Arielspace
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
Rymdstyrelsens rymd-dag 2024
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2023
Det nya Kiruna
Det gamla Kiruna
Rymdforum början på måndag
Måndag NASA och EU
Måndag upp i rymden
Rymdforum tisdagen
Foton från Rymdforum
Rymdforum 2021
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Rymdforum 2005
Konferensen Space Innovation Forum 7
Internationellt
Reportage
Rymdaktier
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
Måndagen på Rymdforum 2023 fortsätter. (2023-03-05).Christyl Johnson från NASA Goddard Space Center.

Hon berättade om NASA:s planer på att sända astronauter till Mars. Vad krävs för en stad på Mars när det gäller energi, mat osv? (Av Ariel Borenstein. 2023-03-16)Hon pratade också om forskningen på nya teknologier. Astronauterna behöver sensorer som söker av funktioner i deras kroppar, för att upptäcka hälsoproblem. Man experimenterar med 3D-byggda byggnader och uppblåsbara strukturer. Det behövs avancerade robotar för att utforska lavatunnlar på Månen. Hon berättade också om något hon kallade ”quantum communication”, ett sätt att snabba upp kommunikationshastigheten i rymden.EU satsar på rymden. 

Rodrigo da Costa arbetar för EU:s rymdprogram. Han sa att det är viktigt med robusta heltäckande EU system. EU har programmen EGNOS, Galileo, Copernicus, Space Situanell Awarness och Govsatcom.

Några definitioner på engelska:

EGNOS: The European Geostationary Navigation Overlay Service is Europe's regional satellite-based augmentation system (SBAS) that is used to improve the performance of global navigation satellite systems (GNSSs), such as GPS and Galileo.

Galileo is Europe’s Global Navigation Satellite System (GNSS), providing improved positioning and timing information with significant positive implications for many European services and users.Copernicus is the European Earth observation programme, looking at our planet and its environment to benefit all European citizens. The programme consists of a complex set of systems that collect data from multiple sources: Earth observation satellites and in-situ sensors such as ground stations, and airborne and sea-borne sensors. Users have full, free and open access to this data, which is also processed to provide a set of services based on reliable and near-real time information.

Space Situational Awareness (SSA) is an essential component of the EU Space Programme. By providing comprehensive knowledge and understanding about space hazards, SSA plays a key role in ensuring the safety and security of the European economies, societies and citizens who rely on space-based capabilities and applications such as communication, navigation and observation applications.
SSA covers three areas: Space Surveillance and Tracking (SST) of artificial objects. Space Weather monitoring and forecast. Near-Earth Objects (NEO) monitoring.

GOVSATCOM: The European Union Governmental Satellite Communications  programme aims at providing secure and cost-efficient communications capabilities to security and safety critical missions and operations managed by the European Union and its Member States, including national security actors and EU Agencies and institutions.

Christian Hansen berättade om rymdgruppen i EU.


EU har en grupp för rymd inom Europeiska rådet, medlemmarna kallas Space Attaches. Varje lands representanter förbereder rymdärenden för behandling i Europakommisionen och Europaparlamentet. Också för ministermötet i november. Varje lands Space Attache deltar i formella och informella möten i Bryssel. (Av Ariel Borenstein)Följande tre stycken om EU är ett citat från Wikipedia:

EU har 27 medlemsländer och består av Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Europeiska rådet, även känt som EU-toppmötet, är en institution inom Europeiska unionen som regelbundet församlar unionens stats- eller regeringschefer och Europeiska kommissionens ordförande under ledning av Europeiska rådets ordförande.

Europeiska rådet har till uppgift att nå konsensus bland stats- och regeringscheferna kring unionens övergripande utveckling och dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Uppdaterat 2023-03-21
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum