ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar
Beyond Atlas ABSvenskt rymdsuperteam sänder farkost till asteroid.
(2017-11-09)

Under 2017 har ett antal svenska rymdföretag, forskare och privata rymdentusiaster bildat en samarbetsgrupp med målet att bygga en farkost som ska sändas till en asteroid.
(Av Ariel Borenstein. Källor: Intervju med projektdeltagare. Projektets webbplats.)

Entusiasm för rymden.


I Sverige finns flera framgångsrika företag inom rymdbranschen och många framgångsrika rymdforskare. Deras projekt finansieras ofta av Rymdstyrelsen eller ESA, men man säljer också komponenter för raketer och satelliter till de stora internationella rymdföretagen. Men nu håller ett unikt projekt på att ta form i Sverige. Ett antal entusiaster, bl. a. många av Sveriges mesta ansedda rymdexperter, ska genomföra ett satellitprojekt genom ideella insatser och genom samarbete med partners för att hålla nere kostnaderna.

Det har bildats en rådgivande grupp som består av ett antal kända rymdexperter, bland annat astronauten Christer Fuglesang och professor Jan-Erik Wahlund. Rymdföretaget OHB ställer upp med lokaler. Projektet bedrivs i aktiebolagsform under namnet Beyond Atlas AB. Projektet har några anställda ingenjörer.


Teckning som visar hur de tolv kuberna ska kombineras.

Farkosten.

Den farkost som asteroid-gruppen nu skapar är en s.k. cubesat, med tolv kuber. De sammanfogas som 4 ggr 3. Satelliten kommer att ha elektrisk framdrivning där kraften kommer från stora solpaneler. Satelliten har utrustning för kommunikation med jorden och för att orientera sig i rymden. Tanken är att använda existerande teknik, inte att uppfinna något nytt. Det är kostnadskrävande att utveckla ny teknik.

Mätinstrumenten.

Två av kuberna ska rymma vetenskapliga instrument. Man planerar nu för att två mätinstrument ska följa med: en kamera och en multispektral kamera. Syftet är att dokumentera asteroiden. Också dessa komponenter måste miniatyriseras för att rymmas med.


Solsystemets största asteroid: Ceres

Raketen.


För satellitprojekt är kostnaden för raketuppskjutning den största utgiftsposten. Beyond Atlas AB hoppas lösa detta genom att hitta en rakettillverkare som vill göra byteshandel. Om asteroid-projektet får en gratis uppsändning i omloppsbana runt jorden så tar sig satelliten med egen framdrivning fram till asteroiden, och projektet Beyond Atlas kommer sedan att dela med sig av sina forskningsresultat. Det gäller att hitta en motpart som vill bli delaktig i detta bidrag till utforskningen av solsystemet. Man hoppas på NASA (USA), ESA (Europa) eller CNSA (Kina).

Rådgivarna.

Ursprungsidén till Beyond Atlas kommer från en privatperson och har väckt entusiasm hos många erfarna rymdexperter på företag och universitet. Det finns en rådgivande grupp med stor samlad erfarenhet.

Övre raden från vänster: 

Dr. Jian Guo är professor på företaget TU Delft Space Institute. Han är expert på små satelliter.

Ingenjören Emil Vinterhav är ansvarig för teknik och forskning på företaget ÅAC Microtec. Han har arbetat som lärare och är aktiv i organisationer och föreningar som stöder rymdverksamhet.

Jan-Erik Wahlund är professor vid IRF (Institutet för rymdfysik) och har medverkat i skapandet av de instrument som Sverige bidragit med till farkosterna Cassini (mot Jupiter), Rosetta (till en komet) och Bepi-Colombo (ska sändas till Merkurius 2018).Nedre raden från vänster:

Ingenjören Anna Rathsman har haft många ansvarsfulla positioner inom SSC: chef för kommunikation och affärsutveckling, chef för utvecklingsavdelningen och projektledare för många rymdprojekt. På senare tid har hon varit engagerad i strävandena att sända upp satelliter från Esrange.

Ingenjören Sven Grahn var anställd på Rymdbolaget under många år och var bland annat projektledare för flera av Sveriges satellitprojekt. Numera pensionerad från Rymdbolaget men aktivare än någonsin i många projekt. Han brukar intervjuas av media när något viktigare händer i rymdbranschen. Han är en av de mest kunniga om rymdverksamhetens historia.

Christer Fuglesang är astronaut och forskare. Han har jobbat med ryska, amerikanska och europeiska rymdorganisationerna. Nu är han chef för KTH:s rymdutbildning samt är Sveriges rymdambassadör. Och barnboksförfattare!

Ingenjören Peter Rathsman, numera ansvarig för teknik och forskning på OHB Sweden, var länge anställd på SSC och bl.a. projektledare för månfarkosten SMART-1.

Ingenjörerna som bygger farkosten.

De ingenjörer som ska utveckla och bygga farkosten heter Krister Sjölander, Milan Battelino, Akhsanto Anandito, Petrus Hyvönen och Robin Larsson. De har varierande erfarenhet, några har varit verksamma länge i rymdbranschen och medverkat i tidigare satellitprojekt, andra är relativt nya. Mer om dem finns att läsa på projektets webbplats.

Rymd-Sverige och rymd-världen ställer upp!


De företag och institutioner som stöder Beyond Atlas med rådgivning, kontakter eller med finansiering utgör också en imponerande skara: OHB Sweden, SSC (fd Rymdbolaget), KTH, IRF (Institutet för rymdfysik), TU Delft Space Institute (i Holland) och Enpulsion (företag i Österrike). För att undersöka möjligheten till samarbete har projektdeltagare besökt rymdorganisationen CNSA i Kina.


Den aktuella asteroidens bana.

Asteroiden.

Målet för forskningsfarkosten är en nyupptäckt liten asteroid som i sin bana runt solen befinner sig relativt nära vår planet. De flesta asteroider återfinns långt från oss mellan Jupiters och Mars banor. En del asteroider har dock annorlunda banor och kan passera hotande nära Jorden. Den här asteroiden går i ungefär samma bana runt solen som vår egen planet men befinner sig alltid långt framför eller bakom oss. Vad astronomerna kunnat utröna med teleskop hittills är att storleken är 40 – 60 meter i diameter och att avståndet till Jorden varierar mellan 56 och 89 gånger avståndet mellan Jorden och Månen.

Allt större cirklar.

Den farkost som ska nå asteroiden kommer först att sändas upp i bana runt jorden. Denna bana ska sedan vidgas till allt större cirklar tills farkosten lösgör sig från jorden gravitation och sätter kurs mot asteroiden. Kraften hos motorn är liten, men konstant acceleration kommer att öka farten alltmer. Hela denna resa, från uppskjutning fram till ankomst till målet, kommer att ta nästan två år. Planerad uppsändning av satelliten är år 2019, men förseningar är snarare regel än undantag för rymdprojekt, så säker kan man aldrig vara.


Asteroiden Vesta.

En del av något större.

Den totala projekttiden i just detta projekt är enligt min mening dock inte det väsentliga i sammanhanget. Det viktiga är att det i Sverige finns en framgångsrik och växande rymdsektor. Rymdföretagen tar prestigefyllda ordrar och ökar sin omsättning, rymdforskarna deltar i stora internationella projekt med satelliter och med sonder till planeterna, och start-ups bildas.

Vad gäller nya svensk-producerade satelliter så är Beyond Atlas-projektet i gott sällskap. MATS byggs just nu av OHB Sweden, ÅAC Microtec, Omnisys, Stockholms universitet, Chalmers och KTH, samt finansieras av Rymdstyrelsen. MATS ska studera den del av atmosfären som kallas mesosfär och finns på 8 mils höjd. MATS sänds upp 2019. MIST byggs av studenter vid KTH under ledning av Sven Grahn (en av rådgivarna i Beyond Atlas!) och sänds upp när den är klar! Och tidigare i år släpptes en cubesat byggd vid Luleås Universitet ut från rymdstationen.

Du kan följa asteroidprojektet på webbplatsen beyondatlas.se


Uppdaterat 2020-02-14
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum