InvesteringssparkontoBeräkna skattenI praktikenSkatteavtalUtländsk skattUtdelningarKvittningLag: ISKInkomstlag
Skatteavtal
I vilket land ska du betala skatt?När en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men har hemvist i den andra staten enligt ett skatteavtal tillämpas artikeln om annan inkomst, det vill säga motsvarigheten till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

För den som är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist här enligt ett skatteavtal tillämpas däremot artiklarna om olika slags inkomster när det ska avgöras om den andra staten har rätt att beskatta inkomsten och om skatteuttaget i denna stat är i överensstämmelse med avtalet.

En begränsat skattskyldig person som har ett investeringssparkonto beskattas på konventionellt sätt i Sverige. Någon schablonintäkt ska inte beräknas för dessa personer.

Utdelning på svenska tillgångar på kontot beskattas med svensk kupongskatt. Skatteavtal kan dock begränsa Sveriges beskattningsrätt.(Skatteverket 2012-07-13, dnr 131 415888-12/111)
Updated 26/02/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum