ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Rymdaktier
Gomspace
AACMicrotec Clyde
Ovzon
Unibap
OvzonOvzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet.

Sedan starten 2006 har Ovzon utvecklat en helhetslösning för att tillgodose det ökande behovet av mobil bredbandsuppkoppling i områden som saknar traditionella telekomtjänster eller där uppkopplingen inte når önskvärd prestanda.
Med avancerade regenerativa satellitnyttolaster och unikt små portabla terminaler, paketerade i en tjänst, löser Ovzon därmed många specifika behov hos många olika kundgrupper så som myndigheter, försvarsorganisationer, media och NGOs – att koppla upp sig varsomhelst och överföra stora mängder data.
Ovzons lösning innebär en hastighet som är upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande erbjudanden. Nästa generations Ovzon-tjänst baseras på kompletta proprietära komponenter och patenterad teknik. Ovzon-3 kommer att öka tjänstens prestanda avsevärt.
Bolaget har kontor i Stockholm, Sverige och i Bethesda, Maryland och Tampa, Florida i USA.
Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning.


Ovzon har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första GEO-satellit och därmed tagit ett viktigt steg mot att bredda sitt tjänsteerbjudande. Uppskjutningen är planerad tidigast till Q4 2020. Nästa steg för bolaget blir nu att slutföra upphandlingen av satelliterna. (Pressmeddelande från Ovzon 2018-10-16)

Per Wahlberg, VD på Ovzon säger; “Det är ett viktigt och spännande steg för Ovzon att kontraktera leverantör för uppsändning av vår första satellit. SpaceX erbjöd en mycket konkurrenskraftig lösning med sin nya bärraket Falcon Heavy, som kommer att ge oss tillgång till rymden på ett tillförlitligt sätt. Satelliten är tänkt att skjutas upp tidigast Q4 2020.

Satellitupphandlingen är nu också inne i slutfasen. Tidigare denna månad beställde vi och startade tillverkning av den första Ovzon OBPn (On-Board-Processor), en av de mest avancerade processorerna i sitt slag. Nu fortsätter vi att arbeta mot vårt mål att revolutionera mobila bredbandstjänster via satellit genom att erbjuda de högsta datahastigheterna med de minsta terminalerna”.

“Vi är hedrade att Ovzon har valt SpaceX för uppsändning av den första av sina satelliter”, säger SpaceX President och COO Gwynne Shotwell. ”Vi ser fram emot ett nära samarbete i genomförandet av denna viktiga uppskjutning direkt till geostationär bana.”

Avtalet är villkorat med rätt för bägge parter att frånträda avtalet.Ovzon har säkrat förnyade kontrakt

värderade till totalt 16,6 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontrakten motsvarar tolv månaders användning av bolagets satellitkommunikationstjänst på två Ovzon-tjänster (OHO-1N och OHO-3N) och initialt tre månader av en tjänst (OHO-2). (Pressmeddelande från Ovzon 2018-09-07)Rymdstyrelsen har fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka 10 MSEK.
(Pressmeddelande från Ovzon 2018-06-01)

Bidraget betalas ut efter uppnådda milstolpar under projektets löptid på två år. Finansieringen är avsedd för utveckling av en markkomponent för Ovzons satellittjänst. Utvecklingen möjliggör skräddarsydda satellitterminaler avseende funktion, storlek samt utformning för att passa de mobila applikationer som är prioriterade hos bolagets användare.
Ovzon AB, en Sverige-baserad leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
(Utdrag ur pressmeddelande från Ovzon 2018-05-02)

Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra bolaget cirka 189 miljoner kronor samt en försäljning av befintliga aktier till värde om cirka 136 miljoner kronor av bolagets enda direkta aktieägare. Erbjudandet väntas, totalt, motsvara cirka 60 procent av det totala antal aktier utestående i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.

Bolaget avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att stärka bolagets kapitalstruktur och stödja Ovzons fortsatta tillväxt och utveckling av dess tjänsteutbud. Två investerare har åtagit sig att bli ankarinvesterare: Bure Equity AB och Investment AB Öresund.
SVENSKT SATELLITBOLAG FÅR MÅNGMILJONORDER AV AMERIKANSKA FÖRSVARET!
(Pressrelease NG News. 2009-01-14)

Det svenska satellitbolaget OverHorizon har i dagarna mottagit en mångmiljonorder från det amerikanska försvaret avseende sitt satellitsystem. Samarbetet är omfattande och kan på sikt omfatta 100-tals miljoner kronor.

OverHorizon kommer att starta en banbrytande operatörstjänst via satellit som möjliggör mobil bredbandskommunikation. Jämfört med marknadens nuvarande lösningar innebär tjänsten att satellitterminaler på marken blir betydligt mindre, billigare, kan överföra högre datahastigheter och kommunicera under rörelse – t.ex. sättas på bilar, båtar eller på en person. Bolaget har patentsökt sin teknologi.

Per Wahlberg, en av OverHorizons grundare som tidigare bland annat startade satellitkommunikationsbolaget Swe-Dish Satellite System, säger "OverHorizons satellittjänst kombinerar mobilitet med höga datahastigheter, något som inte finns idag. Vi ser en stor och snabbt växande efterfrågan i hela världen inom många marknadssegment t.ex. försvars- och räddningsorganisationer samt TV/Radio bolag".

OverHorizons satellitsystem kommer att ha flera styrbara satellitstrålar/infrastrukturer på vardera ca 1400 km diameter som snabbt och enkelt kan flyttas till ett nytt område med behov. Exempel på detta kan vara i konfliktområden som Afghanistan eller efter en naturkatastrof där markbunden kommunikation är skadad, saknas eller inte uppfyller kundens krav. OverHorizons system kan också från ett mycket stort område ta emot sensor data från miljösensorer eller exempelvis ge förvarning inför en eventuell naturkatastrof.

(Pressreleasen kommer från NG News som drivs av Nordic Growth Market AB (NGM). NGM är en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten i NG News sker dock utanför NGM.)
Uppdaterat 2020-02-21
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum