Arielspace
Svensk rymdindustri
Internationellt
- Finland
- Europa, Ryssland
- USA, Canada, Mellanamerika, Sydamerika
- Asien Afrika Australien
Många nya rymdbaser för små raketer
Bemannade rymdfärder
Privat rymdverksamhet
Rymdförsäkringar
Framtidsvisioner
Ner med rymdskrotet!
Militär rymdfart
Rymdsonder
Rymdjuridik
Reportage
Rymdaktier
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
Rymdverksamhet i FinlandKvarken Space Center - samarbete om rymdverksamhet mellan Sverige och Finland.

Jag nästan ramlade av stolen första gången jag hörde det. Ett rymdcenter i Vasa! Den lilla staden jag växte upp i har nu ett forskningsprojekt om rymden! Kvarken Space Center har bildats på initiativ av rymdforskare i Vasa och är ett nätverk där universitet och företag i Sverige och Finland ingår. De deltagande forskarna och ingenjörerna ska sprida information om möjligheter för företag att använda nerladdade data från fjärranalyssatelliter. Man ska också bygga en egen fjärranalys-satellit. 
(Av Ariel Borenstein.2022-11-18)
(Projektkoordinator Johanna Haveri har faktakontrollerat artikeln.)


Jari Ratilainen och Rathan Kumar Alagirisamy, med Ariel i mitten. 

Jag krattade löv.

När jag var 18 år jobbade jag i två månader våren 1973 med att kratta löv i en väldigt stor park som tillhörde textilföretaget Finlaysson i Vasa. Jag fick komma in i fabriken och titta på de stora mekaniska vävstolarna som producerade tygerna. Bomullsindustrin hade i hundra år varit viktig i Vasa.
Början av 70-talet var en annan tid, på många sätt, politiskt, ekonomiskt, socialt. Tiden gick och Finlayson la ner sin fabrik. De stora, gamla byggnaderna blev hem för flera små företag.
Numera har Vasa Universitet lokaler i ett hus på den gamla industritomten. Där finns rymdcentret.

Jag är gammal nog att uppleva den stora landhöjningen.

Hösten 2022 besökte jag min gamla hemstad för första gången på 15 år. 1974 hade jag flyttat till Sverige. I många år besökte jag Vasa för att tillbringa tid med mina föräldrar. Men min far dog och min mor flyttade till Sverige. Jag slutade besöka staden.

När jag nu återvände för ett kort besök jämförde jag med hur det var 1973. Invånarantalet hade ökat från 45.000 till 65.000. Landhöjningen hade flyttat strandlinjen på vissa ställen ca tio meter. I centrum fanns nu stora hotell, många nya butiker, många restauranger och cafeer. (Vad gäller restauranger fanns det på min tid inte en enda restaurang med ”utländsk mat”. Nu finns pizza, kebab, tacos mm).

Heidi Kuusniemi kommer hem till Österbotten.

Jag har träffat två deltagare i projektet: Rathan Kumar Alagirisamy och Jari Ratilainen. Vi pratade om projektet, om hur det började och vad man uträttat. De berättade att det ursprungliga initiativet kom från Heidi Kuusniemi som återvände till Österbotten efter en internationell karriär. Efter hand anslöt fler deltagare. Verksamheten inleddes år 2019.

Rathan Alagirisamy var den förste som fick kontakt med Heidi. Han har en bakgrund i nationalekonomi men är också ingenjör. Jari Ratilainen kom in i samarbetet via NASA Space Apps hackaton-verksamhet. Dessa hackatons är internationella tävlingar stödda av NASA där uppgiften är att föreslå lösningar på något problem inom rymdverksamhet.

Man hade en diskussion inom gruppen om vad man ville göra. Därefter anordnade man diskussionstillfällen i Vasa för lokala organisationer, företag och allmänheten. Detta upprepades i Umeå.Samarbete Finland -Sverige.

Man tog kontakt med forskare i Sverige och Finland. Så småningom växte ett nätverk fram. Där ingår förutom universitetet i Vasa:

Novia University of Applied Sciences (Vaasa), Luleå University of Technology, Umeå University, VAMK University of Applied Science (Design Centre MUOVA), Åbo Akademi University, Hanken School of Economics, The Swedish University of Agricultural Sciences, The Swedish Institute of Space Physics, Aalto University.

Finansiering.

Projektet har erhållit finansiering från EU Interreg Botnia-Atlantica samt region Västerbotten och Österbottens förbund. Projektets budget för tre år är 1,8 miljoner euro. 

Ariel: Vad är syftet med projektet?

Rathan och Jari berättar: Att öka medvetenheten om vad som kan uträttas med data från satelliter som studerar jorden. Vi har ingen egen satellit ännu, men det finns stora mängder tillgängliga data gratis från fjärranalys. Vi har fastställt fyra principer för projektet:

Att använda data som redan är tillgängliga.
Att bygga upp lokal expertis.
Att lära lokala företag att använda rymddata.
Att bygga en satellit och använda den.

I sin programförklaring säger man bl.a. att ”Kvarken Space Eco”-projektet ska implementera en varaktig regional struktur för företag baserad på användning av rymden. Syftet med Kvarken Space Center är att stöda det lokala näringslivet med att utvecklas inom “new space economy” och kommersialisera tillgängliga rymd-data.

Möten i Finland och Sverige.


Projektdeltagarna har hållit informationsmöten för företag. Responsen blev positiv. EU har använt många miljoner på att skapa tillgång till satellitdata, de lokala företagen i Österbotten och Västerbotten kan få tillgång om de vet hur de ska leta.Österbotten och Västerbotten.

Det område som utgör Kvarken-regionen är Västerbotten med 264.000 invånare och Österbotten med 444.000 invånare. Städerna Umeå och Vasa finns mittemot varandra över viken. Forskare har räknat ut att landhöjningen kommer att ge landförbindelse vid Kvarken om ungefär 2000 år. Men man kan gissa att det byggs en bro långt innan dess. Både Umeå universitet och Vasa Universitet har rymdforskning. På svenska sidan finns rymdforskning på ”nära håll” i Umeå, Luleå och Kiruna, på finländska sidan i Esbo nära Helsingfors.

På Kvarken Space website presenteras de som är partners i projektet:

Vaasa University
Novia University of Applied Sciences (Vasa)
Umeå University 
Luleå University of Technology
Design Center Muova (Vasa)
Åbo Akademi (Svensk-språkigt universitet)
Hanken school of economics (Företagsekonomi, Helsingfors)
The Swedish University of Agricultural Sciences (Lantbruksuniversitetet i Uppsala)
The Swedish Institute of Space Physics (IRF, finns i Kiruna, Uppsala, Umeå och Lund) 
Aalto University (Högskola för ekonomi, teknik och konst i Esbo, nära Helsingfors)

Ariel: Ni håller på att bygga en satellit?

Satelliten är en 2u cubesat som väger ca 2 kg och är lite större än en mjölkförpackning! Den ska ha fyra instrument ombord. Här är de fyra instrumenten, med engelsk benämning och tillverkare angiven:

Hyperspectral Camera (VTT, Novia UAS)
Maritime AIS ship beacon receiver (Aalto Uni)
Propulsion device (Aurora Propulsion Technologies)
Advanced Navigation Signal Receiver (University of Vaasa, GOMSPACE)
Delarna till satelliten sätts ihop i Kiruna.Ariel: Vad gör er satellit som är unikt?

Många satellitprojekt skapar data man måste köpa, men vår satellit sänder gratis. Den gör inte något helt nytt, men den har sådana komponenter som aldrig har använts i rymden. Vi vill bygga en satellit i samarbete med andra i nätverket. Att bygga satelliter höjer kunskapsnivån. Och väcker intresse hos ungdomar.

Ariel: Hur ska den sändas upp?

Den ska sändas upp från Kiruna. Man hoppas att den ska finnas med på någon av de första uppskjutningarna där på våren 2023. Man ska använda en raket tillverkad i Tyskland.

(Min kommentar: Förberedelser för att börja sända upp satelliter från Esrange har stött på ideliga förseningar av både tekniska, ekonomiska och politiska orsaker.)

Mer om satelliten:

Nanosatelliter möjliggör tillväxt och möjligheter för att skapa en rymdbaserad ekonomi. KvarkenSat ansluter till den trenden och vill använda sig av det senaste inom den tekniska utvecklingen. Satelliten KvarkenSat innehåller fyra ”miniature payloads”, dvs fyra enheter för forskning eller kommersiell användning. Det handlar om jordobservation, navigation och hållbarhet.

Hyperspectral Camera

Kameran ska fotografera Kvarken-regionen. Hyperspektral teknologi möjliggör studier av skogar, algblomning, användning av markområden, stormskador, brandrisk och mycket annat.

Maritime receiver

Alla stora fartyg sänder ut radiosignaler som identifierar dem och anger deras position. Syftet är att skapa en större säkerhet. Bara en satellit kan ta emot alla dessa signaler samtidigt från hela Östersjön. Den här satellitenheten har i sin helhet skapats av studenter vid Aalto University, beläget i Esbo alldeles nära Helsingfors.

Aurora Propulsion System

Det här systemet ska testa en miljövänlig framdrivning. Satelliter behöver ofta justeringar av läge och bana, och man vill också kunna ta ned satelliten i slutet av dess liv för att undvika att den blir rymdskrot. Det här systemet är väldigt miniatyriserat och framdrivningen är baserad på vatten!

Global Navigation Satellite System Receiver.

Man behöver veta satelliters exakta position. Det här instrumentet ska bli en del av det globala satellitnätverket.

Hur många deltar i projektet?

Vi är ca 40 medarbetare i Vasa, Luleå, Umeå, Kiruna och Esbo. De flesta av projektets personal arbetar i Vasa.
 
Några av medarbetarna i Vasa vid Kvarken Space Center:

1. Heidi Kuusniemi, Director - Digital Economy Research platform, University of Vaasa
2. Kendall Rutledge, Research Programme Manager, Digital Economy, University of Vaasa
3. Jaakko Yliaho, Laboratory Engineer,Digital Economy, University of Vaasa
4. Rathan Kumar Alagirisamy, Project Coordinator, Digital Economy, University of Vaasa
5. Jari Ratilainen, Project Manager, Design Center MUOVA, Vaasa University of Applied sciences

Här är länk till webbplatsen för projektet:

    Kvarken Space Center


Projektet ordnade en tävling för barn där de fick bygga om
en mjölkförpackning till en satellit. BONUSBILDER: Så ser det ut i Vasa.


Landhöjningen har skapat denna strand
sedan jag var ung i Vasa.


Uppdaterat 2022-11-18
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum