Arielspace
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
Rymdstyrelsens rymd-dag 2024
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2023
Det nya Kiruna
Det gamla Kiruna
Rymdforum början på måndag
Måndag NASA och EU
Måndag upp i rymden
Rymdforum tisdagen
Foton från Rymdforum
Rymdforum 2021
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Rymdforum 2005
Konferensen Space Innovation Forum 7
Internationellt
Reportage
Rymdaktier
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
Tillgång till rymden för civila och militära.Kaffe med pitchar kl 10:30 på måndagen.

Efter en kaffepaus måndag förmiddag med kortare "pitchar" från några svenska utställare kunde vi lyssna på Isabella Poldrugo från EU och Jörgen Bur från ESA, följt av en paneldebatt ledd av Thorwald Larsson. Temat var "Tillgång till rymden". (Av Ariel Borenstein. 2023-03-21).

Jag redovisar här olika spridda fakta som jag tog till mig både från Poldrugo och Bur, samt från paneldebatten som sedan följde. I det här blocket medverkade också Linda Lyckman från SSC, Josef Fleischman från Isar Aerospace och Kristine Dannenberg från Rymdstyrelsen.Finns det några raketer?

Vad gäller tillgång till rymden får ESA kanske problem med tillgång till raketer senare i år. Samarbetet med Ryssland på Kourou har upphört pga Rysslands krig mot Ukraina. Den mindre raketen Vega har tekniska problem som man jobbar på att lösa. Och Ariane 5 ska användas två gånger till under 2023, sedan slutar man använda den. Den nya raketen Ariane 6 är inte klar ännu.

Så hösten 2023 kan det bli så illa att ESA inte har tillgång till en enda raket. Man har förhoppningar om att Vega och Ariane 6 är startklara i slutet på året.

Den nya raketen Isar som byggs av ett tyskt företag har hittills gjort två suborbitala uppskjutningar och strävar efter att göra en första satellituppskjutning från Andöya.

Bru om ESA.

Flera trender driver på Europas rymdutveckling. Konkurrensen både kommersiellt och militärt ökar, rymdekonomin växer snabbt, i EU vill man ha självständig tillgång till rymden, de senaste åren har bemannad rymdfart tagit fart.

ESA försöker på många sätt stöda industri och startups. 

På engelska:

Acting as a partner, not a customer.
Leaving full project authority and full responsibility to service providers.
Providing know-how and expertise in space transportation
Enabling access to test facilities
Making available co-funding
Facilitating private funding streams 
Interacting and networking.

Rymdbaser i alla hörn.


Jörgen Bru

Jörgen Bru berättade om de nya rymdbaser för uppskjutning av satelliter som man vill
bygga runt om i Europa: i Sverige, Norge, Storbritannien osv.
Jag har skrivit mycket om de baserna. 

    Se sidan Många nya rymdbaser för små raketer.
    eller i samarbete med Populär Astronomi: 
    https://www.popularastronomi.se/2020/10/esrange-far-statligt-stod/

ESA och EU samarbetar alltmer om Europas rymdstrategi. EU är i många fall kund till ESA och beställer satellit-tjänster, som Copernicus-projektet.

Svag lunch!

Det man kallade lunch var en rulle med blandat innehåll. Inte min stil. 

Space Safety and Security.

Nu följde ett block om säkerhet i rymden. Inledande talare var Ella Carlsson som leder ett rymdteam inom Försvaret. (Av Ariel Borenstein. 2023-03-22)

Jag träffade Ella Carlsson första gången på ett fjärranalys-seminarium år 2009. Jag har köpt en bok hon skrev om planeten Mars. Hon har nu en nyinrättad befattning inom Flygvapnet kallad Chief of Space Capabilities and Development.


Ella Carlsson

Flygvapen har erhållit det övergripande ansvaret för Sveriges militära rymdverksamhet. Man ska utvecklas genom nationellt och internationellt samarbete. Detta ska ske med forskning och teknikutveckling. Flygvapnet ska söka samarbete med företag, universitet och Esrange.

Det har redan bedrivits utveckling angående rymden i tjugo år på myndigheterna FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och FMV (Försvarets materielverk).

Satelliterna blir allt viktigare i dagens värld. Satelliter behöver inte tillstånd för att passera ovanför områden, man kan se truppförflyttningar, miljöbrott mm

Vad ska militären göra i rymden?

Ella Carlsson beskrev olika användningsområden eller problemområden för satelliter som är intressanta för militären.

Det finns en förkortning, ISR, som utläses ”Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance” Det kanske är ett nytt namn på ”spionsatellit”? Det är förstås viktigt för militära syften att studera fiendens aktiviteter på marken.

Det finns många hot mot satelliter i omloppsbana: fysisk förstörelse med raket, laserattack, elektronisk attack, hackning. Det kan uppstår en sk Kessler-händelse, dvs en satellit förstörs avsiktligt och går i småbitar vilket startar en kedjereaktion som förstör många satelliter.

Ella höll på att värva ett rymdteam med fem militärer från flyget och arme´n.

Många talar om säkerhet i rymden.


I detta informationsblock talade många experter, och jag lyssnade på Kristina Pålsson från Rymdstyrelsen och Kristoffer Hultgren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Fler talare, som jag inte lyssnade på pga av att mitt journalistiska kall kallade mig åt annat håll, var Johan Kero från IRF, Karin Holmqvist från SSC, Seme´li Papadogiannakis från FOI och Juha-Pekka Luntama från ESA. Jag hoppas Rymdforum lägger ut deras föredrag på sin webbplats så jag kan lyssna i efterhand.

Jag lyssnade en stund men lämnade sedan salen och uppsökte en lugn vrå för att skriva om konferensen på Facebook, Twitter och Instagram.


Kristoffer Hultgren


Uppdaterat 2023-03-22
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum