ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
På nya jobb
Statlig rymdstrategi för Sverige
Vilka är de svenska rymdbolagen ?
Reportage - Svenska rymdföretag i närbild
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Nya svenska satelliter
CEAS 2013 - internationell konferens i Linköping
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar
Sveriges nya satelliter.
(Denna sida innehåller bland annat en intervju som Arielspace gjort med projektansvarig Johan Köhler.)

Fem innovativa satellitförslag går till final

I höstas efterlyste Rymdstyrelsen förslag på nya innovativa svenska
satellitprojekt till låg kostnad, under 40 miljoner kronor. Nu har fem av de tolv
inlämnade förslagen valts ut och går vidare till tekniska förstudier. (Pressmeddelande från Rymdstyrelsen.
(2012-03-27)

Efter utvärdering av en internationell expertgrupp har Rymdstyrelsen idag beslutat att fem av
förslagen får gå vidare till teknisk utvärdering. Ett mål för Rymdstyrelsens utlysning är att
ytterligare stimulera nya idéer inom rymdteknik och forskning t.ex. miniatyrisering och
kostnadseffektiva byggnadssätt.
 
– Vi vill visa att den typ av ny teknik som Rymdstyrelsen stöttat kan användas för att förändra
sättet man bygger rymdprojekt på och visa att det går att leverera utmärkta forskningsresultat
för mycket mindre pengar, säger Johan Köhler, forskningshandläggare och ansvarig för
projektet vid Rymdstyrelsen.

Följande förslag har av Rymdstyrelsen tagits ut till final:

CHEOPS – (CHaracterizing ExOPlanet Satellite) mäter egenskaper hos planeter runt andra
stjärnor. Ansvarig: René Liseau, Chalmers.

Alfvén – (Explorer of small scale structure in the aurora) utforskar av fina detaljer i norrsken.
Ansvarig: Hans Nilsson, IRF, Kiruna.

METAL – (Microspacecraft interplanetary mission to a magnetized metallic M-class
asteroid) besöker för första gången en metallisk asteroid. Ansvarig: Jan-Erik Wahlund, IRF,
Uppsala.

Tor – studerar växelverkan mellan solvind och jordens magnetosfär bl.a. turbulenta
fenomen. Ansvarig: Andris Vaivads, IRF, Uppsala.

MATS – (Mesospheric waves from airglow transient signatures) studerar vågrörelser i högre
atmosfärslager som mäts in från ljussken alstrade på dessa höjder. Ansvarig: Jörg Gumbel,
MISU.

Nästa steg i processen är att Rymdstyrelsen låter svensk industri utföra tekniska förstudier av
förslagen och det beräknas vara klart till december 2012. Därpå väljer Rymdstyrelsen två
förslag till så kallad fas-A-nivå. Det innebär ytterligare fördjupade studier om hur de kan
realiseras, säger Johan Köhler.


Rymdstyrelsens idéinventering:
12 förslag på satelliter man kan bygga.

Svenska rymdforskare har skickat tolv svar på Rymdstyrelsens idéinventering om innovativa forskningssatelliter till låg kostnad. Sista dagen för förslag var 23 januari. Förslagen spänner över många forskningsdiscipliner. (Från Rymdstyrelsens webbplats. 2012-02-10)

Förslagen har skickats på granskning till ledamöter i Rymdstyrelsens rådgivande kommitté för rymdforskning (SRAC) och till externa vetenskapliga experter. SRAC väntas i mars rekommendera vilka upp till fem förslag som kvalificerar sig vidare till tekniska förstudier. De tolv förslagen listas nedan, i den ordning de kom in. Endast huvudförfattaren anges vid varje förslag.

CHEOPS – CHaracterizing ExOPlanet Satellite. René Liseau, Chalmers.
Alfvén – Explorer of small scale structure in the aurora. Hans Nilsson, IRF, Kiruna.
SELMA – revealing the origin of lunar water. Stanislav Barabash, IRF, Kiruna.
Greta – a Swedish interplanetary investigation of the solar wind and the lunar environment. Mats André, IRF, Uppsala.
SPHINX – Segmented Polarimeter for HIgh eNergy X-rays. Mark Pearce, KTH.
SIW – Stratospheric Inferred Winds. Donal Murtagh, Chalmers.
METAL – a microspacecraft interplanetary mission to a magnetized metallic M-class asteroid. Jan-Erik Wahlund, IRF, Uppsala.
Tor – spacecraft for the study of the dissipation of electromagnetic energy at kinetic scales in the solar wind and outer magnetosphere. Andris Vaivads, IRF, Uppsala.
MATS – Mesospheric waves from airglow transient signatures. Jörg Gumbel, MISU.
STRÖMMAR – spatially and temporally resolved observation of multiscale magnetic fields in auroral region. Nickolay Ivchenko, KTH.
MINIONS – MartIaN IOnospheric Nano-Satellites. Omid Talaee, Uppsala University.
HEIMDAL – Hydrogen Emission Interferometry Monitoring of the Dark Ages evolution. Jan Bergman, IRF, Uppsala. 


Vi vill bygga en satellit! 
 
Rymdstyrelsen höll 11 november 2011 en s.k. hearing för att skapa kontakter mellan svenska rymdföretag och forskare. Syftet är att inventera vilka idéer som finns för att bygga en liten svensk forskningsatellit med en budget på ca 40 miljoner. (2011-11-27) 

På Rymdstyrelsens webbplats finns nu detaljerade presentationer av vad företagen OHB Sweden, RUAG Space, ÅAC Microtec, Nanospace och Omnisys säger sig kunna erbjuda vad gäller byggandet av en satellit. Här följer ett mycket kort sammandrag.

OHB Sweden:
Tidigare en division i SSC och har byggt många satelliter: Viking, Freja, Odin, Astrid 1 och 2, SMART, Prisma. Ägs nu av OHB, Tyskland.

Possible areas of contribution by OHB Sweden
to low-cost research satellite missions

Project management
Spacecraft or platform prime
Systems Engineering
Launch vehicle interface management
Mission analysis and design
Attitude and orbit control
Spacecraft Structure
Mechanisms
Thermal control
Propulsion systems
RAMSES EGSE

RUAG Space.
Ett tidigare dotterbolag till Saab och är experter på bl.a. satellitdatorer och separationsringar. Ägs nu av RUAG, Österrike.

Areas of interest for a small Swedish satellite
ASIC/FPGA design
Antennas
Microwaveelectronics
Radio Occultation
Launcher/payloadadapter systems

ÅAC Microtec.
En avknoppning från Uppsala Universitet, då med namnet Ångströmlaboratoriet. Experter på miniatyrisering av komponenter. Utvecklar metoder för att på kort tid bygga en satellit av standardiserade komponenter.

Nanospace
Experter på miniatyrisering av satellitkomponenter. Dotterbolag till SSC.

Omnisys.
Tillverkar instrument för satelliter.
Erfarenhet av rymdelektronik och marksystem:
Konstruktion av integrerade kretsar (ASIC)
Instrument och komponenter för mätning i höga frekvenser (> 50 GHz):
Hela mottagare med blandare, faslåssystem, mellanfrekvenssystem och
spektrometrar av olika typer
Kraftsystem för instrument och hela rymdfarkoster av olika storlekar
Instrumentdatorer 


Rymdstyrelsen tar initiativ till ny svensk satellit.

”Det finns inget beslut ännu. Men vi vill ta reda på om vår idé kan förverkligas.”
(Ariel Borenstein intervjuar Johan Köhler. 2011-11-11)

Rymdstyrelsen har efterlyst idéer från forskare och företag om hur man skulle kunna bygga små, kostnadseffektiva satelliter som kan bidra till svensk rymdforskning. Man har utlyst en tävling där forskare i samarbete med rymdföretag kan lämna in förslag på projekt. Sista inlämningsdag är 23 januari 2012. 11 november träffades representanter för forskarvärlden och företagsvärlden på Rymdstyrelsens kontor i Solna för en hearing, dvs för att diskutera möjliga projekt. Arielspace fick en intervju med Johan Köhler på Rymdstyrelsen efter mötet.

”Låt mig först konstatera vad detta inte är”, säger Johan Köhler. "Rymdstyrelsen har inte lovat att finansiera en satellit. Vi vill bidra till att branschen utreder möjligheten att bygga en kostnadseffektiv satellit. Senare får vi titta på hur satelliten skulle kunna finansieras.”

Rymdstyrelsen vill fungera som en katalysator. På den hearing som hölls 11 november kunde företrädare för svenska rymdföretag berätta vilka de tekniska möjligheterna är. Forskarna får sedan fundera på vilka projekt som är ekonomiskt och tekniskt möjliga. Det är tänkt att den nya satelliten ska kosta högst 40 miljoner kronor, inklusive uppskjutning i bana runt jorden.
Johan Köhler berättar att intresset från forskare och rymdföretag är stort. Många deltog i hearingen och många mailade frågor.

Processen att välja ut två lovande projekt kommer att pågå under hela våren. Ett första mycket kortfattat förslag måste lämnas in redan 7 december, därefter måste ett omfattande s.k. idéförslag lämnas in 23 januari. Förslagen granskas av både svenska och utländska experter. På Rymdstyrelsen hoppas man kunna välja ut tre till fem bra förslag som går vidare till tekniska förstudier utförda av de forskare och de företag som kommit med förslagen.

Idéförslagen kan ses som ”anbud”, men de projekt som går vidare till teknisk förstudie erhåller 100.000 – 150.000 kr i ersättning för studien. Två förslag väljs slutligen ut för s.k. fas-A- studie. När allt detta är klart, dvs när det förhoppningsvis finns två förslag som uppfyller de forskningsmässiga, tekniska och ekonomiska villkoren, då tittar Rymdstyrelsen på hur finansieringen ska ske utgående från myndighetens budget och prioriteringar.

På min fråga om alla deltagare måste vara svenska svarar Johan Köhler att också företag från andra länder kan medverka, men att Rymdstyrelsen bara sponsrar svenska företag. De utländska får söka bidrag från sina respektive hemländer.

De svenska forskningsinstitutioner som troligtvis är intresserade av det här satellitprojektet är ett antal svenska universitet, KTH, Chalmers och Institutet för rymdfysik. Någon gång på våren, efter att Rymdstyrelsen behandlat förslagen kommer eventuellt dessa att publiceras.

Varför kommer Rymdstyrelsen med det här projektförslaget nu, några månader efter att SSC sålde sin satellitdivision till OHB. Det var den enda aktör i Sverige som hittills byggt satelliter. Borde inte istället Rymdstyrelsen skjutit till medel och kört detta projekt som de tidigare satellitprojekten (T.ex. Odin, Smart, Prisma.) Rymdbolaget byggde satelliterna med ett antal andra svenska företag som underleverantörer.

Johan Köhler: ”Förklaringen är att det nu handlar om små projekt. De tidigare satelliterna var mycket dyrare än vad vi syftar till nu. Säg att vi åstadkommer ett projekt vartannat år till kostnaden 40 miljoner kronor. Det är ingen omsättning som SSC eller något annat rymdföretag kan bygga sin verksamhet på.”


Rymdstyrelsen efterlyser ny satellit.

Webbplatsen för Populär Astronomi gjorde mig uppmärksam idag på att Rymdstyrelsen utlyser en tävling om att bygga en ny svensk satellit. (2011-10-27) 
 
Man säger sig vilja uppmuntra till skapandet av:
"Vetenskapliga satellitprojekt till låg kostnad med små satelliter, som drar nytta av ny teknik för att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar för satelliten och dess drift."

Det är ju väldigt bra, men varför kommer man med denna idé nu, efter att Rymdbolaget i ett helt år strävat efter att bli av med sin satellitdivision på grund av dålig lönsamhet och också slutligen givit bort den till tyska företaget OHB?

I avtalet med OHB har Rymdbolaget lovat att inte bygga fler satelliter. Det enda företag i Sverige som kunde bygga satelliter fick inte ökade anslag från staten, men när detta bolag gjort sig av med satellitkompetensen då efterlyser Rymdstyrelsen just det som Rymdbolaget var expert på, nämligen små, kostnadseffektiva satelliter.


 
Uppdaterat 2012-06-09
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum