ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Rymdaktier
Gomspace
AACMicrotec Clyde
Ovzon
Unibap
OvzonOvzon tar order i USA. (Källa: Dagens Industri. 2020-08-01)

"Satellitbolaget Ovzon har fått ett kontrakt om totalt 3,9 miljoner dollar från amerikanska försvaret, via tjänsteleverantören Intelsat General Corporation. Kontraktet avser Ovzons satellitkommunikationstjänst för tre månader, från september till början av december.

Mats Qvibergs Öresund är största ägare i Ovzon med 11,8 % av kapitalet. Aktien steg med 2,6 % på Stockholmsbörsen under fredagen 2020-07-31." 

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt. (Publicerat här 2020-06-06)

• Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 2–16 juni 2020.

• Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till att förstärka Bolagets finansiella ställning för att kunna positionera Ovzon, dels mot förseningar som skulle kunna uppkomma på grund av rådande omvärldssituation relaterat till Covid-19, dels för att stärka framtida finansieringsmöjligheter och ta till vara på potentiella affärssituationer.

• Investment AB Öresund, Bure Equity AB, AFA Försäkring, Stena, Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därtill har Handelsbanken Fonder kommunicerat sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar uppgår till totalt cirka 99 MSEK motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 56 MSEK från Investment AB Öresund, Bure Equity AB, Staffan Persson, Erik Åfors och Fjärde AP-fonden, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad.


                     Läs mer hos Carnegie.Ovzon i samarbete med Airbus

Ovzon och Airbus har ingått ett samarbetsavtal där Airbus som återförsäljare för Ovzon kommer att inkludera Ovzons innovativa satellitkommunikationstjänster i sin produktportfölj. (Pressmeddelande 15 april, 2020)

Ovzon och Airbus kommer att gemensamt marknadsföra Ovzons end-to-end tjänster inklusive Ovzons mobila terminaler och support. Airbus kommer att integrera Ovzons lösningar i sitt omfattande erbjudande för satellitkommunikation. Från slutet av 2021 kommer utbudet utökas med Ovzons egna satellit Ovzon 3.Ovzons tjänst i bruk i Italien

Ovzons mobila bredbandstjänst via satellit används för närvarande av italienska myndigheter i arbetet med att förhindra ytterligare spridning av Corona-viruset.
(Pressmeddelande 11 mar, 2020.)

Italienska civilförsvaret och armén använder tjänsten för att upprätta tillförlitlig bredbandskommunikation, främst för videokonferens, mellan personal i fält i de drabbade ”röda zonerna” och huvudkontoret för ministerrådet i Rom.

I december 2019 tecknade Ovzon ett samarbetsavtal i med italienska Gomedia Satcom och samtidigt säkrade Ovzon och Gomedia en första order från den italienska armén. Ovzons tjänst är nu i drift i norra Italien.
Ovzon utökar distributionsnätverk

Ovzon utökar sitt distributionsnätverk genom att engagera Network Innovations i Benelux, Bansat i Colombia och Orbita i Peru. (Pressmeddelande 17 februari, 2020)

Ovzon har tecknat distributionsavtal med Network Innovations i Nederländerna för marknaden i Benelux, med Bansat i Columbia och med Orbita i Peru. Dessa nya distributörer blir en del av det expanderande partnernätverk som säljer Ovzons innovativa satellitbaserade kommunikationslösningar.

Distributörerna kommer, tillsammans med Ovzon, att sälja Ovzons tjänsteutbud som baseras på hyrd kapacitet, Ovzons mobila terminaler och effektiv, tillförlitlig, support. Från 2021 kommer utbudet utökas med Ovzons första egna satellit, Ovzon 3.

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation

Ovzon erhåller kontrakt från Intelsat General Corporation (Pressmeddelande 29 december, 2018)

Ovzon har säkrat ytterligare ett kontrakt från amerikanska Intelsat General Corporation (IGC). Kontraktet, på ca 4,2 miljoner USD, motsvarande ca MSEK 37,5, är en förlängning av nuvarande avtal för fortsatt nyttjande av Ovzons OHO-2 satellitkommunikationstjänst till september 2019.

”Vi är mycket glada att se en fortsatt efterfrågan för vår OHO-2-tjänst. Vårt mål är som tidigare kommunicerats att skicka upp egna satelliter, vilket avsevärt kommer att förbättra tjänstens prestanda och täckningsområde. Fram till dess att våra egna satelliter kommer upp fortsätter vi att erbjuda vad som, enligt vår mening, är den bästa satellittjänsten i marknaden med hjälp av hyrd kapacitet på tredje parts satelliter”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon.
Ovzon erbjuder en revolutionerande mobil bredbandstjänst via satellit som kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet.

Sedan starten 2006 har Ovzon utvecklat en helhetslösning för att tillgodose det ökande behovet av mobil bredbandsuppkoppling i områden som saknar traditionella telekomtjänster eller där uppkopplingen inte når önskvärd prestanda.
Med avancerade regenerativa satellitnyttolaster och unikt små portabla terminaler, paketerade i en tjänst, löser Ovzon därmed många specifika behov hos många olika kundgrupper så som myndigheter, försvarsorganisationer, media och NGOs – att koppla upp sig varsomhelst och överföra stora mängder data.
Ovzons lösning innebär en hastighet som är upp till 80 gånger snabbare än konkurrerande erbjudanden. Nästa generations Ovzon-tjänst baseras på kompletta proprietära komponenter och patenterad teknik. Ovzon-3 kommer att öka tjänstens prestanda avsevärt.
Bolaget har kontor i Stockholm, Sverige och i Bethesda, Maryland och Tampa, Florida i USA.
Ovzon tecknar avtal med SpaceX för en första satellituppskjutning.


Ovzon har tecknat avtal med SpaceX för uppskjutningen av bolagets första GEO-satellit och därmed tagit ett viktigt steg mot att bredda sitt tjänsteerbjudande. Uppskjutningen är planerad tidigast till Q4 2020. Nästa steg för bolaget blir nu att slutföra upphandlingen av satelliterna. (Pressmeddelande från Ovzon 2018-10-16)

Per Wahlberg, VD på Ovzon säger; “Det är ett viktigt och spännande steg för Ovzon att kontraktera leverantör för uppsändning av vår första satellit. SpaceX erbjöd en mycket konkurrenskraftig lösning med sin nya bärraket Falcon Heavy, som kommer att ge oss tillgång till rymden på ett tillförlitligt sätt. Satelliten är tänkt att skjutas upp tidigast Q4 2020.

Satellitupphandlingen är nu också inne i slutfasen. Tidigare denna månad beställde vi och startade tillverkning av den första Ovzon OBPn (On-Board-Processor), en av de mest avancerade processorerna i sitt slag. Nu fortsätter vi att arbeta mot vårt mål att revolutionera mobila bredbandstjänster via satellit genom att erbjuda de högsta datahastigheterna med de minsta terminalerna”.

“Vi är hedrade att Ovzon har valt SpaceX för uppsändning av den första av sina satelliter”, säger SpaceX President och COO Gwynne Shotwell. ”Vi ser fram emot ett nära samarbete i genomförandet av denna viktiga uppskjutning direkt till geostationär bana.”

Avtalet är villkorat med rätt för bägge parter att frånträda avtalet.Ovzon har säkrat förnyade kontrakt

värderade till totalt 16,6 MUSD, från amerikanska försvaret (US DoD), via den amerikanska tjänsteleverantören Intelsat General Corporation, IGC. Kontrakten motsvarar tolv månaders användning av bolagets satellitkommunikationstjänst på två Ovzon-tjänster (OHO-1N och OHO-3N) och initialt tre månader av en tjänst (OHO-2). (Pressmeddelande från Ovzon 2018-09-07)Rymdstyrelsen har fattat beslut om att stödja Ovzons tekniska utveckling genom en bidragsfinansiering om cirka 10 MSEK.
(Pressmeddelande från Ovzon 2018-06-01)

Bidraget betalas ut efter uppnådda milstolpar under projektets löptid på två år. Finansieringen är avsedd för utveckling av en markkomponent för Ovzons satellittjänst. Utvecklingen möjliggör skräddarsydda satellitterminaler avseende funktion, storlek samt utformning för att passa de mobila applikationer som är prioriterade hos bolagets användare.
Ovzon AB, en Sverige-baserad leverantör av mobila bredbandstjänster via satellit, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
(Utdrag ur pressmeddelande från Ovzon 2018-05-02)

Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra bolaget cirka 189 miljoner kronor samt en försäljning av befintliga aktier till värde om cirka 136 miljoner kronor av bolagets enda direkta aktieägare. Erbjudandet väntas, totalt, motsvara cirka 60 procent av det totala antal aktier utestående i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.

Bolaget avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att stärka bolagets kapitalstruktur och stödja Ovzons fortsatta tillväxt och utveckling av dess tjänsteutbud. Två investerare har åtagit sig att bli ankarinvesterare: Bure Equity AB och Investment AB Öresund.
SVENSKT SATELLITBOLAG FÅR MÅNGMILJONORDER AV AMERIKANSKA FÖRSVARET!
(Pressrelease NG News. 2009-01-14)

Det svenska satellitbolaget OverHorizon har i dagarna mottagit en mångmiljonorder från det amerikanska försvaret avseende sitt satellitsystem. Samarbetet är omfattande och kan på sikt omfatta 100-tals miljoner kronor.

OverHorizon kommer att starta en banbrytande operatörstjänst via satellit som möjliggör mobil bredbandskommunikation. Jämfört med marknadens nuvarande lösningar innebär tjänsten att satellitterminaler på marken blir betydligt mindre, billigare, kan överföra högre datahastigheter och kommunicera under rörelse – t.ex. sättas på bilar, båtar eller på en person. Bolaget har patentsökt sin teknologi.

Per Wahlberg, en av OverHorizons grundare som tidigare bland annat startade satellitkommunikationsbolaget Swe-Dish Satellite System, säger "OverHorizons satellittjänst kombinerar mobilitet med höga datahastigheter, något som inte finns idag. Vi ser en stor och snabbt växande efterfrågan i hela världen inom många marknadssegment t.ex. försvars- och räddningsorganisationer samt TV/Radio bolag".

OverHorizons satellitsystem kommer att ha flera styrbara satellitstrålar/infrastrukturer på vardera ca 1400 km diameter som snabbt och enkelt kan flyttas till ett nytt område med behov. Exempel på detta kan vara i konfliktområden som Afghanistan eller efter en naturkatastrof där markbunden kommunikation är skadad, saknas eller inte uppfyller kundens krav. OverHorizons system kan också från ett mycket stort område ta emot sensor data från miljösensorer eller exempelvis ge förvarning inför en eventuell naturkatastrof.

(Pressreleasen kommer från NG News som drivs av Nordic Growth Market AB (NGM). NGM är en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten i NG News sker dock utanför NGM.)
Uppdaterat 2020-08-01
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum