ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar
Swedish Space Corporation.Space News har intervjuat Stefan Gardefjord, VD för SSC
(Svenska Rymdaktiebolaget). (Publicerat på Arielspace 2013-08-13)

5 augusti publicerade tidningen Space News en intervju med SSC:s VD Stefan Gardefjord. Intervjun finns också på tidningens webbplats, dit jag kommer att länka er i slutet på denna artikel, men först följer här en sammanfattning på svenska. Jag har översatt tidningens inledande presentation i sin helhet, och refererar sedan några av intervjufrågorna i sammandrag.

Intressant är även något som inte alls diskuteras i intervjun, nämligen om det var en bra idé för Sverige i egenskap av rymdnation att sluta bygga satelliter. Det som är bra ur ett företagsekonomiskt perspektiv behöver ju inte vara bra ur landets perspektiv. Det var ägaren, dvs staten, som skulle ha tillfört kapital om man ville ha kvar satellitbyggnadskapaciteten.

Ur Space News: ”Nätverk att hyra.

Under det senaste decenniet har SSC växt stadigt men vinstförmågan var dålig. Sämst var det under 2011 då företaget gick med en förlust på 112 miljoner kr med en omsättning på 856 miljoner kr.

SSC ägs av svenska staten och är ett tjänste- och tillverkningsföretag. Stefan Gardefjord tillträdde i maj 2012. Han gjorde bedömningen att förlusterna hade två orsaker: olönsamma företagsköp och en olönsam avdelning för tillverkning av satelliter. Satellitavdelningen såldes till tyska OHB System AG för 1 krona.

Sedan dess har SSC uppvisat lönsamhet. 2012 som helhet blev lönsam och det ser bra ut hittills för 2013. Företagets tjänster för satellitoperatörer står för hälften av omsättningen. Bland kunderna finns många nationella rymdorganisationer, även NASA.

Gardefjord säger att satellit-tjänster, inklusive det USA-baserade Universal Space Network, kommer att bli det mest vinstgivande av företagets verksamheter. Men han ser även stor potential i dotterbolagens produkter: miljövänliga motorer och bränsle. I början av 2013 sålde man sin första motor, till nya företaget Skybox Imaging.

SSC äger rymdbasen Esrange där man sänder upp suborbitala raketer och stora forskningsballonger.

Intervju: Nu är företaget lönsamt.

Gardefjord får frågan: Vad är er strategi för tillväxt? På detta svarar han att det finns två strategier. Den ena är att den dåliga ekonomin i västvärlden gör att många rymdorganisationer vill begagna sig av ”outsourcing” för delar av sin verksamhet, och då kan SSC vara en bra samarbetspartner. Det andra är att många länder som saknar rymdverksamhet nu vill skaffa sig en sådan, och också då är SSC en bra samarbetspartner.

SSC har gjort stora investeringar för att öka lönsamheten, 2012 investerade företaget 113 miljoner kr. Verksamheten i USA höll tidigare på att minska i omfattning men har under 2012 ökat med 30 %.

Stefan Gardefjord redogör för var kommande framgångar kan hittas: satellit-tjänster, droptester, miljö-motorer, företagsköp.

Enligt Gardefjord är hela rymdbranschen jätteintresserad av det miljövänliga bränsle som dotterbolaget ECAPS tillverkat. (Man har trots det bara tagit en enda order på 13 år) Han tror att miljövänlig motor och bränsle passar in i trenden med nanosatelliter, producerade ”off the shelf”.

På engelska: ”You can put an ECAP thruster on a cubesat?”

“The thrusters we have in the ECAPS program start from 1 newton up to, in the development road map, about 400 newtons. But for the cubesats we have our micropropulsion thruster, which is not flight proven but it´s at least right now on the QB50 program – we have been selected to fly on one of those satellites, called Estelle – and here we´re talking about cold gas propulsion using micro-electromechanical systems.”

Gardefjord får också några frågor om möjligheterna för affärer med USA:s försvarsdepartement, om säkerhetskrav vid kommunikation med satelliter och om eventuella försök av ”hackers” att ta sig in i SSC:s nätverk.
Detta har SSC ägnat sig åt under 2012.(Källa: Rymdstyrelsens årsredovisning för 2012) (Publicerat på Arielspace 2013-05-05)

SSC har under året skjutit upp fyra sondraketer och tre ballonger med vetenskapliga experiment från Esrange Space Center. I juni arrangerade SSC i samarbete med tyska organisationen DLR SpaceOps 2012, en av de största rymdkonferenser som hållits i Sverige.

SSC:s nya markstation i Chile, som etablerades 2011, togs officiellt i drift i slutet av juli 2012. Stationen ingår i Priora-Net, SSC:s globala nätverk för kommersiella markstationer.
Markstationer i Australien och Chile stöttade i juni dockningen mellan den bemannade kinesiska rymdfarkosten Shenzhou 9 och Kinas rymdstation Tiangong-1.

SSC:s Engineering Services Division skrev i april ett treårigt ramavtal med ESA gällande tekniska och vetenskapliga supporttjänster för olika projekt, bland annat inom jordobservation, rymdforskning, bemannade rymdfärder samt utbildning.
Uppdaterat 2017-05-04
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum