Arielspace
Svensk rymdindustri
Internationellt
Reportage
Rymdaktier
Gomspace
AAC Clyde Space
Pressmeddelanden
Ovzon
Unibap
Didner & Gerge om OHB
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
AAC Clyde Space


När jag började skriva om rymdbranschen år 2007 brukade jag studera Rymdstyrelsens lista över svenska rymdbolag. Ett av bolagen hette Ångström Aerospace. Verksamheten uppstod i universitetsmiljö i Uppsala och 2005 bildades Ångström Aerospace Company. Jag läste företagets årsredovisning varje år och förvånades över att man låg i teknikens framkant och var underleverantör till stora internationella rymdbolag – men ändå hade ungefär samma omsättning varje år.  

Bolaget heter nu AAC Clyde Space och har inlett en stor expansion av verksamheten. Man har speciellt nischat in sig på miniatyrisering, dvs att bygga små komponenter som möjliggör mindre satelliter.


AAC Clyde i expansivt skede: köpt Omnisys, verksamhet i Syd-Afrika, orderboken växer.

Enligt internationella marknadsundersökningar kommer världens kommersiella rymdverksamhet att omsätta tusen miljarder år 2040 och satellitmarknaden att växa med 20 % årligen. Marknaden för små satelliter drivs av ökad efterfrågan på tjänster inom fjärranalys, kommunikation och navigation. AAC Clyde är väl positionerad för att vara ett framgångsrikt rymdbolag även under kommande år. (Av Ariel Borenstein. Från presentation av företagets VD 2021-11-29)

Louis Gomes är VD för AAC Clyde. 29 november berättade han om företaget vid Aktiespararnas Stora Aktiedag.AAC Clyde inriktar sig på tre områden inom den växande rymdmarknaden: nedladdade satellitdata, försäljning av satelliter och försäljning av komponenter till satelliter. Vad gäller satellitdata erbjuder sig företaget att skräddarsy en satellit som kan sända ner de data kunden behöver.
Verksamheten uppstod i universitetsmiljö i Uppsala och 2005 bildades Ångström Aerospace Company. Sedan dess har mycket hänt. Länge bestod verksamheten i att utveckla tekniska lösningar i projekt för kunder. För några år sedan beslöt man att satsa på produktion för marknaden, och sedan började man köpa företag.

Nu heter företaget AAC Clyde Space, efter sammanslagning med ett rymdföretag i Skottland. I koncernen ingår företagen AAC Spacequest i USA, AAC Hyperion i Nederländerna och AAC South Africa. Nyligen köpte man dessutom företaget Omnisys, beläget i Göteborg och skapare av avancerad utrustning för satelliter och rymdsonder.

Kontinenten Afrika ser en växande rymdverksamhet. 23 länder i Afrika har en sammanlagd budget på 550 miljoner dollar och 123 satelliter håller på att projekteras. AAC vill vara en del av denna expansion och har därför ett företag på plats i Syd-Afrika med kontor i Kapstaden. Det afrikanska bolaget leds av Dr Robert van Zyl och Francois Visser med lång erfarenhet av rymdbranschen.

Några av de ordrar AAC Clyde tagit på senare tid är följande:
Man är underleverantör till OHB vid skapandet av ESA:s nya väderleks-satellit Arctic Weather Satellite. Man deltar också med komponenter till en farkost som rymdföretaget Intuitive Machines vill sända till Månen för att borra efter is. Ytterligare en order är leverans av två satelliter till företaget Horizon Space Technologies (USA). Och sedan ett projekt där man ska leverera data från satellit till ett företag i Kanada, Wyvern.Framtiden.

Företagets expansion med fler ägda bolag och breddad verksamhet har föranlett en omorganisation. Omsättning, cashflow och orderbok har ökat betydligt sedan 2020. På AAC Clyde har ledningen inte precis blygsamma mål. Omsättningen uppgick till 11 miljoner år 2011, målet för 2024 är 55 miljoner! Hittills har försäljningen bestått av satelliter och komponenter, i framtidsvisionen består den i stora drag av tre lika delar nedladdning av data, satelliter och komponenter.

Vad gäller nedladdning av satellitdata kommer AAC Clyde att satsa på marknaderna för jordbruk och skogsbruk (värd en miljard dollar), för väderleks- och klimatdata (värd 200 miljoner dollar) och för kommunikation med fartyg (värd 250 miljoner dollar).

År 2030 hoppas Louis Gomes att de fem satelliter som företaget äger nu har ökat till flera tiotal satelliter, som kan generera inkomster från satellitdata. Man vill gradvis ändra proportionerna mellan de tre intjäningsområdena så att området ”Försäljning av satellitdata” är det största år 2030.
AAC Clyde Space köper Omnisys!

AAC Clyde Space meddelar idag att bolaget ingått ett villkorat avtal om förvärv av det privatägda svenska bolaget Omnisys Instruments, en ledande utvecklare och tillverkare av mätinstrument för avancerade rymdprojekt. (Källa: pressmeddelande från AAC Clyde Space. 2021-03-31)

Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 75 miljoner SEK varav cirka 25 miljoner SEK erläggs kontant and cirka 50 miljoner SEK erläggs med 17 340 100 nyemitterade teckningsoptioner i AAC Clyde Space. Genomförandet av förvärvet av Omnisys är villkorat av, bland annat, att emissionen av vederlagsteckningsoptionerna godkänns vid en extra bolagsstämma.

Förvärvet av Omnisys

Göteborgsbaserade Omnisys utvecklar och tillverkar mätinstrument främst för avancerade rymdprojekt. Omnisys har 20 års erfarenhet av att utveckla lönsam högpresterande elektronik-hårdvara, däribland sensorer i världsklass. Omnisys har en omfattande erfarenhet i utvecklig av sensorer för väderdata för att skapa tillförlitliga väderprognoser samt data för klimatforskning. Flertalet intressanta områden inom AAC Clyde Space:s planerade tillväxt inkluderar erbjudanden inom Space Data as a Service.

Bland Omnisys kunder finns ESA, Airbus Defense & Space, Rymdstyrelsen, och många kommersiella företag i Europa och USA. Omnisys är känt för komplex problemlösning och innovation. Omnisys har nyligen utvecklat en ny typ av mikrovågssensor som ger väderdata med överlägsen kvalitet och som mött stort intresse från såväl offentliga som privata kunder. Omnisys intäkter för 2020 uppgick till 34,9 miljoner SEK och EBITDA uppgick till 1,9 miljoner SEK. Bolagets orderstock uppgår för närvarande till 133 miljoner SEK, och AAC Clyde Space orderstock uppgick per den 31 december 2020 till 156 miljoner SEK.

Tidigare i mars tilldelades Omnisys ett kontrakt på 12,2 miljoner EUR (124 miljoner SEK) för att leverera mikrovågssensorer till ESA-projektet Artic Weather Satellite (AWS). AAC Clyde Space är tilltänkt leverantör av avioniksystem till samma projekt. Detta är ett pilotprojekt för att bana väg till en tänkt nästa fas avseende en konstellation av 16 satelliter.

Luis Gomes:

"Vi har följt Omnisys i flera år och blivit alltmer imponerande av kvaliteten på de instrument de levererar till avancerade rymdprojekt, bland annat deras sensorer som möjliggör för oss att bygga konstellationer som kan tillhandahålla högkvalitativa data med hög frekvens till en datahungrig marknad. Ett utmärkt exempel är Omnisys mikrovågssensorer som ger oss en ledande position inom rymdbaserade väderdata, ett område som växer starkt eftersom ny teknik möjliggör dramatiskt bättre prognoser" säger Luis Gomes, vd på AAC Clyde Space.

Martin Kores:

"Vi är mycket glada över att bli en del av AAC Clyde Space-koncernen i detta spännande skede av vår utveckling. Att kombinera vår avancerade sensorteknik med AAC Clyde Space:s ledande kompetens inom design, tillverkning och användning av småsatelliter skapar spännande möjligheter på en snabbt växande och global marknad. Vår erfarenhet av att tillhandahålla sofistikerade sensorer gör det möjligt för koncernen att stegvis öppna upp nya marknadssegment som har behov av data från rymden" säger Martin Kores, Managing Director på Omnisys.AAC Clyde Space förvärvar Omnisys Instruments


AAC Clyde Space AB meddelar idag att man ingått ett villkorat avtal om förvärv av det privatägda svenska bolaget Omnisys Instruments AB, en ledande utvecklare och tillverkare av mätinstrument för avancerade rymdprojekt. (Pressmeddelande 2021-03-31)

Köpeskillingen uppgår totalt till cirka 75 miljoner SEK varav cirka 25 miljoner SEK erläggs kontant and cirka 50 miljoner SEK erläggs med 17 340 100 nyemitterade teckningsoptioner i AAC Clyde Space. Genomförandet av förvärvet av Omnisys är villkorat av, bland annat, att emissionen av vederlagsteckningsoptionerna godkänns vid en extra bolagsstämma.

Förvärvet av Omnisys

Göteborgsbaserade Omnisys utvecklar och tillverkar mätinstrument främst för avancerade rymdprojekt. Omnisys har 20 års erfarenhet av att utveckla lönsam högpresterande elektronik-hårdvara, däribland sensorer i världsklass. Omnisys har en omfattande erfarenhet i utvecklig av sensorer för väderdata för att skapa tillförlitliga väderprognoser samt data för klimatforskning. Flertalet intressanta områden inom AAC Clyde Space:s planerade tillväxt inkluderar erbjudanden inom Space Data as a Service.

Bland Omnisys kunder finns ESA, Airbus Defense & Space, Rymdstyrelsen, och många kommersiella företag i Europa och USA. Omnisys är känt för komplex problemlösning och innovation. Omnisys har nyligen utvecklat en ny typ av mikrovågssensor som ger väderdata med överlägsen kvalitet och som mött stort intresse från såväl offentliga som privata kunder. Omnisys intäkter för 2020 uppgick till 34,9 miljoner SEK.

Tidigare i mars tilldelades Omnisys ett kontrakt på 12,2 miljoner EUR (124 miljoner SEK) för att leverera mikrovågssensorer till ESA-projektet Artic Weather Satellite (AWS). AAC Clyde Space är tilltänkt leverantör av avioniksystem till samma projekt. Detta är ett pilotprojekt för att bana väg till en tänkt nästa fas avseende en konstellation av 16 satelliter.

"Vi har följt Omnisys i flera år och blivit alltmer imponerande av kvaliteten på de instrument de levererar till avancerade rymdprojekt, bland annat deras sensorer som möjliggör för oss att bygga konstellationer som kan tillhandahålla högkvalitativa data med hög frekvens till en datahungrig marknad. Ett utmärkt exempel är Omnisys mikrovågssensorer som ger oss en ledande position inom rymdbaserade väderdata, ett område som växer starkt eftersom ny teknik möjliggör dramatiskt bättre prognoser" säger Luis Gomes, vd på AAC Clyde Space.

"Vi är mycket glada över att bli en del av AAC Clyde Space-koncernen i detta spännande skede av vår utveckling. Att kombinera vår avancerade sensorteknik med AAC Clyde Space:s ledande kompetens inom design, tillverkning och användning av småsatelliter skapar spännande möjligheter på en snabbt växande och global marknad. Vår erfarenhet av att tillhandahålla sofistikerade sensorer gör det möjligt för koncernen att stegvis öppna upp nya marknadssegment som har behov av data från rymden" säger Martin Kores, Managing Director på Omnisys.AAC Clyde Space byter ledningsstruktur för att underlätta tillväxt

AAC Clyde Space AB förändrar sin ledningsstruktur för att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt. Koncernen inför en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land. (Pressmeddelande 2021-03-01)

Koncernledningen kommer att bestå av VD Luis Gomes, CFO Mats Thideman, Group VP Business Development Peter Anderson och CTO Andrew Strain. Luis Gomes och Mats Thideman utgör även Strategic Steering Group.

I den nya ledningsstrukturen blir John Charlick Director of Operations UK, i en roll där han ska leda verksamheten inom design, tillverkning och testning i Glasgow. Mattias Örth får en likartad roll i Uppsala som Director of Operations Sweden och kommer även att bidra inom affärsutveckling. Båda kommer att rapportera till VD. Detta avspeglar den struktur som redan antagits för Hyperion, som leds av Bert Monna, och SpaceQuest som leds av Dino Lorenzini.

Ross Lang blir Director of Finance UK och rapporterar direkt till CFO Mats Thideman.

"Det senaste året har varit en expansiv period för AAC Clyde Space Group, med en organisk tillväxt på nära 50 procent och förvärv av två företag. När vi växer vill vi vara ett lyhört och innovativt företag vilket den nya ledningsstrukturen stöder", kommenterade Luis Gomes, AAC Clyde Space VD.
Craig Clark lämnar AAC Clyde Space

Craig Clark har beslutat att lämna AAC Clyde Space där han har varit CSO. Craig har haft befattningen sedan 2018 då ÅAC slogs samman med Clyde Space för att bilda AAC Clyde Space. (Pressmeddelande 2021-02-25)

"Som grundare av Clyde Space har Craig haft en viktig roll i att företaget idag är ledande inom småsatellitteknik. Vi är djupt tacksamma för hans bidrag och önskar honom det bästa i framtiden", säger AAC Clyde Space VD Luis Gomes.

"Det har varit en fantastisk resa sedan jag grundade Clyde Space vid mitt köksbord 2005. Jag är evigt tacksam för stödet från alla medarbetare, intressenter, kunder och vänner som har bidragit till att Clyde Space idag är världsledande inom småsatelliter. Jag ser fram mot att se verksamheten fortsätta växa inom AAC Clyde Space gruppen, för att producera fler satelliter och stödja ett ökande antal nya rymdapplikationer. När jag nu går vidare ser jag stolt tillbaka på vad bolaget har uppnått", säger Craig Clark.

En ny CSO kommer inte att utses efter att Clark lämnar bolaget.AAC-Clyde vill köpa ett rymdföretag i USA.

VD för företaget Clyde Space heter Craig Clark och han deltog 28 augusti vid en investerarträff hos svenska analysföretaget Redeye. Han berättade om det bolag som är resultat av sammanslagningen av svenska ÅACMicrotec och Clyde Space med hemvist i Skottland. Det nya bolaget heter AAC-Clyde.
(2018-08-28. Av Ariel Borenstein.)

Fusionen trädde i kraft i februari i år, men man letar redan efter ytterligare ett företag att foga till företagsbygget. Denna gång vill man köpa ett företag i USA för att lättare kunna expandera sin verksamhet där.

Jag intervjuade tidigare i år Alfonso Barreiro som är VD för ÅACMicrotec. Det var trevligt och intressant att idag också prata med Craig Clark som grundade Clyde Space. (Även om jag måste erkänna att jag var tvungen att anstränga mig väldigt mycket för att förstå hans Skottlands-dialekt.)

Enligt Clark har sammanslagningen av de två företagen genomförts smidigt. Medarbetare från de två länderna besöker varandra och man driver en del gemensamma projekt.

Det finns väldigt få rymdbolag på den svenska börsen så det är omöjligt att hålla en investerarträff enbart med sådana, men det hade förmodligen varit bättre att bunta ihop AAC-Clyde med andra teknikbolag, nu var de två andra företagen vid presentation verksamma inom medicin.

AAC-Clyde går enligt Craig Clark mot en lysande framtid. Han brukar säga att Clyde är ”an old company in New Space ”. Många start-ups försöker nu ge sig in på marknaden för små satelliter och cubesats, men utvecklingsarbete tar sin gilla tid, och Clyde har ett stort försprång. Många av de nyaste företagen köper komponenter av Clyde, den typen av verksamhet utgör i själva verket 50 % av omsättningen.

De små satelliterna anses utgöra en revolution inom rymdverksamheten. Istället för stora, väldigt dyra satelliter vars teknologi blivit föråldrad i slutet av användningsperioden så kan man nu sända upp många billiga satelliter med den senaste teknologin. Många av de nya små har kort livslängd, men eftersom de är relativt billiga att bygga så är det ingen stor nackdel.

Både ÅACMicrotec och Clyde har de senaste åren tagit flera ordrar på testsatelliter där avsikten är att testa teknologi inför uppskjutningen av stora konstellationer av små satelliter. Om dessa tester ger gott resultat så bör AAC-Clyde under de närmaste åren få stora ordrar på att bygga satelliterna till dessa konstellationer. Det handlar om tiotals och ibland hundratals satelliter.

Jag hade en fråga jag ställde både vid presentationen och efteråt till Craig Clark och det var att ”hur går samarbetet mellan de två fusionerade företagen till i praktiken?” Jag blev inte så klokare av svaren. Hur mycket reser medarbetare mellan länderna? Sitter några svenskar och skottar mysigt bredvid varandra och bygger en satellit, dvs försöker man integrera teknologi från vardera företaget? Vad gör man tillsammans vad gäller marknadsföring och ekonomi? Koncernspråket är väl engelska, klarar alla svenskar av att kommunicera ledigt på det språket?

Mitt intryck var att framtiden ser ljus ut för rymdindustrin i allmänhet och för tillverkning av små satelliter i synnerhet. Och AAC-Clyde ligger bra till för att surfa på den nya rymdvågen!Besök hos ÅACMicrotec.
  (Av Ariel Borenstein)


”Jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv i rymdbranschen” sa företagets VD Alfonso Barreiro. Han hade tillträtt i oktober 2016 och kom från spanska företaget Deimos som sänder upp satelliter för jordobservation. Han har också arbetat för ESA i Darmstadt. Jag besökte ÅAC Microtec i Uppsala i januari 2018 och pratade med företagets VD Alfonso Barreiro.

”Nu strävar vi efter att övergå från utvecklingsprojekt till försäljning av produkter ” berättade Barreiro.” Erfarenheterna från många års utvecklingsarbete för kunder omsätts i produkter vi kan sälja. Just nu planerar många företag att sända upp konstellationer av små satelliter, och vi vill delta där, men inte i de stora med tusentals satelliter utan i de mindre bestående av kanske 20 st.”

Ett mål att sträva efter är detta: istället för att en kund köper en satellit så vill kunden köpa en viss uppsättning ”data”. ÅAC ska då kunna ta hand om hela processen: bygga en satellit, se till att den sänds upp, ta emot den information den samlar och sedan leverera informationen till kunden. Som inte behöver ha ansvar för själva tekniken.

ÅAC Microtec köpte i början på 2018 Clyde Space, ett onoterat företag med huvudkontor i Skottland. Den sammanlagda personalen uppgick sedan till ca 100 personer. Clyde Space bygger cubesats och ÅAC Microtec satelliter upp till 40 kg, så man kommer att täcka in hela spektret i den minsta viktklassen för satelliter. Men sedan säljer ÅAC Microtec också komponenter till större satelliter, och man kommer även i fortsättningen att bedriva utvecklingsarbete.

I december 2016 börsnoterades ÅACMicrotec på listan First North. Man var då det andra rymdbolaget någonsin som noterats på en svensk börs. Danska företaget GomSpace hann före!

Börsnoteringen 2016 och köpet av Clyde Space 2018 har väckt uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Ett traditionellt företag i Old Space hade beslutat sig för att bli en aktör i New Space! Man hade värvat flera nya, internationellt kända, medarbetare: Alfonso Barreiro som VD, Iraklis Hatziathanasiou på marknadssidan och Will Whitehorn till styrelsen. Whitehorn blev berömd när han under en period var chef för Bransons rymdföretag Virgin Galactic.

”Branschen för små satelliter innehåller över 100 företag” berättar Barreiro.

Vad gäller de minsta satelliterna som kallas cubesat, så har företagen Clyde Space, GomSpace, ISIS och Tyvak 15 % var av marknaden medan många mindre företag har resten. Barreiro tror att marknaden för små satelliter kommer att koncentreras och standardiseras, och att det kommer att ske en viss utslagning. Han säger att i USA finns mycket större tillgång till privat kapital för rymdinvesteringar. Det finns få rymdbolag på Europas börser.

ÅACMicrotec har många internationellla kunder, men ligger också bra till i Sverige. Man har sedan länge samarbetat med OHB, Omnisys, Spacemetric m.fl. Plattformen Innosat som tillverkas av OHB Sweden i samarbete med ÅAC Microtec kommer att användas för nya satelliten MATS och detta följs troligtvis av fler svenska satelliter.

Unika produkter.

Marknadsansvarig Elin Sjöblom och ingenjören Henrik Löfgren guidade mig runt i lokalerna vid företagets huvudkontor. Elin Sjöblom hade anställts i samband med företagets börsnotering med ansvar för kontakten med media och investerare. Henrik Löfgren har mångårig erfarenhet av att konstruera satelliter.

”Vi har kontor, utvecklingsverkstad och clean-room i huset”, berättade Elin. Ingenjören Henrik Löfgren berättar för mig om företagets produktserie Sirius: omborddator, minne och kraftöverföring. Jag blir guidad i labbet för utvecklingsarbete. De komponenter som ligger på arbetsbänkarna innehåller verkligen otroligt små detaljer.

VD Alfonso Barreiro formulerade under intervjun i januari 2018 utvecklingen i bolaget hittills med orden: ”Nu är processen igång för att ÅAC ska kunna medverka i New Space.”ÅAC Microtec till börsen idag.

Idag noteras aktierna för företaget ÅAC Microtec på listan som heter First North.
(2016-12-21)

Tidigare i år noterades det danska rymdföretaget GOM Space på svenska listan First North, och nu följer ÅAC Microtec efter. Det är första gången någonsin som renodlade rymdföretag tas upp på svensk börs. Volvo och Saab hade under många år dotterbolag som tillverkade komponenter till rymdfarkoster, men denna verksamhet utgjorde bara en liten del av den totala omsättningen. Dessa dotterbolag har sålts och ingår nu i internationella koncerner.

Lanseringarna på First North har hittills varit framgångsrika. GOM Space lanserades till kursen 12:50 och tredubblades ganska snabbt till 30 kr. Där har kursen legat ganska still under de senaste månaderna.

ÅAC Microtec lanseras till kursen 6,80 och har under första handelsdagen hittills stigit med 6 %.


Uppdaterat 2023-04-30
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum