InvesteringssparkontoBeräkna skattenI praktikenSkatteavtalUtländsk skattUtdelningarKvittningLag: ISKInkomstlag
Utdelningar
Inte bara kapitalvinster - även utdelningar är befriade från skatt på ISK.

I den information som lämnas om ISK från de s.k. investeringsföretagen (banker och andra som har rätt att tillhandahålla ISK) samt i olika webb-sajter och bloggar om ISK talas hela tiden om att aktiehandel på ISK är skattefri. Men även utdelningar från de aktier som man lagt in på kontot är befriade från skatt.

Det blir då intressant att räkna på om det är en bra idé att förvara aktier med hög utdelning på ISK.

Om aktierna har låg utdelning så äter schablonskatten upp pengarna. För år 2012 är schablonskatten 30 % på 1,65 % på fondens värde.

Om aktierna har hög utdelning så vinner man på att slippa kapitalskatten på 30 %. Efter att schablonskatten betalats har man kvar mer än 70 % av utdelningen.
Updated 26/02/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum