ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Internationellt
- Europa, Ryssland
- USA, Canada, Mellanamerika, Sydamerika
- Asien och Afrika
- Bemannade rymdfärder
- Privat rymdverksamhet
- Rymdförsäkringar
- Framtidsvisioner
- Ner med rymdskrotet!
- Militär rymdfart
- På tröskeln till en ny rymdepok
De 50 största rymdföretagen år 2011
De 25 största satellitbolagen år 2010
- Internationellt: Jan-sept 2007.
- Internationellt Jan - dec 2008
Rymdjuridik

 

ÄLDRE TEXTER: Jag började göra den här webbplatsen i januari 2007. Texterna om den internationella rymdindustrin nu blivit väl många och jag har därför flyttat perioden jan-dec 2007 till detta ställe. De är i samma ordningsföljd som tidigare, dvs Europa/Ryssland, USA/Syd-Amerika och Asien/Afrika. 


DET SOM FÖLJER HÄR ÄR NYHETER OM EUROPA OCH RYSSLAND PUBLICERADE UNDER PERIODEN januari-december 2007.


 

PROTONRAKET FRÅN BAIKONUR MISSLYCKAS.
Källa: Space News (webplatsen). 6 september 2007.

Uppskjutningen av en kommersiell Proton-M – raket 6 september misslyckades och det skapar stress i rymdbranschen eftersom det kan leda till brist på uppsändningsmöjligheter. Felet uppstod bara två minuter efter starten från ”Baikonur Cosmodrom” i Kazakhstan. Den följande kraschen förstörde nyttolasten, en telekommunikationssatellit ägd av JSAT Corp. i Japan. Nu följer troligtvis en flera månader lång utredning av den ryska rymdmyndigheten som driver rymdbasen. JSat Corp äger åtta satelliter i bana och den nya var avsedd som en reserv.

 

 


DET GÅR BRA FÖR SES GLOBAL
Källa: Space News. 7 maj 2007

Satellitoperatören SES Global rapporterar ökad försäljning och ökad vinst. Det beror främst på att priserna stiger på de tjänster bolaget erbjuder samtidigt som kostnaderna för tillverkning och försäkring av satelliter sjunker. Bolaget har sitt säte Luxemburg och kärnverksamheten är att sälja satellitkapacitet genom divisionerna SES Astra, SES Americom och SES New Skies.

”Det var länge sedan vinstnivån var så här hög i branschen”, sa ekonomichefen Mark Rigolle på en konferens för journalister och aktieanalytiker 2 maj. Beläggningen på satelliterna var i genomsnitt
74 %. Intäkterna för första kvartalet 2007 var 399 miljoner euro.

Bolaget äger 36 kommunikationssatelliter. Nyligen köpte man holländska konkurrenten New Skies som numera är en av bolagets divisioner.

SES Global förhandlar med Orbital Sciences om ett avtal för att beställa en ”löpande band – tillverkning av satelliter. Fyra kommunikationssatelliter ska levereras med takten en per år med början år 2009. Kontraktet är värt 500 miljoner dollar. Satelliterna sklle bli identiska vad gäller storlek och prestanda men med något olika antenner. Storleksfördelarna jämfört med att beställa varje satellit för sig skulle medföra en kostnadsbesparing på 20 %.

Det finns en svensk koppling till det internationella bolaget SES Global. Rymdbolaget äger 25 % av aktierna i bolaget SES Sirius. Övriga 75 % ägs av SES Astra, som ingår i koncernen SES Global. SES Sirius säljer tjänster inom överföring av TV och data till Norden och Öst-Europa.


TYSKT BOLAG TAR PORTUGISISK ANDEL.
Källa: Space News. 16 april 2007.


Det tyska bolaget HPS, specialiserat på satellitantenner, har startat ett dotterbolag i Portugal för att försöka ta ESA-beställningar. ESA har en policy om att 90 % av en stats medlemsavgift ska gå tillbaka i form av beställningar till landets privata rymdindustri. I en intervju säger Ernst K. Pfeiffer som är VD för det tyska bolaget: ” Vi tror att Portugal planerar att öka sina rymdinvesteringar och delta mer i ESAS:s program. Landet har ett stort antal motiverade, högt utbildade personer och relativt låga löner jämfört med Tyskland. Kombinationen av allt detta är attraktiv för oss.”

Portugal blev full ESA-medlem år 2000. Landet bidrar med 8 miljoner euros till organisationens budget. Pengarna kommer från Portugals departement för ”Vetenskap och högre utbildning” som bildat Portugals rymdbyrå avsedd att sköta kontakten med ESA.

Förutom ESA:s policy att 90 % av medlemsavgifterna ska returneras finns även riktlinjer om att mindre bolag ska gynnas vid vissa typer av kontrakt. Bolaget HPS tillverkar isoleringsmateriel avsett för återinträde i atmosfären samt delar till satellitantenner. HPS äger 80 % av det portugisiska bolaget och arrangemanget tillåter dotterbolaget att ingå i den portugisiska kvoten för beställningar från ESA.


THALES KÖPER MAJORITETSANDEL I ALCATEL.
Källa: Space News. 16 april 2007.

Thales-gruppens köp av Alcatel-Lucents majoritetsandel av Alcatel Alenia Space – och Alcatel-Lucents minoritetsandel i Telespazio- skapar ett bolag som bevarar den fransk-italienska alliansen inom produktionen av varor och tjänster. Bolaget blir tongivande inom det militära rymdområdet. Den franska staten är den största aktieägaren i Thales med 27,29 %.


TELENOR BESTÄLLER NY SATELLIT.
Källa: Space News. 26 februari 2007.

Norges Telenor Satellite Broadcasting har erhållit bud från fem satellitbyggare på sin beställning av en ny telekommunikations-satellit. Telenor planerar att välja något av buden i april. Detta blir den andra satellit Telenor köper inom de senaste två åren. En satellit som beställdes under 2005 döptes till Thor 5 och kommer att sändas upp i slutet av 2007. Den ersätter Thor-2 som troligtvis tas ur bruk under 2008.

Thor-5 byggs av Orbital Sciences i USA och kommer att sändas upp från rymdbasen Baikonur i Kazakhstan. Telenor betalar 1,2 miljarder norska kronor (196 miljoner dollar) för projektet, inklusive byggandet av satelliten, uppskjutning och en markkontrollstation. Orbital Sciences har det övergripande ansvaret för satelliten tills den befinner sig i omloppsbana.

Telenor sänder TV-program till 3 miljoner hem i Norden och en miljon hem i central- och östeuropa. I likhet med andra satellitbolag tror Telenor att högupplösnings-TV inom en snar framtid kommer att sätta fart på satellit-TV-marknaden eftersom denna nyhet kräver större kapacitet hos satelliterna. En högre chef på Telenor, David Gilmor, säger: "Jag trodde att den nordiska marknaden för satellit-TV var mättad, tydligen kan även mättade marknader växa."


GE CAPITAL BYTER AKTIER I SES GLOBAL MOT SATELLITER.
Källa: Space News. 19 februari 2007.

GE Capital vill sälja sin andel av aktierna i SES Global uppgående till 19,5 %. Som betalning erlägger SES Global 47,5 % i pengar och resten i satelliter. Innebär det att GE Capital vill återvända till telekommunikationsbranschen efter en paus på sex år?

Enligt ett avtal från 14 februari skulle GE Capital överta en ägarandel på 19,99 % i satellitbolaget Star One i Brasilien, 34 % av AsiaSat i Hongkong samt några satelliter och mindre ägarandelar i bolag. Det gäller tillgångar värda 650 miljoner euro, som tillsammans med 588 miljoner i pengar skulle placeras i ett nytt bolag, SES International Holdings.

Meddelandet om avtalet fick kursen för SES Global att stiga på Parisbaserade börsen Euronext. SES Globals ordförande Roman Bausch säger att han förväntar sig att avtalet godkänns av myndigheterna i USA och Luxemburg.


RAPPORT OM ARIANE.
Källa: Space News. 15 januari 2007.

Det konsortium som använder bärraketen Ariane för kommersiella satellituppskjutningar väntas rapportera en omsättning på 985 euros (1,28 miljarder dollar) för inkomståret 2006. Det är en nedgång med 8,8 % från året innan. Anledningen till den lägre omsättningen är kvarvarande effekter av ett priskrig som nu är över.

Företaget visar en mindre vinst, vilket det även gjorde för 2005. Bland inkomsterna finns ett årligt bidrag med 200 miljoner euro som Arianespace erhåller från ESA för att klara verksamheten vid rymdhamnen i Guiana, Sydamerika.

Ariane 5 som klarar av de tyngsta lasterna användes för 5 uppskjutningar under 2006. Arianespace har en ny samarbetspartner, ett franskt-ryskt konsortium, som marknadsför Rysslands Soyuz-raket. Detta konsortium väntas visa inkomster på 70 miljoner euros för 2006.

VD för Arianespace, Jean-Yves Le Gall, säger att priset för en satellituppskjutning nu är 20.000 dollar per kg. Det innebär att en telekommunikationssatellit som väger 4.000 kg kostar 80 miljoner dollar att sända upp. Och priserna är på väg upp. Arianespace kommer år 2008 att börja sända upp Soyuz-raketer från Guiana Space Center och hoppas då kunna ta ca 50 miljoner euros för en uppskjutning. Det är 25 % mer än vad det kostar nu att sända upp med samma raket från Baikonur Cosmodrome i Kazakhstan.

Vid en presskonferens 8 januari sade Le Gall att Arianespace kommer att beställa 30 stycken Ariane 5 under år 2007. ESA och Frankrikes rymdmyndighet CNES håller på att utveckla flera nya typer av bärraket, inklusive Vinci, som kommer att vara kapabel att lyfta upp 12.000 kg i den geostationära bana som används av de flesta telekommunikationssatelliter.


Äldre texter: DET SOM FÖLJER HÄR ÄR NYHETER OM NORDAMERIKA, MELLAN-AMERIKA OCH SYD-AMERIKA PUBLICERADE UNDER PERIODEN januari-september 2007.


 

GLOBALSTAR SÄNDER UPP NYA SATELLITER 2009
Källa: Space News (webbplats). 4 sept 2007.

Globalstar och ESA har avtalat om att 24 st mobilltelefon- och datasatelliter ska sändas upp från rymdcentret Guiana i Sydamerika. De första sänds upp 2009 och det sker med ryska Soyus-raketer. Satelliterna ska ersätta Globalstars åldrande satelliter från 90-talet.

 

 


BRASILIEN OCH KINA SAMARBETAR.
Källa: Space News. 6 augusti 2007.

Brasilien och Kina tillverkar tillsammans s.k. jordobservationssatelliter. Nu ska den tredje satelliten sändas upp någon gång i höst. Uppskjutningen görs med en kinesisk "Den långa marschen"-raket vid Taiyan Satellite Launch Center i Kina. Det första utvecklingsarbetet för satelliten skedde i Brasilien. I april 2007 anlände den till Kina för fortsatt konstruktion och testning.

Brasilien och Kina har samarbetat sedan 90-talet om att bygga jordobservationssatelliter. Satelliterna kallas ERTS i Kina och CBERS i Brasilien. År 1999 sändes CBERS-1 upp i omloppsbana och CBERS-2 följde efter år 2003.


SATMEX AVVISAR ALLA BUD.
Källa: Space news 18 juni 2007.

Mexikos satellitbolag Satmex har inte hittat några köpare. Från början fanns tio intresserade köpare men när det kom till kritan erhöll den mexikanska regeringen bara två formella bud när anbudstiden gick ut 30 maj. Nu måste Satmex lösa sina finansiella problem på ett annat sätt - de nuvarande ägarna ska samlas till ett investeringsmöte. Satmex har tidigare undkommit en hotande konkurs genom att hitta nya finansiärer. Bl.a. fick Satmex några nya ägare från USA under 2006.
Bolaget äger tre satelliter - två äldre och den nya satelliten Satmex 6.

Bland de intresserade köparna fanns t.ex. SES och en allians mellan Intelsat och Loral. De köpsugna fick tillgång till mycket information och kom dessutom med sammanlagt 1.900 frågor. Men när det var dags att lämna bud erhölls bara två: från satellitoperatören Eutelsat i samarbete med några mexikanska bolag samt från den mexikanska affärsmannen Moises Saba Masri. Båda låg under 500 miljoner dollar som var minimibudet och följaktligen avvisades båda buden. VD för Satmex., Raul Cisneros, säger att en faktor som försvårade försäljningen var att Mexikos regering ville behålla kapacitet för ca tio transpondrar.


FLER SATELLITER FÖR GLOBALSTAR
Källa: Space News. 4 Juni 2007.

Det amerikanska bolaget Globalstar Inc, som ägnar sig åt satellit-telefoni, kom 1 juni med ett uttalande enligt vilket bolagets service kommer att förbättras märkbart med åtta nya satelliter. Fyra av dessa har redan sänts upp från Baikonur i Kazakhstan. Satelliterna placerades på en höjd av 92 mil men ska gradvis flyttas upp till en höjd på 141 mil där de övriga 40 satelliterna i konstellationen befinner sig. Globalstars VD Jay Monroe hoppas att alla satelliter fungerar till hösten 2007. Bolagets kunder kommer då att märka skillnaden genom att antalet avbrott blir färre. De 40 tidigare satelliterna fungerar allt sämre. Globalstar har gjort bedömningen att de kan fungera tillfredställande fram till slutet av 2008.


SPANSKA HISPASAT SATSAR I SYD-AMERIKA.
Källa: Space News. 7 maj 2007

Den spanska satellitoperatören Hispasat rapporterar kraftigt ökade intäkter och en ökad vinst för 2006. En viktig förklaring till detta är ökad efterfrågan i Syd-Amerika vad gäller digital-TV. Bolagets satellit Amazonas har en beläggning på 88 %. Hispasat äger även tre satelliter som täcker Europa. Satellitbolaget Eutelsat är minoritetsägare i Hispasat och dessa två bolag har tillsammans lämnat ett bud på Mexikos satellitbolag Satmex. Siffror för 2006 för Hispasat: intäkterna ökade med 21 % till 120 miljoner euro och vinsten blev 24 miljoner euro, vilket är en fördubbling från året innan.


ORBITAL TAR STORT NASA-KONTRAKT.
Källa: Space News. 16 april 2007.

Orbital Sciences Corp. har erhållit ett kontrakt från NASA värt 57 miljoner dollar. Bolaget ska utföra tester av ett delsystem för den nya rymdfarkosten Orion. Det gäller det system som ska träda i funktion om en uppskjutning misslyckas. Ovanpå Orion ska det finnas en konstruktion som lösgör farkosten från bärraketen om något går fel under uppskjutningen.


BRIST PÅ INFORMATION MELLAN EUROPA OCH USA OM GALILEO.
Källa: Space News 12 mars 2007.

Företrädare för USA:s rymdindustri anklagar Europa för att hindra informationspridning om Galileo.

Försöker den europeiska rymdindustrin favorisera sig själv och hindra amerikanska företag från att ta del av information om Galileo? Det är vad företrädare för den amerikanska rymdindustrin hävdar, medan företrädare för Galileo-projektet förnekar att så skulle vara fallet.

År 2004 enades USA och EU om att samordna tekniken mellan GPS och Galileo så att användare skulle ha tillgång till båda systemen utan extra kostnader. Vid ett nytt möte i Washington i januari enades man om ett mer detaljerat samarbetsprogram. Men företrädare för de amerikanska företag som bygger navigationsutrustningar säger att Europa favoriserar sina egna företag genom att undanhålla information.

Michael Swiek, VD för GPS Industry Council, använder en liknelse för att beskriva situationen. Han säger att de amerikanska bolagen behandlas som en amerikan som besöker en japansk restaurang med en engelskspråkig meny innehållande 12 rätter men en japanskspråkig med 52 rätter. "Du frågar vad det är för rätter på den japanska menyn och får svaret att ´du skulle inte gilla dom rätterna, dom är inte för dig´. Detta är det intryck Galileo skapar. Vi är bekymrade bl.a. över reglerna för licenser och royalty."

Men ESA säger att den skenbara informationsbristen bara beror på att de tekniska specificeringarna är försenade. Man vill vänta med att publicera dem tills den slutgiltiga versionen är klar. En representant för det kanadensiska bolaget NovAtel Inc. säger att det är viktigt att ESA offentliggör också vilka diskussioner som är på gång så att företag kan förbereda sig för det kommande Galileo-projektet.


GE CAPITAL BYTER AKTIER I SES GLOBAL MOT SATELLITER.
Källa: Space News. 19 februari 2007.

GE Capital vill sälja sin andel av aktierna i SES Global uppgående till 19,5 %. Som betalning erlägger SES Global 47,5 % i pengar och resten i satelliter. Innebär det att GE Capital vill återvända till telekommunikationsbranschen efter en paus på sex år?

Enligt ett avtal från 14 februari skulle GE Capital överta en ägarandel på 19,99 % i satellitbolaget Star One i Brasilien, 34 % av AsiaSat i Hongkong samt några satelliter och mindre ägarandelar i bolag. Det gäller tillgångar värda 650 miljoner euro, som tillsammans med 588 miljoner i pengar skulle placeras i ett nytt bolag, SES International Holdings.

Meddelandet om avtalet fick kursen för SES Global att stiga på Parisbaserade börsen Euronext. SES Globals ordförande Roman Bausch säger att han förväntar sig att avtalet godkänns av myndigheterna i USA och Luxemburg.

 

 


GLOBALSTAR KLARAR SIG MED 1,2 MILJARDER DOLLAR.
Källa: Space News. 27 januari 2006.

Företrädare för mobilsatellitföretaget Globalstar säger att den nya generation satelliter som man planerar att sända upp inte kommer att kosta mer än 1,2 miljarder dollar. Företagets affärside´är att med en flotta satelliter i låg bana erbjuda ett världstäckande mobilnät. Man meddelar även att huvudägaren Thermo Capital Partners bundit sig för att köpa aktier för 32,3 miljoner dollar.Äldre texter: DET SOM FÖLJER HÄR ÄR NYHETER OM ASIEN OCH AFRIKA PUBLICERADE UNDER PERIODEN  januari-september 2007. 


INDIEN SÄNDE UPP TV-SATELLIT.
Källa: Space News (webbplats). 3 sept 2007.

Indien sände 2 september upp en TV-satellit med sin bärraket GSLV (Geostationary Satellite Launch Vehicle). Starten skedde från Satish Dhawan Space Center i Sriharikota. Ett tidigare försök år 2006 att sända upp en TV-satellit misslyckades och satelliten gick förlorad. Den här satelliten benämns Insat-4CR, väger cirka 2 ton, har 12 Ku-bands transpondrar och är avsedd att fungera i ca 10 år.

--------------------------------------------------------------------------------

AFSAT I KENYA HYR TRANSPONDRAR AV SES NEW SKIES.
Källa: Space News. 6 augusti 2007.

Företaget Afsat i Nairobi, Kenya, har skrivit ett femårigt avtal med SES New Skies om att hyra kapacitet på satelliten NSS-7. Kontraktet gör det möjligt för Afsat att expandera sin verksamhet. Företaget förser företag och skolor med bredbandsuppkoppling. För närvarande servar man ca 4.000 kunder. Enligt New Skies är kontraktet värt flera miljoner dollar. Den hyrda kapaciteten motsvarar 2,7 transpondrar .

--------------------------------------------------------------------------------

NYA SATELLITER I MELLERSTA ÖSTERN.
Källa: Space News. 7 juli 2007.

Satellitoperatören Spacecom i Israel har dubblerat antalet aktier i bolaget genom ett erbjudande via börsen i Tel Aviv. Pengarna behövs för tilläggsfinansiering av satelliten Amos-3 som ska sändas upp i december 2007. Amos-3 ska ersätta Amos-1 som kommer att tas ur tjänst 2008. Den nya satelliten kommer att väga 1.250 kg och byggs av Israel Aircraft Industries (som är delägare i Spacecom). Projektet beräknas kosta 170 miljoner dollar inklusive uppskjutning och försäkring.

Uppskjutningen av satelliten kommer att ske vid rymdbasen Baiukonur i Kazakstan och satelliten sänds direkt upp till sin geostationära position på 36.000 kms höjd. Den vanliga proceduren är annars att kommunikationssatelliter sänds till en tillfällig bana och sedan manövreras vidare.

Spacecom är inte den enda satellitoperatör som expanderar verksamheten i Mellersta Östern. Arabsat, med säte i Saudi-Arabien, planerar att sända upp tre satelliter de närmaste åren. Egyptens Nilesat hyser också planer på att sända upp en satellit istället för att som nu leasa kapacitet från Eutelsat (Frankrike). Slutligen har ett nytt satellitbolag bildats i Abu Dhabi och där planerar man att sända upp två kommunikationssatelliter.

 

 


RYMDBUDGET: JÄMFÖRELSE MELLAN USA och INDIEN.

Följande sammanfattningar av två artiklar i tidningen Space News 5 mars 2007 handlar om USA:s och Indiens rymdbudgetar. Det kan vara intressant att jämföra. Indien beslutar om en budgetökning på 29 %. NASA får vara nöjda med vad de redan beviljats men får kanske en höjning på 6 % för 2008.

BUDGETKRIS FÖR NASA: NYA RYMDSKEPPET BLIR FÖRSENAT.

USA:s kongress har vägrat godkänna en utökad budget med 544 miljoner USD för NASA. Mike Griffin, högste chef för NASA, meddelade 28 februari i ett senatsförhör att budgetunderskottet innebär att första färden med den nya rymdfarkosten Orion kommer att flyttas fram ett halvår, till 2015. Informationen ledde till en livlig debatt i senatens kommitte´för "Commerce, space and aeronautics". Några av senatorerna företrädde delstater med stora intressen i rymdindustrin och de pressade Griffin till att fundera på om pengar kunde flyttas om inom NASA för att behålla tidsschemat för den nya rymdplanen. Griffin hävdade att NASA:s budget redan var så låst av olika åtaganden att det inte var möjligt att göra några stora omdisponeringar.


Diskussionen om det pågående budgetåret gjorde att det inte hann bli någon större diskussion om budgetåret 2008. Där har NASA ansökt om en höjning på 6 % från nivån 2007 vilket skulle innebära en total budget på 17 miljarder USD. Budgeten för 2008 innehåller inga överaskningar utan innebär bara ett försök att arbeta vidare på de åtaganden som redan är beslutade sedan tidigare. "För 2008 är det viktigare än något annat år att vi beviljas de medel vi sökt," sa Mike Griffin. "Annars är det stor risk att det nya programmet för färder till månen tillfogas stor och bestående skada."

INDIENS RYMDBUDGET ÖKAR KRAFTIGT: INDIEN VILL SÄNDA UPP EGNA ASTRONAUTER.

Indien presenterade 28 februari en rymdbudget på 884 miljoner USD (ca 6 miljarder kronor), vilket innebär en höjning på 28 % från föregående budgetår. Det nya budgetåret börjar 1 april. I budgeten har avsatts medel för att " utveckla ett rymdskepp som kan föra upp två människor i omloppsbana runt jorden."

Den indiska rymdorganisationen (ISRO) tog ett viktigt steg mot bemannad rymdfart tidigare i år när man sände upp en obemannad farkost som kretsade 12 varv runt jorden och sedan landade i havet.

I budgeten avsätts även medel för att utveckla en ny raketmotor och nya kommunikationssatelliter. Flera nya satellitprojekt kan väntas från Indien. Man vill utveckla ett eget lokalt GPS-system och man vill sända upp en jordobservationssatellit. Ett indiskt projekt som väckt stor internationell uppmärksamhet är månsonden Chandrayaan-1, som kommer att sändas iväg 2009. Slutligen meddelas att Indien ska etablera ett ambitiöst utbildningsprogram för rymdindustrin. 


 

 

 

 


Uppdaterat 2010-03-25
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum