ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar

 

SWE-DISH - företaget med det vitsiga namnet.
(2008-01-14)


Hur ska man beskriva företaget Swe-Dish på bästa sätt? Låt oss börja med det tråkiga sättet: några valda delar ur förvaltningsberättelsen i företagets årsredovisning. Sedan blir det mer lättläst: från en artikel i Affärsvärlden. Och slutligen sammandrag av en artikel från i somras ur tidningen Space News om när ett amerikanskt företag köpte SWE-DISH.

Det går bra nu: Årsredovisning för 2006.

”SWE-DISH Satellite Systems AB är ett internationellt ledande företag inom mobil satellitkommunikation. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kompakta, lättanvända och lättförflyttade terminaler för landbaserade bredbandig satellitkommunikation. Användaren kan, i princip oberoende av var i världen man befinner sig, sända och ta emot video, data, internettrafik och telefoni. Verksamheten bedrivs i två segment, ”Government” och ”Commercial”.

Kunder är statliga organisationer i framförallt USA, Europa och Asien. Vidare har bolaget en kundbas bland TV- och mediabolag. Tillväxten var god under 2006 och jämfört med 2005 ökade omsättningen med 38 %.

Bolaget har haft en fortsatt stark tillväxt inom marknadssegmentet ”Government”. Under året har positionen stärkts på den amerikanska marknaden och nya statliga och militära kunder har tillkommit. Ett program för lokal tillverkning i USA initierades under året. Programmet har fått kongresstöd både för 2006 och 2007. SWE-DISH Satellite Systems har under de senaste fem åren levererat över 300 system till mer än 25 amerikanska statliga kunder.

Även i den övriga världen har det förelegat ett fortsatt ökat intresse för bolagets produkter. Genombrottsorder erhölls från militära kunder i Danmark och Australien, liksom ett antal fortsättningsbeställningar från bl.a. Nederländerna och Japan.

Marknaden för satellitsystem inom segmentet ”Broadcast”stärktes under 2006, framförallt genom ökad försäljning i Östeuropa. Tillväxtmarknader finns i Mellanöstern, forna Sovjetunionen och delar av Asien. Exempel på kunder under året: SABC som är det statliga TV-bolaget i Sydafrika, Atlas Sistemas i Spanien och Broadcast Solutions i Tyskland.

Under 2005 öppnade bolaget ett kontor i Dubai. Under 2006 har bolaget tecknat distributörsavtal med avsikt att uppnå bättre närvaro i Mellanöstern.
Antalet anställda i koncernen under 2006 har varit 62. Koncernens
nettoomsättning för 2006 uppgick till 284 Mkr att jämföra med 205 Mkr för 2005.”

”Svensk teknik mitt i striden”
Utdrag ur artikel i tidningen Affärsvärlden 2007-05-16.

”SWE-DISH har haft det motigt de senaste åren. Inte i tekniska termer, men väl ekonomiskt. Stora utvecklingskostnader har skapat förluster samtidigt som bolagets tidigare huvudkunder, världens alla TV-bolag, för fyra år sedan förköpte sig. Försäljningen backade och bolagets ägare, riskkapitalbolagen Nordic Wireless, 3i Group och Litorina Kapital, tvingades gå in med pengar i flera omgångar. Senast skedde det i höstas.

Nu ser det äntligen ut att ha lättat: ”Vi har gått igenom turn around-perioden. 2004-2006 kännetecknas av en markant tillväxt- och resultatförbättring där försäljningen ökar från 145 till 285 Mkr”, konstaterar vd Lars Jehrlander.

Den viktigaste förklaringen till vändningen efter 150 miljoner kr i ansamlade förluster de senaste åren är en storsatsning på det amerikanska försvaret som har gett utdelning. Redan 2002
undertecknades ett ramavtal med USA som först nu märks på allvar i försäljningen. ”Det amerikanska försvaret väntas öka materialinköpen från 81 miljarder dollar till 101 miljarder dollar år 2008. Vi nöjer oss med en mycket liten del”, säger bolagets utvecklingschef Mike Creamer.
Bolagets system används för att hantera kommunikationer i strid i bl.a. Irak och Afghanistan.

SWE-DISH har, trots att bolaget fördubblat försäljningen under de senaste två åren fortfarande en ansträngd ekonomi. Om två-tre år ska verksamheten kunna ge 40-50 miljoner i vinst, enligt bolagets vd. Soliditeten ligger kring 12 % vid årsskiftet vilket med normala mått mätt är för lågt för att en bank ska vilja låna ut pengar. Men enligt bolaget binder man inte mycket kapital eftersom man har outsourcat produktionen. Bolaget har ingen egen produktion eller egna lager. Allt produceras hos kontraktstillverkare, i första hand hos bolaget Note i Norrtälje.

Med hälften av personalen sysselsatt inom forskning och utveckling har SWE-DISH höga krav på effektivitet i forskningen. Jakob Essinger, som är chefsdesigner vid bolaget, säger: Vi är 30 till 50 procent effektivare sedan vi införde vårt nya system Product Data Management. Det är ett system som hanterar information om en produkt under utveckling, tillverkning och användning. Sådana system används mest av stora företag, t.ex. inom bilindustrin. Men också medelstora och mindre företag behöver bli effektivare. Det handlar om att inte uppfinna hjulet på nytt varje gång en ny produkt ska utvecklas.”

DataPath köper SWE-DISH.
Space News. 2007-07-16.

Det amerikanska bolaget DataPath Inc. har köpt svenska Swe-Dish. Datapath tillverkar terminaler för militära satelliter och köpet syftar till att bredda produktsortimentet. Bolagets fokus har legat på stora kommunikationsenheter som fraktas med fordon och har antenner med en diameter på minst 1,8 meter. Swe-Dish tillverkar en terminal som inte är större än en resväska.

Köpet blev klart 12 juli. Säljare är svenska riskkapitalbolaget Litorina, överlåtelsebeloppet är 56 miljoner dollar och betalningen sker med pengar, inte med aktier. Swe-dish kommer att bli ett helägt dotterbolag till DataPath.

Swe-Dish grundades 1994. År 2000 köptes bolaget av Litorina Kapital. Harold Kaiser, delägare i Litorina, säger i en intervju 12 juli: ”Vi la en hel del tid och pengar på att skapa en internationell närvaro och på att förbättra tekniken. Det blev alltmer klart att den privata marknaden växte med 5 % per år medan den militära – speciellt i USA – växte mycket snabbare.” Kaiser berättar också att 70 % av omsättningen nu går till militära ändamål. USA är den största marknaden och därför ansåg man det vara bäst med en amerikansk ägare. 

Huvudkontoret för Swe-Dish finns i Sverige men bolaget har även kontor i USA, Hongkong, Dubai och Storbritannien. Lars Jehrlander, VD för bolaget, säger att ägarbytet inte kommer att medföra några uppsägningar. Tvärtom kommer antalet anställda att öka från 63 till 70 under 2007.

Under 2007 väntas Swe-Dish för första gången uppvisa vinst. Den stora omsättningsökningen förväntas fortsätta under de kommande åren. Litorina uppger att försäljningen innebär en avkastning på 400 % på det man investerat i Swe-Dish.Den som vill veta mer om SWE-DISH kan titta på http://www.rockwellcollins.com/Worldwide/Europe/Sweden.aspx 


Uppdaterat 2011-09-04
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum