ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Rymdaktier
Gomspace
AAC Clyde Space
Pressmeddelanden
Ovzon
Unibap
AACMicrotec Clyde


När jag började skriva om rymdbranschen år 2007 brukade jag studera Rymdstyrelsens lista över svenska rymdbolag. Ett av bolagen hette Ångström Aerospace. Jag läste sedan företagets årsredovisning varje år och förvånades över att man låg i teknikens framkant och var underleverantör till stora internationella rymdbolag – men ändå hade ungefär samma omsättning varje år. Efter börsnotering och sedan köp av Clyde Space (Skottland) siktar ledningen på expansion.

Bolaget heter nu AAC Clyde Space och finns i Uppsala Science Park. Verksamheten uppstod i universitetsmiljö i Uppsala och 2005 bildades Ångström Aerospace Company. Företaget har varit framgångsrikt och haft mycket samarbete med ledande rymdföretag både i Sverige och internationellt. Man har speciellt nischat in sig på miniatyrisering, dvs att bygga små komponenter som möjliggör mindre satelliter.


Verksamheten 2020.

20 januari: AAC CLYDE SPACE BILDAR NY LEDNINGSGRUPP
AAC Clyde Space har utsett John Charlick COO och Ross Lang Finanschef UK till den verkställande ledningen. En ny struktur för hur gruppen arbetar har också införts för att stödja den växande verksamheten.

24 januari: AAC Clyde Space har utsetts att leverera kraftsystem till en rymdfarkost som ska landa på månen i ett projekt som leds av det amerikanska företaget Intuitive Machines. En utvecklingsmodell och flygmodeller kommer levereras inför uppskjutning 2021. Det totala ordervärdet är ca 5,4 MSEK (575 000 USD).

28 januari: AAC Clyde Space har erhållit en beställning från israeliska NSLComm på en 6U-satellit, samt tillhörande tjänster, med ett totalt värde på ca 15 MSEK (1,2 miljoner GBP).

27 februari: AAC Clyde Space har valts ut att leverera batterier till månlandaren Nova-C, en mission som leds av amerikanska Intuitive Machines. Genom att utvidga sin ursprungliga order (se pressmeddelande 24 januari 2020) på kraftsystem till att även omfatta batterier kan Intuitive Machines optimera månfarkostens kraftproduktion och lagring på det mest kostnadseffektiva sättet. Värdet på tilläggsordern är ca 7,0 MSEK (730 000 USD).

4 april: AAC Clyde Space har vunnit en order på en 6U-satellit till ett värde av ca 8 MSEK (642 000 GBP) från Orbital Micro Systems (OMS). Satelliten skjuts upp inom ramen för det brittiska rymdprogrammet.

4 juni: AAC Clyde Space har valts ut för att utveckla en solpanel till Moogs nya Small Launch Orbital Manoeuvering Vehicle (SL-OMV), en rymdfarkost som transporterar och placerar kubsatelliter i deras slutgiltiga omloppsbana.

5 juni: AAC Clyde Space Glasgow ska genom ett treårigt forsknings- och utvecklingsanslag från Scottish Enterprise utveckla, tillverka och få erfarenhet från omloppsbana för sin nästa generation nano- och småsatelliter.

19 juni: Arianespaces Vegaraket som är planerad för att skjutas upp från Franska Guyana på söndag 21 juni kommer att föra med sig en mängd hårdvara byggd av AAC Clyde Space, inklusive två satelliter byggda i anläggningen i Glasgow.

7 juli: Peter Anderson har utsetts till Vice President Business Development med ansvar för försäljning och marknadsföring av AAC Clyde Spaces produkt- och tjänsteportfölj.

19 augusti: AAC Clyde Space meddelar idag att bolagets aktie har tagits upp till handel på den amerikanska "Pink Market" under symbolen "ACCMF" och har ansökt om handel på "OTCQX Market", den högsta nivån inom OTC-gruppen. Detta kommer att göra aktien mer tillgänglig för amerikanska investerare som därigenom kan handla aktien i dollar i USA. Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och realtidskurser på www.otcmarkets.com.

7 oktober: AAC Clyde Space har avtalat om att förvärva 100% av aktierna i Hyperion Technologies BV, med betalning i aktier och kontanter. Hyperion Technologies nuvarande ägare kommer att erhålla
7 755 000 nya aktier i AAC, motsvarande ca 21,7 MSEK beräknat på 2,80 SEK per aktie samt 0,1 MEUR (ca 1,1 MSEK) kontant, villkorat av extra bolagsstämmans godkännande.

15 oktober: AAC Clyde Space har avtalat om att förvärva samtliga aktier i amerikanska SpaceQuest Ltd med betalning genom 24 000 000 nya AAC aktier till SpaceQuests nuvarande ägare.

15 oktober: Styrelsen i AAC Clyde Space AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 19 241 551 aktier till ett pris om 2,70 SEK per aktie.

10 november: FÖRVÄRVET AV HYPERION TECHNOLOGIES B.V. ÄR GENOMFÖRT.

18 november: AAC Clyde Space inleder ett 3-årigt utvecklingsprojekt kallat xSPANCION tillsammans med European Space Agency (ESA), för att stärka bolagets förmåga att leverera en innovativ konstellation av satelliter inkluderande tillverkning av 10 satelliter. Den brittiska rymdstyrelsen UK Space Agency samfinansierar projektet med 9,9 MEUR (ca 101,4 MEUR) genom ESA. AAC Clyde Space avser att, utanför ramen för projektet, ingå avtal med kunder om leverans av data från konstellationen.

26 november: The Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) har fastställt att det inte finns några olösta nationella säkerhetsfrågor vid AAC Clyde Spaces förvärv av SpaceQuest Ltd. AAC Clyde Space inleder därmed slutförandet av förvärvet vilket förväntas bli klart under december 2020.

Verksamheten 2019.

6 februari: ÅAC har under de senaste fyra veckorna erhållit fyra nya order på totalt 4 MSEK för Siriusavionik och kraftprodukter från befintliga och nya kunder i Japan. Produkterna ska levereras under andra och tredje kvartalet 2019.

21 februari: VD Alfonso Barreiro lämnar VD-posten i rymdföretaget ÅAC Microtec. CFO och vice VD Mats Thideman utses nu till tf VD och bildar tillsammans med CSO Craig Clark ett executive team som ska leda bolaget fram till att en ny VD är på plats. 


4 mars: ÅAC Microtec AB:s dotterbolag, Clyde Space, har valts av KP Labs för att leverera en 6U-satellit till missionen Intuition-1.

8 mars: ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB:s dotterbolag Clyde Space har levererat den första "In Orbit Demonstration" (IOD) satelliten till Nanoracks som ansvarar för satellitens uppskjutning.

19 mars: ÅAC Microtec AB ska utveckla mjukvara för Institutet för rymdfysiks instrument på European Space Agencys (ESA) mission till Jupiter JUICE för 2,1 MSEK.

25 mars: Rymdbolaget ÅAC Microtec meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta upp handeln i aktien till First North Premier från Nasdaq First North. Övergången är ett viktigt steg mot målet att noteras på börsens huvudlista.

26 mars: ÅAC Microtec har utsett Luis Gomes till ny VD. Luis Gomes har 25 års erfarenhet från rymdindustrin, och är specialiserad på småsatellitområdet. Han kommer närmast från brittiska SSTL där han senast varit CTO och Executive Director med ansvar för att definiera och genomföra både tekniska och kommersiella strategier.

17 april: Delsystem från rymdteknikbolaget ÅAC Microtec ombord de japanska rymdmissionerna RISESAT och ALE-1 har framgångsrikt tagits i drift i omloppsbana.

18 april: Styrelsen i ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") föreslår att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").


9 maj: ÅAC Microtec ABs amerikanska partner York Space Systems rapporteras framgångsrikt ha tagit sin första satellit, en S-CLASS satellit, i drift efter uppskjutningen till omloppsbana den 5 maj. ÅACs Sirius-produkter, inkluderande omborddator och massminne, samt kraftsystem fungerar planenligt.

23 maj: ÅAC Mictrotec medverkar i den första skotsk-irländska förbindelsen i rymden genom att Clyde Space, Skottlands största rymdbolag och dotterbolag till ÅAC Microtec AB, ingår avtal med University College Dublin. 

31 maj: ÅAC Microtec ABs dotterbolag, Clyde Space, har levererat sin första 6U kubsatellit, NSLSat-1, för uppskjutning. Denna banbrytande kommunikationssatellit är en del av "space-as-a-service"-kontraktet med NSLComm där AAC Clyde Space designar, tillverkar, skjuter upp och driftar satelliten för NSLComms vägnar.

10 juni: ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB:s (publ) ("ÅAC" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") har avslutats. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till 139 procent. Bolaget tillförs därmed 82,5 MSEK före emissionskostnader.

5 juli: ÅAC MICROTEC BEKRÄFTAR LYCKAD UPPSKJUTNING AV NSLSAT-1, BOLAGETS FJÄRDE UPPSKJUTNING UNDER 2019. NSLSat-1 avfyrades via EXOLAUNCH på raketen Soyuz 2.1b. Raketen sköts upp från Vostochny Cosmodrome i Ryssland in i låg omloppsbana.

2 augusti: ÅAC Microtec AB och dotterbolaget Clyde Space Ltd lanserar ny branding och en ny hemsida. Från och med måndag 5 augusti verkar företagen under namnet "AAC Clyde Space"; ett namn som bibehåller arvet från båda företagen i Sverige och Skottland och återspeglar att de arbetar som en enhet. Det nya gemensamma namnet åtföljs av en ny design och logotyp.

24 september:AAC Clyde Space har vunnit en order från satellitoperatören Eutelsat för leverans och uppskjutning av två IoT-satelliter i storleken 6U.

27 september: AAC Clyde Space har beviljats anslag om 2,2 miljoner SEK från Rymdstyrelsen för att stödja utvecklingen av nästa generations kraftsystem (EPS) för satelliter i storleken 50 - 250 kg. Denna nästa generations "Starbuck-Mini EPS" erbjuder satellittillverkare ett tillförlitligt och konkurrenskraftigt alternativ till egentillverkade kraftsystem.

1 oktober: AAC Clyde Space har fått en ny order på delsystem från US Air Force Academy till deras FalconSat-program. Ordern, med ett värde på ca 655 000 USD (ca 6,4 MSEK), avser tre solpaneler och åtta 1,2Nm reaktionshjul till småsatelliter i nästa FalconSat-mission. Det är tredje gången US Air Force Academy har valt AAC Clyde Space för leverans av delsystem till deras rymdmission för småsatelliter.

6 november: Iraklis Hatziathanasiou lämnar sin position som VP Business Development på AAC Clyde Space. VD Luis Gomes agerar från och med idag tillförordnad VP Business Development.
Kombinerade ÅAC och Clyde har tagit order på många projekt under 2018. Informationen är hämtad från ÅAC:s webbplats.

2018-02-15:
ÅAC har genom dotterbolaget Clyde Space vunnit sitt första kontrakt på uppskjutning av en satellit. Beställningen från det israeliska företaget NSLComm är en utökning av en tidigare order på en 6U-satellit.

2018-04-12:
ÅAC har utökat affärsrelationen med York Space Systems genom en order för att leverera batterier till Yorks S-CLASS satellitplattform.

2018-05-07:
ÅAC Microtec AB ÅAC har vunnit en order från Aistech Space i Spanien avseende delsystem till 10 av Aistechs nästa generation av satelliter.

2018-05-08
ÅAC vinner uppföljningsorder från en japansk kund, den första ordern publicerades i november 2017.

2018-05-24
ÅAC har vunnit en order från ett bolag i Sydamerika på delsystem till deras kommande satellitkonstellation.

2018-05-29
ÅAC Microtec och rymdföretaget QinetiQ Space har ingått i ett samarbete där QinetiQ kan marknadsföra ÅAC:s satellitplattformar, delsystem och rymdtjänster på marknaden. Samarbetet syftar till att öppna nya marknadsmöjligheter för båda företagen.

2018-05-31
ÅAC har vunnit en bindande order från Space Systems Engineering Ukraine (SSE) för leverans av avionik och kraftdelsystem till deras "In-Orbit-Demonstration" uppdrag.

2018-08-20
ÅAC har vunnit en order från kanadensiska Kepler Communications för leverans av en satellitplattform till deras Machine-to-Machine kommunikationslösning. Konstellationen är en föregångare till Keplers kommande GEN1-konstellation.

2018-08-22
ÅAC Microtec:s dotterbolag Clyde Space förväntas erhålla återbetalning om £570 000 från brittiska skattemyndigheten. Brittiska staten stödjer företag som arbetar med innovativa projekt och som gör framsteg inom vetenskap och teknik. Stödet sker genom en skattebefrielse (R&D Tax Credit). Clyde Space kvalificerar sig för skattebefrielsen genom den pågående utvecklingen av branschledande CubeSat-plattformar och delsystem.

2018-11-07
ÅAC har vunnit en order på Sirius-delsystem till en kommersiell kund. Orderns värde uppgår till cirka 1 MSEK och ska levereras i december i år. Den visar på ÅAC:s förmåga att leverera avancerade system på kort tid.

2018-11-12
ÅAC har ingått ett avtal med Mauritius forskningsråd, Mauritius Research Council (MRC, mrc.org.mu) för att formalisera samarbetet kring en 1U-satellit samt missionstjänster till den banbrytande missionen Mauritian Infrared Satellite (MIR- SAT1). ÅAC ska leverera en fullt integrerad 1U-satellit samt ett brett tjänsteprogram som inkluderar utbildning, leverans av markstation och driftsstöd.

2018-11-14
ÅAC har tilldelats ett anslag (" SMART Research and Development Grant") från Scottish Enterprise för att vidareutveckla markstationstjänsterna i Glasgow, en tjänst som utgör en viktig del av koncernens erbjudande "satellite-as-a-service".

2018-11-20
ÅAC och Ball Aerospace har tecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) om att samarbeta kring nya möjligheter på marknaden för småsatelliter. Samarbetet syftar till att dra fördel av företagens respektive kompetens och unika erbjudanden för att möta efterfrågan på bra lösningar till lägre kostnader på marknaden för små satelliter i USA och globalt.

2018-12-04
ÅAC och dess partners har genom uppskjutningen av den banbrytande kubsatelliten SeaHawk-1 förflyttat frontlinjen för småsatelliter. ÅAC Microtecs dotterbolag Clyde Space har utvecklat och byggt SeaHawk-1, den första av två satelliter som ska levereras för SeaHawk-uppdraget. Den lyckade uppskjutningen av SeaHawk-1 skedde igår från SpaceX Falcon 9 som sköts upp från Vandenberg Spaceport i Kalifornien på SSO-A SmallSat Express. AAC Clyde har från sin markstation i Glasgow upprättat kontakt med SeaHawk-1 och konstaterat att satellitens alla system fungerar som planerat.

2018-11-20
Uppskjutningen av AAC Clydes DaVinci-satellit skedde med hjälp av en Electron-raket från Rocket Labs den 16 december från Mahia i Nya Zeeland. Kund är den amerikanska skolan North Idaho STEM Charter Academy som har bekräftat kontakt med satelliten och att alla system fungerar som planerat.
AAC-Clyde vill köpa ett rymdföretag i USA.

VD för företaget Clyde Space heter Craig Clark och han deltog 28 augusti vid en investerarträff hos svenska analysföretaget Redeye. Han berättade om det bolag som är resultat av sammanslagningen av svenska ÅACMicrotec och Clyde Space med hemvist i Skottland. Det nya bolaget heter AAC-Clyde.
(2018-08-28. Av Ariel Borenstein.)

Fusionen trädde i kraft i februari i år, men man letar redan efter ytterligare ett företag att foga till företagsbygget. Denna gång vill man köpa ett företag i USA för att lättare kunna expandera sin verksamhet där.

Jag intervjuade tidigare i år Alfonso Barreiro som är VD för ÅACMicrotec. Det var trevligt och intressant att idag också prata med Craig Clark som grundade Clyde Space. (Även om jag måste erkänna att jag var tvungen att anstränga mig väldigt mycket för att förstå hans Skottlands-dialekt.)

Enligt Clark har sammanslagningen av de två företagen genomförts smidigt. Medarbetare från de två länderna besöker varandra och man driver en del gemensamma projekt.

Det finns väldigt få rymdbolag på den svenska börsen så det är omöjligt att hålla en investerarträff enbart med sådana, men det hade förmodligen varit bättre att bunta ihop AAC-Clyde med andra teknikbolag, nu var de två andra företagen vid presentation verksamma inom medicin.

AAC-Clyde går enligt Craig Clark mot en lysande framtid. Han brukar säga att Clyde är ”an old company in New Space ”. Många start-ups försöker nu ge sig in på marknaden för små satelliter och cubesats, men utvecklingsarbete tar sin gilla tid, och Clyde har ett stort försprång. Många av de nyaste företagen köper komponenter av Clyde, den typen av verksamhet utgör i själva verket 50 % av omsättningen.

De små satelliterna anses utgöra en revolution inom rymdverksamheten. Istället för stora, väldigt dyra satelliter vars teknologi blivit föråldrad i slutet av användningsperioden så kan man nu sända upp många billiga satelliter med den senaste teknologin. Många av de nya små har kort livslängd, men eftersom de är relativt billiga att bygga så är det ingen stor nackdel.

Både ÅACMicrotec och Clyde har de senaste åren tagit flera ordrar på testsatelliter där avsikten är att testa teknologi inför uppskjutningen av stora konstellationer av små satelliter. Om dessa tester ger gott resultat så bör AAC-Clyde under de närmaste åren få stora ordrar på att bygga satelliterna till dessa konstellationer. Det handlar om tiotals och ibland hundratals satelliter.

Jag hade en fråga jag ställde både vid presentationen och efteråt till Craig Clark och det var att ”hur går samarbetet mellan de två fusionerade företagen till i praktiken?” Jag blev inte så klokare av svaren. Hur mycket reser medarbetare mellan länderna? Sitter några svenskar och skottar mysigt bredvid varandra och bygger en satellit, dvs försöker man integrera teknologi från vardera företaget? Vad gör man tillsammans vad gäller marknadsföring och ekonomi? Koncernspråket är väl engelska, klarar alla svenskar av att kommunicera ledigt på det språket?

Mitt intryck var att framtiden ser ljus ut för rymdindustrin i allmänhet och för tillverkning av små satelliter i synnerhet. Och AAC-Clyde ligger bra till för att surfa på den nya rymdvågen!Besök hos ÅACMicrotec.
  (Av Ariel Borenstein)


”Jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv i rymdbranschen” sa företagets VD Alfonso Barreiro. Han hade tillträtt i oktober 2016 och kom från spanska företaget Deimos som sänder upp satelliter för jordobservation. Han har också arbetat för ESA i Darmstadt. Jag besökte ÅAC Microtec i Uppsala i januari 2018 och pratade med företagets VD Alfonso Barreiro.

”Nu strävar vi efter att övergå från utvecklingsprojekt till försäljning av produkter ” berättade Barreiro.” Erfarenheterna från många års utvecklingsarbete för kunder omsätts i produkter vi kan sälja. Just nu planerar många företag att sända upp konstellationer av små satelliter, och vi vill delta där, men inte i de stora med tusentals satelliter utan i de mindre bestående av kanske 20 st.”

Ett mål att sträva efter är detta: istället för att en kund köper en satellit så vill kunden köpa en viss uppsättning ”data”. ÅAC ska då kunna ta hand om hela processen: bygga en satellit, se till att den sänds upp, ta emot den information den samlar och sedan leverera informationen till kunden. Som inte behöver ha ansvar för själva tekniken.

ÅAC Microtec köpte i början på 2018 Clyde Space, ett onoterat företag med huvudkontor i Skottland. Den sammanlagda personalen uppgick sedan till ca 100 personer. Clyde Space bygger cubesats och ÅAC Microtec satelliter upp till 40 kg, så man kommer att täcka in hela spektret i den minsta viktklassen för satelliter. Men sedan säljer ÅAC Microtec också komponenter till större satelliter, och man kommer även i fortsättningen att bedriva utvecklingsarbete.

I december 2016 börsnoterades ÅACMicrotec på listan First North. Man var då det andra rymdbolaget någonsin som noterats på en svensk börs. Danska företaget GomSpace hann före!

Börsnoteringen 2016 och köpet av Clyde Space 2018 har väckt uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Ett traditionellt företag i Old Space hade beslutat sig för att bli en aktör i New Space! Man hade värvat flera nya, internationellt kända, medarbetare: Alfonso Barreiro som VD, Iraklis Hatziathanasiou på marknadssidan och Will Whitehorn till styrelsen. Whitehorn blev berömd när han under en period var chef för Bransons rymdföretag Virgin Galactic.

”Branschen för små satelliter innehåller över 100 företag” berättar Barreiro.

Vad gäller de minsta satelliterna som kallas cubesat, så har företagen Clyde Space, GomSpace, ISIS och Tyvak 15 % var av marknaden medan många mindre företag har resten. Barreiro tror att marknaden för små satelliter kommer att koncentreras och standardiseras, och att det kommer att ske en viss utslagning. Han säger att i USA finns mycket större tillgång till privat kapital för rymdinvesteringar. Det finns få rymdbolag på Europas börser.

ÅACMicrotec har många internationellla kunder, men ligger också bra till i Sverige. Man har sedan länge samarbetat med OHB, Omnisys, Spacemetric m.fl. Plattformen Innosat som tillverkas av OHB Sweden i samarbete med ÅAC Microtec kommer att användas för nya satelliten MATS och detta följs troligtvis av fler svenska satelliter.

Unika produkter.

Marknadsansvarig Elin Sjöblom och ingenjören Henrik Löfgren guidade mig runt i lokalerna vid företagets huvudkontor. Elin Sjöblom hade anställts i samband med företagets börsnotering med ansvar för kontakten med media och investerare. Henrik Löfgren har mångårig erfarenhet av att konstruera satelliter.

”Vi har kontor, utvecklingsverkstad och clean-room i huset”, berättade Elin. Ingenjören Henrik Löfgren berättar för mig om företagets produktserie Sirius: omborddator, minne och kraftöverföring. Jag blir guidad i labbet för utvecklingsarbete. De komponenter som ligger på arbetsbänkarna innehåller verkligen otroligt små detaljer.

VD Alfonso Barreiro formulerade under intervjun i januari 2018 utvecklingen i bolaget hittills med orden: ”Nu är processen igång för att ÅAC ska kunna medverka i New Space.”ÅAC Microtec till börsen idag.

Idag noteras aktierna för företaget ÅAC Microtec på listan som heter First North.
(2016-12-21)

Tidigare i år noterades det danska rymdföretaget GOM Space på svenska listan First North, och nu följer ÅAC Microtec efter. Det är första gången någonsin som renodlade rymdföretag tas upp på svensk börs. Volvo och Saab hade under många år dotterbolag som tillverkade komponenter till rymdfarkoster, men denna verksamhet utgjorde bara en liten del av den totala omsättningen. Dessa dotterbolag har sålts och ingår nu i internationella koncerner.

Lanseringarna på First North har hittills varit framgångsrika. GOM Space lanserades till kursen 12:50 och tredubblades ganska snabbt till 30 kr. Där har kursen legat ganska still under de senaste månaderna.

ÅAC Microtec lanseras till kursen 6,80 och har under första handelsdagen hittills stigit med 6 %.


Uppdaterat 2021-02-20
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum