ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar

 

Omnisys Instruments AB

 


Detta har Omnisys ägnat sig åt under 2012:
(Källa: Rymdstyrelsens årsredovisning för 2012) (Publicerat på Arielspace 2013-05-05) 

Omnisys genomför ett flertal rymdrelaterade projekt främst i samarbete med forskargrupper på Chalmers. Omnisys Instruments ansvarar bl.a. för klimatforskningsinstrumentet STEAMR, (Stratosphere-Troposphere Exchange And climate Monitor radiometer), det svenska bidraget till ESA:s jordobservationssatellit PREMIER (PRocess Exploration through Measurements of Infrared and millimetre-wave Emitted Radiation). Projektet är en viktig del av Omnisys verksamhet som lett till nyanställning av personal och att företaget etablerat ett projektkontor i Stockholm. Under våren 2013 avgörs om PREMIER kommer att genomföras. 

Tills vidare går det inte så bra för detta förslag till satellit:

"ESAC, ESA:s rådgivande vetenskapliga kommitté, har efter ett konsultationsmöte i Graz, Österrike 5 -6 mars enats om urvalet av nästa Explorersatellit. Kandidaterna var Premier, med uppdrag att studera atmosfären, Biomass, för att förbättra kunskapen om skogens kolförråd, och Core H2O som syftar till att öka kunskaperna om vattnets cirkulation och mäta vatteninnehållet i snö och is. Svenska forskningsintressen finns i alla tre satelliterna, men industriintresset dominerar för Premier då Sverige har förbundit sig att leverera huvudinstrumentet STEAMR till den satelliten.

Kommittén hade av allt att döma ett svårt arbete att prioritera mellan de föreslagna satelliterna men vit rök steg slutligen upp för Biomass som rekommenderades för vidare utveckling. Radarinstrumentet på Biomass bedöms kunna bidra med avgörande kunskap om kolets kretslopp och betydelsen för klimatförändringarna. Sammantaget bedöms Biomass som tekniskt innovativ samtidigt som den kan bidra till beslutsunderlaget för vad världen behöver göra för att bromsa klimatförändringarna.

Det slutliga avgörandet av lämplig satellit fattas av ESA:s programstyrelse för jordobservation, som fattar beslut tidigast i maj." 

 


På min lista över Sveriges största rymdbolag under 2006 ligger Omnisys på tionde plats med en omsättning på 17 miljoner kronor. (2008-01-03)    
   
Vad ägnar man sig åt på Omnisys? På rymdstyrelsens webbplats kan man läsa att företaget sysslar med tillverkning av vetenskapliga instrument och i sin årsredovisning uppger Omnisys att ” bolagets verksamhet består av specialkonstruktion av avancerade elektroniska mätinstrument, delsystem och kompletta mätinstrumentsystem inom rymdforskning.

 

Omnisys och ODIN.

År 2001 sändes forskningssatelliten ODIN upp från en rysk bas i Sibirien. Det var Rymdbolaget som hade huvudansvaret för att satelliten byggdes, men man hade anlitat många underleverantörer. Större delen av satelliten konstruerades av dåvarande Saab Eriksson Space, men Omnisys var också en av leverantörerna med två bidrag, bl.a. en radiometer.

Detta beskrivs i en artikel i Dagens Industri i februari 2001 av Thomas Dietl:


”Omnisys Instruments i Göteborg har tio anställda och 15 miljoner kronor i omsättning. Bolaget har gjort det mesta av radiometern, som är ODIN:s huvudinstrument. Det omvandlar de signaler som teleskopet fångar in så att de kan sändas till markstationen Esrange i Kiruna.
En av delägarna i Omnisys, Stefan Andersson, berättar att företaget har erhållit flera utvecklingsuppdrag tack vare arbetet med ODIN. Företaget ska bland annat bygga ett instrument till Japans del i den internationella rymdstationen. Omnisys har också arbetat med den svenska Smart-satelliten.
”Nu har vi tagit beslut om att vi ska bredda oss och gå utanför rymdbranschen för att sprida riskerna något”, säger Stefan Andersson.” Annars hamnar vi lätt i en situation där vi står eller faller med en kund. Rymdbranschen är mycket smal.”

Stora projekt.

Omnisys Instruments AB bildades 1993 av Anders Emrich och Stefan Andersson.
Detta är projekt som OMNISYS varit delaktig i:

1. Omnisys har planerat och byggt två olika instrument för vetenskapssatelliten ODIN som sändes upp i februari 2001.
2. Omnisys har bidragit till SMART-1 som sändes upp 28 september 2003 för att färdas till månen.
3. Ett utvecklingsprojekt finansierat av ESTEC (European Space Research and Technology Centre). Målet är att tillverka ett nytt sorts chip för användning i vetenskapliga instrument.
4. Omnisys har konstruerat ett kontrollsystem som ska användas i det japanska rymdinstrumentet SMILES. Detta instrument kommer att ingå i den japanska modulen i den internationella rymdstationen. Modulen heter Kibo och kommer att fraktas upp till stationen med rymdfärjan på våren 2008.

Information från bolagets egen webbplats:

Omnisys har ett s.k. ”clean room” laboratorium med en yta på 100 kvadratmeter.
Mjukvaran som man använder kommer från tio olika leverantörer och hårdvaran från tre olika leverantörer. (Kan man då definiera dessa 13 underleverantörer som rymdbolag?)

Omnisys har genom åren främst levererat ett antal specialbeställda instrument. Några exempel på detta är kraftsystem för en ESA-satellit och ett instrument kallat radiometer för ODIN, SMART och TELIS. De flesta projekt omfattar både konstruktion och testning och Omnisys har byggt ett speciallaboratorium för att kunna klara detta. Laboratoriet kan snabbt få fram en prototyp och också bygga avancerade instrument och delkomponenter.

Webbplatsen Elektronik i Norden. (2006-05-04)
(Utdrag ur en artikel skriven av Rob Evars som jobbar för Altium Limited som har levererat  mjukvara till Omnisys.)

”Baserat på framgångarna med projektet SMART-1 är nu Omnisys engagerat i att utveckla kraftsystemet för SSCs nya satellituppdrag PRISMA. PRISMA har svenska rymdstyrelsen som huvudfinansiär tillsammans med rymdstyrelserna i Frankrike och Tyskland. PRISMA har till uppgift att demonstrera teknologi för formationsflygning och dockning. Detta satellitsystem består av två rymdfarkoster: en avancerad och i hög grad manövrerbar huvudsatellit och en enklare, 40 kg tung målfarkost utan manövrerbarhet.

De båda farkosterna kommer att sändas upp dockade till varandra, och senare separeras för att utföra en serie komplexa dockningsmanövrer. Under uppdraget kommer den i hög grad autonoma huvudfarkosten att använda sin uppsättning av sensorer och orienteringssystem för att utföra en serie manövrer omkring målfarkosten på både kortare och längre avstånd.

PRISMA kommer enligt planerna att placeras i bana 2008 och kommer då att bilda ett flygande laboratorium för test av avancerade teknologier och sensorer för nästa generation av dockande satelliter. Ur Omnisys perspektiv skiljer sig kraftsystemet i PRISMA från det i SMART-1 i två viktiga avseenden – de ingående komponenterna samt systemets storlek och kapacitet. Detta projekt utvecklas direkt av Rymdbolaget och är därför inte underkastat ESAs rigorösa regler om rymdcertifierade komponenter. Detta innebär i sin tur att det går att använda komponenter enligt tidigare erfarenheter av andra rymdprojekt där vissa kommersiella komponenter och processer utnyttjats. "

Från Rymdstyrelsens webbplats: ett pågående projekt.

Många satelliter som är i omlopp kring jorden samlar på sig stora mängder information. Kapaciteten på telemetrilänken, datalänken från satelliten ner till markstationen, är ofta det som begränsar mängden data som kan samlas in, och man måste därför prioritera och minska mängden information. En högre överföringshastighet innebär bättre utnyttjande av satelliten. Satelliter som kretsar runt jorden i låg omloppsbana kan dessutom bara sända ner data när satelliten befinner sig över en markstation. Detta innebär att tiden som satelliten har på sig att sända är begränsad till cirka 5-10 minuter per timme. Det innebär dessutom att mätdata måste sparas i väntan på sändning. Detta gör man i så kallade massminnen som vanligtvis byggs som en separat enhet i systemet.

Omnisys Instruments utvecklar nu ett telemetrisystem för små och medelstora satelliter i låg omloppsbana (Low Earth Orbit). Målet är att uppnå en överföringshastighet på 100-150 megabit per sekund, vilket är 10-100 gånger mer än vad som används på denna typ av satelliter idag. Detta innebär att nya tillämpningar kommer att kunna realiseras. Utöver den höga hastigheten kommer systemet också att bli lätt att uppdatera och anpassa tack vare modern digital elektronik. Genom att göra så mycket som möjligt i mjukvara och programmerbar logik kan man flytta konstruktionen till snabbare eller billigare kretsar då de gamla blir omoderna.

Projektet innefattar en förstudie, konstruktion och test av en höghastighets telemetrilänk i laboratoriemiljö och därefter konstruktion och test av en demonstrator med telemetri och massminne. Demonstratorn ska kunna användas som utvärderingssystem mot kund och fungera som grund för vidare utveckling och tillförande av fler funktioner i framtida projekt.

Genom att integrera flera funktioner i en enhet minskas både vikt och effektförbrukning, vilket sänker totalkostnaden för satelliten. En annan stor fördel är att mängden arbete som krävs för systemintegration och systemtester minskar. Att lösa problem som uppstår vid sammansättning av delsystem kräver ofta mycket arbetstid, så genom att använda en enhet med många basfunktioner kan utvecklingskostnaden för framtida LEO-satelliter minskas.

Utdrag ur text på webbplatsen ”Business region Göteborg.” (2007-03-30)

VINNOVA har tagit beslut i fjärde ansökningsomgång av programmet Forska&Väx. Omnisys Instruments från Västra Frölunda är bland de 47 småföretag som tillsammans får 52 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar.
Omnisys Instruments får 2 000 000 kr för finansiering av FoU-projekt på multifunktionell plattform för satellitsystem.”


Vill du veta mera?
Du kan läsa mer om Omnisys Instruments AB på företagets webbplats
www.omnisys.se  
Den är enbart engelskspråkig. På webbplatsen finns ett bildgalleri som visar miljöer och produkter.
Uppdaterat 2015-02-21
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum