ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar
C2SAT


2 pressmeddelanden från C2SAT:

C2SAT:s förvärv av AIMS är slutförd.
(9 december 2011)

-Förvärv av AIMS slutförd genom riktad emission om cirka 5,1 miljoner C2SAT aktier. 
-C2SATs finansiering stärks genom konvertibellån om 6 MSEK som emitteras till Gestrike Invest AB med option på ytterligare finansiering under första kvartalet 2012 om 4 MSEK. 
-Förvärvet säkerställer en för C2SAT nyckelkomponent och ger samtidigt C2SAT fotfäste på en stor och snabbväxande marknad för IMU applikationer. 
-AIMS har redan en konkurrenskraftig produktportfölj sett till pris och teknisk prestanda och därtill en intressant portfölj av pågående projekt med ledande industriföretag, såsom Atlas Copco, BAE Systems och Humphree. 
-I takt med att AIMS projektportfölj övergår till kommersialiserings fas samt att nya kunder och användningsområden identifieras kommer ökande försäljning att noteras.

C2SAT ingår letter of intent med MRT och Fong´s angående förnyelsebar energi.
(23 november 2011)
 
C2SAT holding AB har ingått ett Letter Of Intent (LOI) med Multi Resource Technologie GmbH & Co. KG, Multi Resource Technologie GmbH, Professor Doktor Uwe Hager (MRT-HAGER) och Fong’s Engineering & Manufacturing Pte Ltd (FONGS), grundarna, avseende bildandet av ett nytt bolag fokuserat på förnybar energi baserat på de patent, IP-rättigheter och know-how som idag tillhör grundarna. Därutöver kommer finansiella investerare att tillföra bolaget cirka 1 miljon Euro för en ägarandel om cirka 15 %. Den initiala ägarstrukturen av det nya bolaget kommer därefter att vara, MRT-HAGER 59 %, C2SAT 17 %, finansiella investerare 15 % och FONGS 9 %.

Det nya bolaget skall kommersialisera produkterna (Wind Turbine, Solar Dish, Stirling Engine, Storage Unit), som utvecklats av Multi Resource Technologie GmbH & Co. KG, Multi Resource Technologie GmbH, och Professor Doktor Uwe Hager, där Solar Dish produktens utveckling skett i samarbete med C2SAT. Det nya bolaget kommer att vara Singapore baserat och kommer fortsätta utveckla produktportföljen samt sälja dessa produkter globalt.

C2SAT har inte tillfört det nya bolaget något kapital utan C2SAT’s ägarandel om 17 % motiveras av det arbete som gjorts av C2SAT, huvudsakligen i samband med utvecklingen av Solar Dish produkten. C2SAT kommer fortsatt stödja det nya bolaget med a kommersialisera Solar Dish produkten och även i framtiden vara en strategisk leverantör till det nya bolaget av robotar och mjukvara för Solar Dish produkten. 

FONGS är ett privatägt, Singaporeanskt företag specialiserat på kontraktstillverkning av finmekanik.
MRT-HAGER är en konstellation som under ett antal år har utvecklat en portfölj av produkter inom området förnyelsebar energi, baserat på idéer och uppfinningar av Professor Doktor Uwe Hager.

Parterna har som målsättning att avsluta den föreslagna transaktionen, d v s att komma överens om, kommunicera och exekvera, senast den 15 januari 2012. 


Företaget C2SAT har hämtat sig efter svår kris. 
(2011-01-21)

Företaget C2SAT är något så unikt som ett svenskt rymdbolag noterat på svensk börs. Företaget tillverkar antenner. Men kursen har dalat rejält det senaste halvåret och nådde till slut värdet 8 öre per aktie.

Nu får vi förklaringen: tekniska problem gjorde att företaget valde att helt stoppa alla leveranser tills problemen var åtgärdade. För några veckor sedan drog kursen plötsligt iväg och fördubblades. Denna ökning från 8 öre till 16 öre innebär att C2SAT är en av de aktier som hittills gått bäst på börsen under 2011. Å andra sidan var det en av de aktier som gick absolut sämst under 2010. Förklaringen till att kursen stiger är att försäljningen nu kommit igång igen.

Ekonomisajten beQuoted har talat med företagets vd Fredrik Nygren:

- Ett frivilligt leveransstopp för att åtgärda tekniska problem med företagets antenner gjorde att fem månader gick upp i rök för C2SAT. Men nu är företaget tillbaka på banan igen, och man ser ljust på framtiden. 

Pressmeddelande från C2SAT
(17 januari 2011) 

"Stark orderingång och stärkt kapitalbas.

I december 2010 har C2SAT erhållit orders om totalt tio (10) antenner, varav fyra (4) levererats till en kund i Sydostasien före årsskiftet. Resterande sex (6) antenner kommer att levereras till kund i Europa under första kvartalet 2011.

Därtill har, under december tidigare påbörjade Proof of Concept, ”POC”, installationer med
bl.a. Star Cruises och SingTel uppgraderats. Innan utgången av januari 2011 kommer även tidigare aviserad ”POC” med Radio Holland att påbörjas.
 
För att säkerställa C2SATs förmåga att fortsatt framgångsrikt bearbeta marknaden med samma intensitet som tidigare har C2SAT, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste ordinarie bolagsstämma, genomfört en riktad emission av konvertibler till Gestrike Invest AB och Hevonen Invest AB. Detta då en betydande del av bolagets kapital tillfälligt bundits i varulager som resultat av att utleveranser och försäljning av C-bandsantenner stoppades under del av tredje- och fjärde kvartalet 2010, såsom tidigare aviserats och i avvaktan på att nödvändig uppgradering verifierats och implementerats i produktionen.
Uppgradering, implementering och verifiering slutfördes i början av december 2010.

Konvertibler.

C2SAT har den 14:e januari 2011 ingått avtal med om en möjlig total konvertibelvolym om maximalt 20,75 Mkr, fördelat på 5 inbetalningar. Det första konvertibellånet om 3,75 Mkr har tecknats och inbetalats. Investerarna har vidare tecknat sig för ytterligare konvertibellån om 3,5 Mkr och 3,5 Mkr med inbetalningar senast den 15 mars och den 15 april 2011 samt ytterligare 5 Mkr plus 5 Mkr med inbetalningar den 15 september respektive 15 oktober 2011.

Fullföljandet av de senare inbetalningarna är villkorade av att vissa kommersiella förutsättningar infrias. Konvertibellånen löper över 24 månader till 10 % ränta och konverteringskursen har fastslagits till 0.13 kr per aktie. Konverteringskursen har satts till 120 % av den volymviktade genomsnittskursen under de 20 närmaste föregåender handelsdagarna."Köpa aktier i C2SAT?

Jag har en ide´om att köpa aktier i rymdbolag på svenska börsen. Problemet är bara att de nästan inte finns. Förr ingick ju Saab Space i Saab men utgjorde en väldigt liten del av hela bolaget, detsamma kan man ju säga om rymddelen av VolvoAero som ingår i Volvo-koncernen. Sandvik säljer verktyg till rymdbranschen osv osv men det är alltid betydelselöst för värderingen av hela företaget.
(2010-02-20)

För några år sedan hittade jag ett litet företag som är noterat på börsen NGM och verkligen är ett rymdbolag. Det är C2SAT som tillverkar antenner för satellitmarknaden. Jag köpte ett antal aktier till kursen 3 kr varefter aktiekursen föll som en meteor ner till 50 öre. Och där har den legat i några år. Men nu verkar det som om något händer. Syftet med denna text är inte att lura läsarna att köpa in sig i en osäker bransch men ni kan ta ställning själva till fakta.

Nya fakta är att företaget de senaste dagarna slutit tre nya internationella avtal om distribution av sina antenner. Kursen på aktien har sedan december stigit från 0,36 till 0,56 öre med en större uppgång i fredags (20 februari).

Kolla in företagets webbplats
www.c2sat.com  

Mer information om företaget finns på Investeringar

Jag har också läst ett antal upphetsade aktiekommentarer på mäklaren Avanzas webbsida.

Själv ändrar jag rådet från "sälj" till "behåll, eventuellt köp".

Ariel BorensteinSvenska rymdföretaget C2SAT erhåller viktig order.
(Pressrelease: Stockholm, Sverige, 14 januari 2010.)

C2SAT, en leverantör av maritima VSAT antennsystem, tillkännager idag, att man i enlighet med distributionsavtal med Orange (Frankrike), har erhållit en första inledande inköpsorder, totalt om åtta C2SAT 1,2 m Ku-bands antenner som en delleverans av två olika projekt. De första antennerna kommer att levereras under januari. Resterande leverans förväntas ske under det första kvartalet 2010.

Orange

Orange är det viktigaste varumärket i France Telecom, en av världens ledande telekomoperatörer. Med 124,5 miljoner kunder, omfattar Orange idag Internet, TV och mobila tjänster i de flesta länder där koncernen är verksam. Genom sina större internationella varumärken, bland annat Orange, erbjuder France Telecom företag, konsumenter och andra transportörer ett komplett utbud av lösningar som sträcker sig över nationell och internationell telefoni, trådlöst, Internet, multimedia, data, TV- och kabel-TV-tjänster.

Orange är den tredje största mobiloperatören och den andra största leverantören av bredband via Internet inom Europa och, varumärket Orange Business Services är en av världens ledande leverantörer av telekommunikationstjänster till multinationella företag. France Telecom (NYSE: FTE) är noterat på Euronext Paris (område A) och på New York Stock Exchange.

www.orange.com  
www.orange-business.com  

C2SAT

C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer.
Systemet skyddas av en rad globala patent.

www.C2SAT.se  

Min kommentar 15 januari:
Efter ovanstående besked steg aktiekursen för C2SAT från 0,40 kr till 0.49 kr igår på börsen. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen.

Uppdaterat 2019-03-07
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum