Investeringssparkonto
Beräkna skatten
I praktiken
Skatteavtal
Utländsk skatt
Utdelningar
Kvittning
Lag: ISK
Inkomstlag
INVESTERINGSSPARKONTO
(anledningen till att länken på hemsidan har en fransk flagga är att det inte går att ha två svenska hemsidor här och min tidigare ISK-webb hade adressen investeringssparkonto.fr eftersom det var ett av de få adresser med ISK som fanns ledigt. Detta är en back-up sida medan min ISK-webb byggs upp på nytt på www.ordoma.se )

Tills vidare finns min ISK-sida ännu kvar: www.investeringssparkonto.fr
VAD ÄR ETT INVESTERINGSSPARKONTO? 

Den nya sparformen i korthet: Om du gör framgångsrika värdepappersaffärer på ett investeringssparkonto så betalar du ingen skatt alls på försäljningarna. Du betalar istället en låg skatt på innehavet. Att spara på ett investeringssparkonto är ett frivilligt alternativ till vanligt aktiesparande.

Sparformen började gälla från 1 januari 2012. Nu kan man öppna ett särskilt konto hos ett s.k. investeringsföretag. De flesta banker erbjuder denna sparform. Värdepappersaffärer i denna sparform blir varken mer eller mindre framgångsrika än i andra sparformer. De stora nyheterna med denna sparform är att skatten blir rejält lägre än vid vanliga aktieaffärer och att man slipper deklarera sina affärer.

De enskilda aktieaffärerna beskattas inte alls. Istället är skatten en viss procent av tillgångarna på investeringssparkontot. Det kallas schablonbeskattning. Man kan skattefritt omplacera tillgångarna. Enskilda vinster eller förluster påverkar inte skatten.

Underlaget för schablonskatten lämnas av investeringsföretaget till Skatteverket och uppgiften förtrycks i inkomstdeklarationen.Är det en bra idé att spara på investeringssparkonto?

Om man är skicklig - eller har tur - med sina värdepappersplaceringar är det en bra idé att bedriva handeln på ett investeringssparkonto. Man betalar lägre skatt än vid vanliga aktieaffärer och man slipper deklarera affärerna. Men om man handlar med förlust eller om vinsterna är små så blir det katastrof. Förlusterna är ju inte avdragsgilla så man får inte tillbaka något via skatten. Men avkastningsskatten ska alltid betalas. Vid låga vinster eller förluster kommer skatterna att ytterligare minska kapitalet.

Detta är det allra viktigaste:

1 januari 2012 började den nya lagen om investeringssparkonton gälla. Ett antal banker och mäklare erbjuder handel med värdepapper och fondandelar på s.k. investeringssparkonto.

Fördelar med att ha ett investeringssparkonto:

1.Försäljning av värdepapper sker skattefritt.
2.Utdelning på aktier är skattefri.
3.Du behöver inte deklarera dina aktieaffärer. Banken sänder uppgifter till Skatteverket så att underlag för schablonskatt förtrycks i deklarationen.

Nackdelar med investeringssparkonto:

1.Aktieförluster är inte avdragsgilla.
2.Avkastningsskatt med ca en procent av aktiernas värde under beskattningsåret måste betalas även om aktiernas värde går ner följande år.

Råd: Att placera aktier på ett investeringssparkonto kan vara BRA för dig som gör framgångsrika aktieaffärer, för dig som uppbär hög utdelning på dina aktier och för dig som tycker det är fruktansvärt trist att fylla i deklarationsbilagan om aktieaffärer varje år.

Råd. Det är INTE bra för dig som gör förlustaffärer eller affärer med liten vinst, inte heller för dig som uppbär låg utdelning på aktierna. Förluster är inte avdragsgilla och du måste betala schablonskatten även om dina aktier sjunkit i värde.

EN VARNING: OM MAN GÖR FÖRLUSTAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT SÅ HAR MAN INGEN AVDRAGSRÄTT I INKOMSTDEKLARATIONEN MEN MÅSTE ÄNDÅ BETALA SKATT PÅ INNEHAVET PÅ KONTOT. DET KÄNNS FÖRMODLIGEN INTE SÅ ROLIGT ATT FÖRLORA PENGAR OCH DESSUTOM BETALA SKATT! 
Updated 11/09/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum