ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar

 

ECAPS för miljön!            


År 2000 grundade Rymdbolaget och Volvo Aero ett nytt bolag som de döpte till ECAPS, vilket utläses som ECological Advanced Propulsion Systems. Syftet med bolaget var att utveckla, tillverka och marknadsföra ett miljövänligt bränsle. Numera är ECAPS helägt dotterbolag till Rymdbolaget.

Detta har ECAPS ägnat sig åt under 2012.
(Källa: Rymdstyrelsens årsberättelse för 2012) (Publicerat på Arielspace 2013-05-05) 

ECAPS har under 2012 framgångsrikt utvecklat och demonstrerat en 200N motor baserad på ECAPS High Performance Green Propulsion (HPGP) teknik. Omfattande motorprov (så kallade hot-firing tests) har genomförts både i Sverige och i Tyskland. Vidare har ECAPS levererat en motor, drivmedel och en testrigg till USA. Inbjudna gäster från NASA och amerikansk rymdindustri har bevittnat motorproven.
2012 var första året som ECAPS HPGP-motorer testas utanför Sverige. Rymdstyrelsen har tecknat avtal med CNES om ECAPS medverkan i arbetet för HPGP på Myriade Evolutions, vilken utgör nästa generation av den framgångsrika Myriadeplattformen.
Resultaten av två års drift av HPGP-systemet på Prisma har presenterats vid olika konferenser. Avslutningsvis har ECAPS tecknat kontrakt med den första kommersiella kunden i USA för ett helt framdrivningssystem. 


Följande text är ett PRESSMEDDELANDE FRÅN ECAPS 2013-01-16:

"ECAPS tecknar kontrakt med amerikanska företaget Skybox Imaging avseende leverans av ett komplett framdrivningssystem för satelliter.
 

 
ECAPS går idag ut med att företaget tecknat sitt första kommersiella kontrakt med det amerikanska företaget, Skybox Imaging, som är en leverantör av satellitbilder.

ECAPS ska konstruera och tillverka ett komplett framdrivningssystem med grönt bränsle till Skybox tredje jordobservationssatellit.  

- Det första framdrivningssystemet ska flygkvalificeras för efterföljande Skybox satelliter. Vi är stolta över samarbetet med Skybox och ser fram emot att förse dem med ett första, såväl som framdrivninssystem till deras framtida konstellation av satelliter, säger Mathias Persson, VD ECAPS.  

ECAPS HPGP-teknik (High Performance Green Propulsion) använder ett Ammonium Dinitramid (ADN)-baserat drivmedel som är miljövänligare och lättare att hantera och transportera än det cancerogena och mycket giftiga hydrazinet som idag är det vanligaste bränslet som används på satelliter.  

HPGP:s fördelaktiga egenskaper ger satellittillverkare större flexibilitet vid val avuppsändningsplats och dessutom har HPGP-system bättre prestanda än de traditionella hydrazinsystemen.

- ECAPS framdrivningssystem kommer att göra våra satelliter dubbelt så effektiva än om vi använt ett traditionellt system. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder högre kvalitet och snabbare leverans av satellitbilder. Att vara tidigt ute med att använda grönt bränsle är helt i linje med vårt företags syn på miljöansvar och detta kontrakt gör oss till det första företag i USA som anammar denna teknik. Hanterings- och säkerhetsfördelarna hos HPGP ger oss dessutom den lägsta livscykelkostnaden av alla teknologier vi har granskat säger Jonny Dyer, Chefsingenjör, Skybox Imaging.  

Kontraktet markerar början av ett långt samarbete mellan Skybox och ECAPS gällande utveckling av framdrivningssystem för Skybox konstellation av jordobservationssatelliter. 
 
För mer information, kontakta: Mathias Persson, VD ECAPS, mathias.persson@sscspace.com , tel 08-627 63 90.

OM FÖRETAGEN ECAPS och Sky Imaging:

ECAPS är ett helägt dotterbolag till SSC (Svenska rymdaktiebolaget). ECAPS är världsledande inom gröna framdrivningssystem för satelliter. ECAPS flygdemonstrerade HPGP-teknik (High Performance Green Propulsion) erbjuder både högre prestanda och minskade livscykelkostnader. ECAPS teknologi inkluderar en produktportfölj bestående av bränsle, framdrivningssystem och raketmotorer. Det lagringsbara Ammonium Dinitramid (ADN)-baserade flytande bränslet är enkelt att hantera och transportera på grund av dess låga toxicitet och känslighet. Bränslet kan transporteras ombord på vanliga passagerarflyg.

För mer information om SSC och ECAPS, se www.sscspace.com  
 
Skybox Imaging erbjuder kunder runtom i världen enkel tillgång till pålitliga, frekventa högupplösta bilder av jorden genom företagets mikrosatelliter och molntjänster. Genom att designa, bygga och sköta driften av en konstellation av jordobservationssatelliter ämnar Skybox göra det möjligt för kommersiella och statliga kunder att fatta beslut som förbättrar företagens vinst och välfärden hos samhällen över hela världen. Skybox bildades i Silicon Valley 2009, är uppbackade av framstående riskkapitalbolag och består av experter inom internet och rymd.

För mer information om Skybox, se www.skybox.com  


ECAPS började som kund till Rymdstyrelsen. (2007)Det nya bolaget erhöll sin första order från Rymdstyrelsen. Beställningen var värd 11 miljoner kronor. ECAPS skulle utveckla ett alternativ till det mest använda bränslet för de raketmotorer som styr satelliter. Detta vanliga bränsle heter Hydrazin och det är giftigt och cancerframkallande. Hanteringen är reglerad av stränga skyddsföreskrifter.

Det nya bränsle som ECAPS utvecklar är miljövänligt men har även andra fördelar. Det är inte explosivt eller speciellt farligt, vilket gör att det kan hanteras med gummihandskar, till skillnad från Hydrazin, som kräver tät skyddsdräkt. Detta ger stora kostnadsbesparingar.

I uppdraget från Rymdstyrelsen ingick även att utveckla prototyper för små raketmotorer avsedda för det nya bränslet. I början var 10-15 personer från Rymdbolaget och Volvo Aero engagerade i utvecklingsarbetet. Dessutom medverkade även Chalmers Tekniska Högskola, FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Nexplo Industrier och Svenska keramikinstitutet.

 

Avtal med ESA.

År 2005 erhöll ECAPS en order från ESA för att vidareutveckla sitt miljövänliga bränsle. Det handlar om bränsle för de raketmotorer som styr satelliter i omloppsbana. En satellit innehåller normalt mellan 10 och 100 kg bränsle som används för att justera banan.

Det alternativ till Hydrazin som ECAPS tagit fram är baserat på ammoniumdinitrid (ADN). Bränslet tillverkas vid Bofors i Karlskoga och Försvarets forskningsinstitut.
I en intervju för tidningen Ny Teknik sa Rolf Möllerberg, VD för ECAPS, att ”det nya bränslet har testats och visat sig vara varken cancerogent eller särskilt giftigt. Dessutom har det högre energiinnehåll än Hydrazin, vilket sparar vikt.”

Årsredovisning för 2006.

I bolagets årsredovisning berättas det att Svenska Rymdaktiebolaget köpte ut Volvo Aero ur ECAP 1 juli 2006. ECAP är nu helägt dotterbolag till Rymdbolaget.

Om bolagets verksamhet skriver man så här (i förkortad version):
”Målet är att utveckla ett raketmotorsystem baserat på ett nytt miljövänligt bränsle. Under året har ECAPS, inom ramen för ett kontrakt med ESA, fortsatt utvecklingsarbetet baserat på en lösning av en dinitramidförening (ADN) samt till bränslet anpassade små raketmotorer. Flera provkampanjer har genomförts. Livslängd för motorn, stabilitet för bränslet och materialkompabilitet mellan bränslet och systemkomponenter har verifierats.

Patent och skyddande av immateriella rättigheter är en viktig fråga för ECAPS och även under 2006 har ECAPS vidgat och preciserat de patent som söktes och tillfördes bolaget under tidigare år.”

Bolagets resultaträkning visar att omsättningen uppgick till 14 miljoner för 2006 vilket var en nedgång mot 2005 då omsättningen var 19 miljoner. Resultatet för 2006 blev ett underskott med -151.000 kr.

Senaste nytt.

I september 2007 kunde man läsa att ECAPS levererat ett framdrivningssystem till Rymdbolaget för användning i det svenskledda satellitprojektet Prisma. Systemet går under benämningen HPGP som utläses High Performance Green Propulsion. HPGP har integrerats på Prismas modersatellit, som tillsammans med en dottersatellit ska demonstrera ny teknik för formationsflygning.

HPGP-systemet har två raketmotorer och en tank med 5,6 kg bränsle. Detta blir första gången som ECAPS system flyger på en satellit, så det är en viktig leverans. Prismasatelliterna ska sändas upp våren 2009.

Källor: ECAPS webbplats
www.ecaps.se , tidningen Ny teknik, ESA:s webbplats och årsredovisning för ECAPS. 
 

 


Uppdaterat 2013-05-05
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum