ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar
RYMDFORUM 2015 på Chalmers i Göteborg. 9-10 mars.
Vartannat år anordnas en branschkonferens för företag och forskning inom Sveriges rymdverksamhet.


Rymdforum 2015. (2015-03-09). Måndag.

Värdar för årets rymdforum var branschföreningen Rymdforum, Göteborgs kommun, Chalmers högskola och RUAG Space Sweden.


Med spårvagn till rymden.

Inledning.

Karin Klingenstierna
, som var en fantastiskt bra moderator, hälsade oss välkomna. 

Anneli Hultén, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, hälsade oss välkomna till staden!

Karin Markides, Rektor och VD Chalmers, hälsade oss välkomna till högskolans lokaler. Hon pratade bland annat om den långa tidshorisont som rymdbranschen behöver ha. Hon nämnde också den framträdande roll som väst-Sveriges rymdföretag och forskare har. En del komponenter till farkosten JUICE tillverkas i Göteborg. Hon avslutade med en förhoppning om att Sverige ska behålla sin ledande roll inom internationell rymdverksamhet.  

Folke Brundin, Marknadschef, RUAG Space AB, berättade om RUAG Sweden: 


Folke Brundin, RUAG Sweden.

Företaget har huvudkontor i Göteborg med verksamhet för digitalelektronik, datorer, antenner samt mikrovågselektronik. I Linköping finns en verksamhet för mekaniska system.

2013: Fakturering 750 miljoner. Anställda i Sverige 380 (315 i Göteborg , 65 i Linköping.)
RUAG Space har 80 % av tillgänglig marknad för separationssystem för satelliter.

Lars Eliasson, Ordförande för föreningen Rymdforum, hälsade oss välkomna till två dagar om rymdverksamhetens betydelse i det svenska samhället.

Svensk rymdverksamhet är framgångsrik. Medverkar i många internationella projekt och bidrar med innovativa lösningar. Skapar intresse för naturvetenskap och teknik. Producerar vetenskapliga resultat, industriella produkter och tjänster i världsklass.

Svensk rymdverksamhet bidrar till samhällsutvecklingen. Utvecklingsprojekt, utbildning, kommersiella tillämpningar, kunskap, service till medborgare och myndigheter.

Politisk omvärld.


Rymdens makthavare. 

Helene Hellmark Knutsson är minister för högre utbildning och forskning.

Hon inledde sitt framförande med att hon är glad över att rymdverksamhet ingår i hennes arbetsuppgifter som minister. Hon var också glad över att vara på med på Rymdforum.

Hon sa: "Kunskap om rymden är viktig kunskap i den globala konkurrensen. Rymden inspirerar till utbildning i teknik och vetenskap, vi hoppas rymdverksamhet kan inspirera fler att studera och forska."

Hon är ny som minister och fick genast kasta sig in rymdverksamhet när hon var med på ett ministermöte om Europas rymdverksamhet. Hennes iakttagelse är att svensk rymdverksamhet bemöts med stor respekt utomlands.


Helene Hellmark Knutsson

Hon sa vidare att "Det är bra med samarbete i rymden, det gynnar fred även i andra sammanhang. Individer är viktiga, det är ju de som bär kunskapen." 

Europeisk bärraket är viktig. Frågor: Hur ska EU och ESA komplettera varandra?
Hur jobbar vi nationellt och hur bör vi komplettera aktiviteten?

Framöver: Nya forskningspropositionen ska vara klar 2016. Man har instiftat ett Innovationsråd.


Mats Ljungqvist, Policy Officer Europeiska kommissionen.


Mats Ljungqvist

EU inom rymd: Copernicus jordobservationsprogram.
Galileo och EGNOS satellitnavigering.
Horizon 2020 forskning och utveckling.


Björn Risinger, Generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
pratar på temat: - Vattnet i rymden och rymden i havet- några satellitbetraktelser.


Björn Risinger.


Olle Norberg, Generaldirektör Rymdstyrelsen.


Olle Norberg.

Svensk rymdverksamhet och reflektioner kring ministermötet 2014.

Krisen i Ukraina har fått USA att ompröva mycket: USA bygger nya raketmotorer och nya rymdskepp SpaceX har varit framgångsrikt. Bl.a. håller de på att utveckla ett landningsbart första raketsteg. Google och SpaceX vill bygga 1000 satelliter för världsomfattande internet.
Vi måste ta fram nya strategier för att förhålla oss till detta.

Om Luxemburg, ministermöte: Europa ska bygga ny raket, Ariane 6. Hur ska industrin vara konkurrenskraftig när ESA nu börjar modifiera return-reglerna?

Forskning: Rosetta, (svenskt deltagande), kommande forskningsfarkost, Juice. Sverige bidrar med två projekt. Den nya satelliten MATS, som väger 40-50 kg, håller på att byggas. Rymdstyrelsen utlyser i år satellit nr 2 med den nya satellitplattformen, man hoppas på en satellit var tredje år.

Två nya länder har blivit medlemmar i ESA: Estland och Ungern.

Jordobservationssatelliterna Copernicus: hur ska medlemsländerna få tillgång till info? I Sverige: server, utbildning, öppet och gratis. Nå ut till ungdomar.

Förslag till Rymdstyrelsens budget är nu inlämnat till regeringen.


Ingemar Skogö, Särskild utredare av statlig rymdstrategi


Ingemar Skogö

Statusrapportering från rymdutredningen

Stort intresse från branschen för utredningen. Det var 20 år sedan senaste utredningen om rymdbranschen.

Utrikespolitiskt: I Sverige har rymdverksamheten varit civil men utomlands ofta militär. Behövs det avtal för att förhindra vapen och rymdskrotrymden?

Rymden är numera en del av vardagen. Hur tar vi i Sverige till vara nyttan med rymdverksamhet?? Utredningen förespråkar inte ett rymddepartement men bättre samordning.

Totalt satsas det ca 5,3 miljarder euro per år på europeiska rymdbudgetar.
Nationella program 2 miljarder euro. ESA: 3,1 miljarder euro. Eumetsat 0,2 miljarder.

Sverige bidrar med 2,5 – 3 % av ESA:s budget över tid. Sveriges regering satsar ca 1,65 miljarder per år på rymdverksamhet Till ESA, EU, försvaret SMHI osv. 

Rymdstyrelsens anslag har legat på ca en miljard i snart 15 år. Rymdindustrins omsättning har under samma period legat kvar på 1, 5 miljarder, senaste åren upp till 2 miljarder. Satsar staten rätt?

Antal anställda i rymdbranschen i Sverige har varit samma sedan år 2000, 1000 personer.

Uppdaterat 2019-03-23
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum