ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
- Aeroflex Gaisler
- Beyond Atlas AB
- C2SAT
- ECAPS
- Esrange studiebesök
- Forsway Scandinavia
- GKN (f.d. Volvo Aero)
- Lyngsat
- OHB Sweden
- Omnisys Instruments AB
- Polymer Kompositer.
- RUAG Space Sweden
- Rymdstyrelsen
- Sandvik
- Swedish Space Corporation
- SWE-DISH
- PRISMA-satelliterna
- ÅAC Microtec Clyde
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar

 

 
REPORTAGE - SVENSKA RYMDFÖRETAG I NÄRBILD.

ArielSpace publicerar en serie reportage om de svenska företag som har anknytning till rymdindustrin. Det finns företag som bygger instrument för satelliter, företag som köper fjärranalystjänster och förädlar dem, företag som säljer tjänster med anknytning till satellit-TV, osv.  Här nedan finns några texter om företagen som grupp. I "undersidorna" finns texter om de enskilda företagen.     


DE SVENSKA RYMDFÖRETAGENS OMSÄTTNING år 2010. (2012-01-02)
            
Beloppen avser företagens totala omsättning. Några företag är renodlade rymdbolag, för andra svarar rymdförsäljningen enbart för en liten del av den totala omsättningen.
Några företag saknas på listan, bl.a. OHB Sweden som tidigare ingick i SSC. Jag hoppas göra en uppdatering snarast. 
  

           
Företag    Redovisningsperiod  Omsättning,kronor
 Volvo Aero   2010  5 miljarder
 SSC   (f.d.Rymdbolaget)   2010   934 miljoner
 Ruag Space  2010   681 miljoner
 Sirius   2010  602 miljoner
 Rockwell Collins Sweden(f.d.SweDish)   1/10 -09 - 30/9 -10  365 miljoner
 Acreo  2010  180 miljoner
 Spectrogon  2010   73 miljoner
 Carmenta  2010   62 miljoner
 Imego  2010   48 miljoner
 Gaisler  1/7 -09 - 30/6 -10   47 miljoner
 Omnisys  2010    37 miljoner
 ÅAC MIcrotec  30/5 -09 - 30/4 -10   23 miljoner
 C2SAT  2010   20 miljoner
 Spacemetric  2010    16 miljoner
 Nanospace  2010    7 miljoner
 ECAPS  2010    7 miljoner 
 Forsway  1/7 -09 - 30/6 -10   7 miljoner
 PK Plating Technology(f.d. Polymer)  1/7 -09 - 30/6 -10   5 miljoner 
 YoYo  1/9 -09 - 31/8 -10   4 miljoner
 Umbilical    2010   2 miljoner 
 A.C.R.  1/7 -09 - 30/6 -10   770.000
 Telewide  2010      0

           

STORA OCH SMÅ BOLAG ÅR 2007: EN UPPDATERAD INFORMATION OM RYMDFÖRETAGENS FÖRSÄLJNINGSSIFFROR:

Det är väl bara ekonomer som finner något nöje i att rangordna företag efter deras omsättning, dvs försäljning. Men jag är ju ekonom, så här följer en sådan lista.
(Av Ariel Borenstein, 2008-12-16)

För ett år sedan sammanställde jag en lista över de svenska rymdföretagen där de rangordnades efter storleken på omsättningen. Det avsåg verksamheten under år 2006, och nu har jag sammanställt uppgifter för år 2007.

Beloppen avser företagens totala omsättning. Några företag är renodlade rymdbolag, för andra svarar rymdförsäljningen enbart för en liten del av den totala omsättningen. T.ex. har jag på Rymdforum-konferensen 2007 fått reda på att Volvos Aeros rymdomsättning för 2006 var 225 miljoner.  Den totala omsättningen var 4,5 miljarder men sett till rymdverksamheten hade då t.ex. Rymdbolaget en större "rymdomsättning". Volvo Aero skulle förra året egentligen placeras på 5:e plats på listan.

Uppgifterna om omsättning är tagna antingen från årsredovisningen eller från företagets webb-plats. De flesta av företagen har kalenderåret som räkenskapsår, dvs beloppen avser året 2007. Men företagen A.C.R. , Polymer, Forsway, Gaisler och Ångström har 30/6 som bokslutsdatum, vilket innebär att uppgifterna avser perioden 1/7 2006 till 30/6 2007. Ett av företagen, YoYo Technologies, har 30/8 som bokslutsdatum, vilket innebär att uppgifterna avser perioden 1/9 2006 till 30/8 2007. Några av uppgifterna från förra årets lista var tydligen felaktiga. 
Här är 2008 års lista:


Företag:                    Omsättning 2007:      ( Omsättning 2006: )
                               
Volvo Aero                   4,3 miljarder  kr           ( 4,5 miljarder )
Sweco Sverige              2,6 miljarder kr            ( 2,3 miljarder )

Rymdbolaget                 550 miljoner  kr           (  391 milj  )
Ruag, f.d. Saab Space    544 milj.                     (  561 milj  )
Sirius                           444 milj.                     ( 401 milj  )
Swe-Dish                      336 milj.                     ( 258 milj  )
Acreo                          162 milj.                      ( 182 milj  )

Spectrogon                    68 milj.                      (  63 milj  )  
Carmenta                       49 milj.                      (  50 milj  )
Imego                            26 milj.                      (  26 milj )
Gaisler                           22 milj.                      (  11 milj  )
Omnisys                         18 milj.                      (  17 milj  )
ECAPS                           17 milj.                      (  14 milj  )
Ångström                        12 milj.                     (    4 milj  )
Nanospace                      10 milj.                     (  12 milj  )

C2SAT                             9 milj.                     (   14 milj )
Spacemetric                     7 milj.                      (    6 milj )
Forsway                           5 milj.                     (    2 milj ) 
Polymer                            4 milj.                     (   1 milj  )
A.C.R                               1,6 milj.
YoYo                               1.2 milj.                   ( 810.000 kr) 

Umbilical                        700.000 kr                   (537.000 kr)
Telewide                           8.000 kr                   (842.000 kr)

           

RYMDBOLAGEN INDELADE EFTER ÄGARKATEGORI.
(Av Ariel Borenstein. 2008-02-06)

Helt på skoj har jag gjort en liten sammanställning över ägarförhållanden för svenska rymdbolag. De bolag som ingår i sammanställningen är svenska bolag vars produktion helt eller delvis tillhör rymdindustrin. Listan är förstås inte heltäckande, jag har säkert missat ett antal bolag.

Stora privata bolag :(omsättningen överstiger 100 miljoner kronor)
Svensk ägare: Saab Space, Volvo Aero.
Utländsk ägare: SES Sirius, SWE-DISH, Nordnav.

Medelstora privata bolag: (omsättningen ligger mellan 100 och 10 miljoner kronor):
Spectrogon, Carmenta, Omnisys, Gaisler, Jirotex, Sweco, Ångström Aerospace 

Små privata bolag: (omsättningen understiger 10 miljoner):
A.C.R. Electronic, Spacemetric, Forsway, C2SAT, Polymer, Telewide, YoYo, Umbilical.

Bolag där staten är ägare direkt eller indirekt:
Rymdbolaget med dotterbolagen ECAPS och Nanospace.
Imego, Metria, Vattenfall, Acreo


STORA OCH SMÅ FÖRETAG. 
(Av Ariel Borenstein. 2007-10-10.) 

Det är väl bara ekonomer som finner något nöje i att rangordna företag efter deras omsättning, dvs försäljning. Men jag är ju ekonom, så här följer en sådan lista. Beloppen avser företagens totala omsättning. Några företag är renodlade rymdbolag, för andra svarar rymdförsäljningen enbart för en liten del av den totala omsättningen. Efter hand som jag lyckas ta reda på "rymdomsättningen" så kan jag rangordna efter den istället. T.ex. har jag på Rymdforum-konferensen fått reda på att Volvos rymdomsättning är 225 miljoner. Volvo ska således egentligen placeras på 5:e plats på listan. Uppgifterna om omsättning gäller för år 2006 och är tagna antingen från årsredovisningen eller från företagets webb-plats. 
 

FÖRETAG               OMSÄTTNING

Volvo Aero             4,5 miljarder

Saab Space            561 miljoner
SES Sirius              401 miljoner
Rymdbolaget           391 miljoner
SWE-DISH              258 miljoner
ACREO                   182 miljoner

Spectrogon              55 miljoner
Carmenta                 50 miljoner
Imego                     26 miljoner
Ångström Aerospace  21 miljoner
Omnisys                  17 miljoner
ECAPS                    14 miljoner
Gaisler                    11 miljoner
Nanospace              10 miljoner

Spacemetric              6 miljoner
Forsway                   2 miljoner
C2SAT                     1 miljon
Polymer                    1 miljon

Telewide                   842.000 kr
YoYo Technology        810.000 kr
Umbilical                    537.000 kr


Uppdaterat 2020-02-20
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum