Arielspace
Svensk rymdindustri
Internationellt
- Finland
- Europa, Ryssland
- USA, Canada, Mellanamerika, Sydamerika
- Asien Afrika Australien
Många nya rymdbaser för små raketer
Bemannade rymdfärder
Privat rymdverksamhet
Rymdförsäkringar
Framtidsvisioner
Ner med rymdskrotet!
Militär rymdfart
Rymdsonder
Rymdjuridik
Reportage
Rymdaktier
Rymdmuseum
Om ArielSpace
Sök
Logga in
Utforskning av solsystemet

Lucy in the Sky with Asteroids. 

(= Artikelrubrik hos Aviation Week & Space Technology anspelar på Beatles-låten “Lucy in the Sky with Diamonds”, från LP:n Sgt. Pepper’ s Lonely Hearts Club Band från 1967)

16 oktober 2021 sände NASA iväg sonden Lucy från Cape Canaveral Space Force Station med destination Jupiter. Men sonden når Jupiter först 2027, och innan dess ska den ta fart genom att flera gånger avlägsna sig från jorden och sedan återvända för att använda jorden som ”gravitations-slunga”. Sonden ska studera två samlingar asteroider som fastnat i Jupiters gravitation och flyger i samma bana som planeten: ett antal asteroider flyger före Jupiter och en annan grupp flyger efter! (Källa: Aviation Week & Space Technology. 2021-10-25)
 Sonden Lucy har fått sitt namn av ett skelett som är 3,2 miljoner år gammalt och hittades i Etiopien 1974. Lucy var en av våra förfäder. Rymdforskare hoppas att farkosten Lucy med sina många mätinstrument ska öka vår kunskap om solsystemets utveckling.

Vårt solsystem består av fyra små stenplaneter i banor nära solen och fyra stora gasplaneter i yttre banor. Det finns en teori som går ut på att när solsystemet bildades rörde sig de stora planeterna närmare solen men flyttade sig sedan längre ut igen.

Svaret på om denna teori är korrekt kan finnas i Jupiters Lagrange-punkter. Där finns varsin ansamling asteroider. Man tror att i det kaos som uppstod när Jupiter flyttade på sig så fastnade ett antal asteroider i dessa banor. Lagrange betyder i detta fall positioner i rymden där solens och Jupiters gravitation balanserar varandra så att föremål som hamnar här blir kvar. Med teleskop har astronomer funnit att ca 10.000 himlakroppar av olika storlek och färg flyger i samma bana som Jupiter. De kallas Trojaner. Några flyger före Jupiter och några flyger efter.

En fantastisk rymdfärd!

Sonden Lucy byggdes av Lockheed Martin. När den lyfte 16 oktober är det början på en fantastisk resa som ska pågå i tolv år. Först ska den kretsa kring Jorden många gånger. Den kommer ibland närmare oss än den internationella rymdstationen. Den här banan, där farkosten gång på gång dras mot Jorden för att sedan slungas ut igen, gör att den ökar sin fart tills den slungas bort från vår planet.

Men den flyger i en bana som för den tillbaka till Jorden efter två år, för att upprepa proceduren och öka hastigheten ännu mer. Den här gången slungas den mot Jupiters bana.

Under perioden augusti 2027 och november 2028 passerar Lucy fyra Trojaner som flyger FÖRE Jupiter. En av dem kallas Eyrobates och har en måne, som döpts till Queta! Sondens bana blir alltmer häpnadsväckande för nu återvänder den i en stor sväng till Jorden år 2030, samlar på sig ny fart och flyger igen mot Jupiters bana. Denna gång är den i läge för att år 2033 passera tre Trojaner som flyger EFTER Jupiter.

Några av de ansvariga för projektet, på NASA, är själva förundrade över att de är möjligt att skapa den här banan för sonden, med alla dessa turer till och från jorden och möten med båda grupperna av Trojaner. På vägen ut råkar sonden dessutom av en slump passera en asteroid i asteroidbältet bortom Mars.

Solpaneler och mätinstrument.

För att farkosten ska kunna få energi när den befinner sig långt ute i solsystemet har den två stora solpaneler. En av dem har inte vecklat ut sig helt korrekt men på NASA anser man att sonden kommer att få tillräckligt med energi ändå.

Ombord finns förstås många mätinstrument.

L-Lorri (Lucy Long Range Reconnaissance Imager) är en kamera specialdesignad för att kunna fånga de mörka asteroiderna på bild. Den byggdes av John Hopkins Applied Physics Laboratory.

L-Ralph ska analysera vad asteroiderna består av. Den byggdes av NASA:s Goddard Space Flight Center.

L-TES (Lucy Thermal Emission Spectrometer ska mäta temperaturer på asteroiderna. Den byggdes av Arizona State University.

Det här projektet, inklusive sond och raketuppskjutning, kostar NASA 981 miljoner dollar och ska förhoppningsvis ge mycket information om hur solsystemet bildades.

Uppdaterat 2022-01-09
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum