ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Reportage
Astronauterna
Svenska Rymdsällskapet
Rymdmänniskor, intervjuer och möten.
Rymdmänniskor: Fler intervjuer
Fjärranalys, geomatik
Fjärranalysdagarnas arrangörer
Vad är GIS/GIT och fjärranalys ?
Jordobservation utomlands
När reser vi till Månen?
När reser vi till Mars?
Google Lunar X Prize: Privatfinansierad månlandning.
Ariel och rymden
Tredimensionell stjärnkarta
Rymdlitteratur
Inte rocket science
FJÄRRANALYS

___________________________________________________________________

Fjärranalysdagarna 2013. 9-10 april.


Rymdstyrelsens generaldirektör Olle Norberg hälsar välkommen till Fjärranalysdagarna.

En årlig sammankomst.

Fjärranalysdagarna anordnas av Rymdstyrelsen, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SMHI, Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet och Myndigheten för samhällsskydd pch beredskap.
  
Ämnen som behandlas är:
Räddning, säkerhet och risk.
Fjärranalysforskning.
Teknikutveckling.
Datapolicyfrågor.
Det nationella fjärranalysprogrammet.

Satelliterna är till hjälp när katastrofer inträffar.

De inledande föredragen på konferensen kan sägas handla om katastrofer. Nils Svartz som är överdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättade om hur Sverige saknade en övergripande myndighet för samhällsskydd både under stormen Gudrun och tsunamin. Den nya övergripande myndigheten MSB bildades 2009.

Guido Lemoine från European Commision berättade om ett europeiskt system, med satellitstöd för fjärranalys, för att övervaka naturkatastrofer. Systemet kallas Copernicus. Klas Lavenko från MSB berättade om ett konkret fall där man använt satellitstödet i Sverige, det gällde en kraftig översvämning i Småland.

Förutom dessa katastrofscenarior så handlade ett av inledningsanförandena om Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram. Karin Holmquist från Rymdstyrelsen berättade om en nyligen utförd utvärdering av detta program. Arielspace återkommer vid ett senare tillfälle till denna utvärdering.


Karin Holmquist från Rymdstyrelsen.

Vad väger ismoln och var hittar man blank is? Men också öppet hav är intressant. 

På eftermiddagen kunde delegaterna välja mellan många olika föredrag. Tre föredrag pågick hela tiden parallellt så det gällde att välja. Exempelvis tvingades man välja mellan "Kartering av skogens biomassa med satellitbaserad aperturradar" med Lars Ulander (FOI), "CadasterENV förbättrar och uppdaterar kontinuerligt Sveriges marktäckedata" med Camilla Jönsson (Metria AB) och "Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges kustvattenförekomster  - ett underlag till vattendirektivsarbetet" med Petra Philipson (Brockmann Geomatics Sweden AB). Jag valde det sistnämnda vilket innebär att Arielspace om någon vecka eller så kommer att publicera en artikel om företaget Brockmann och vattenrapporten.

Bland övriga föredrag kan nämnas två om is: "Vad väger ismoln" av Patrick Eriksson, forskare vid Chalmers. Och ett föredrag om "ICE-Finder", där Oskar Karlin presenterade sin gratis webbtjänst om hur man hittar skridskois. Genom att kombinera satellitbilder från NASA med kartor och bearbeta denna information kunde han erbjuda dagsfärsk information om var det ligger blankis ute till havs. Mer om detta också under de kommande dagarna.


Oskar Karlin berättar om sin innovation ICE-Finder.
   
Städerna är varmare än landsbyggden.

Jag vill nämna ytterligare två av de föredrag jag lyssande på. Jonas Ardö från Lunds universitet berättade om de kurser i fjärranalys som universitetet kan erbjuda. Yifang Ban redogjorde för ett forskningsprojekt på KTH om megastäder. Där finns en hel del att höja på ögonbrynen åt. Asfalteringen i stora städer gör att regnvatten inte rinner ner, det blir således översvämningar. Och stora städer har en temperatur som är flera grader högre än den omgivande landsbygden.

Ytterligare ett föredrag som jag hoppas återkomma till är "Satellite mapping of Land Use Changes in Oil Concession 5a of Southern Sudan". Bakom det något tråkiga namnet på föredraget gömmer sig stor dramatik. En organisation beställde en satellitbaserad utredning av konsultbolaget Prinz Engineering om förändringar i landskapet i Sudan. Erik Prinz visade under föredraget ett stort antal satellitbilder där det bland annat framgår att människor flyttar på sig från vissa områden till andra. Det handlar om oljebolagens påverkan på innevånarnas liv och det handlar om konflikter. Erik Prinz fick frågan om den svenska polisen hört av sig med frågor med anledning av den utredning som pågår om ett oljebolag. Han bekräftade att detta var fallet. 

En dag till.

Fjärranalysdagarna är två, men jag kan tyvärr inte rapportera från onsdagens föredrag. De kommer att handla om så vitt skilda ämnen som tjäderhabitat, vulkaner och Liberia. Delegaterna kommer att diskutera rapporten "Effektutvärdering av Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram."

Men som sagt: några av dagens föredrag hoppas jag återkomma till. 

(Reporter: Ariel Borenstein)Digital-Globe och GeoEye räddades av USA:s myndigheter.

Två amerikanska företag som säljer jordobservationsdata befann sig för några år sedan på konkursens brant men har nu lovande avtal med USA:s myndighet National Geospatial-Intelligence Agency. Företagens börskurser pekar uppåt.
(Källa: Aviation Week & Space Technology. 2010-08-16) 

6 augusti slöt NGA tioårsavtal med företagen Digital-Globe Inc och GeoEye Inc. De ska förse USA:s militär och underrättelsetjänst med bilder. Digital fick ett kontrakt värt 3,5 miljarder och GeoEye ett kontrakt värt 3,8 miljarder.

Så här bra har det inte alltid varit. De här bolagen började sin verksamhet som förlorare! De skapades för att tjäna pengar på en förväntad stor efterfrågan från privata näringslivet på satellitbilder. Detaljerade satellitbilder var i många år ett exklusivt monopol för statlig rymdverksamhet, och när det blev möjligt med privata jordobservationssatelliter trodde alla att den privata efterfrågan skulle bli en mångmiljonindustri. Men efterfrågan uteblev. (Också svenska Rymdbolaget hade en sådan verksamhet, som man till slut sålde).

GeoEye hette till att börja med Orbimage och ägdes av Orbital Sciences. År 2004 gick bolaget nästan i konkurs. DigitalGlobe å sin sida hette Space Imaging och ägdes av Lockheed Martin och Raytheon. De hade investerat 750 miljoner dollar men avskrev allt 2006.

Det såg således illa ut. Men de amerikanska myndigheterna räddade företagen. Militär och underrättelsetjänst hade ett stort behov av bilder men hade problem med att bli klar med sina egna planerade satelliter. Det behövdes bilder från Irak och Afghanistan, och från områden förknippade med terrorism. Nu sluter man ännu mer omfattande avtal. De gäller på tio år och totalbeloppet är 7,3 miljarder . Under de närmaste åren ska USA:s militära myndigheter försöka sända upp ett antal avancerade spaningssatelliter, men man tror att behovet av bilder är så stort att de privata leverantörerna har god avsättning för sin information.

Både Digital och GeoEye rapporterar att försäljningen för andra kvartalet 2010 är 81 miljoner dollar. GeoEye säger att 69 % av försäljningen är till USA:s myndigheter, för Digital är motsvarande belopp 78 %.
Förhoppningarna om stabila inkomster har påverkat jordobservationsföretagens aktiekurser. Digital Globe börsnoterades i början på 2009 och har stigit 57 % det senaste året. GeoEye noterades 2004 och har stigit 39 % på ett år.

DigitalGlobe har tre satelliter uppe i omloppsbana, medan GeoEye har två. I avtalet med NGA sägs dock att myndigheten bidrar med 337 miljoner dollar i beställningen av en tredje satellit för GeoEye, och den ska sändas upp 2013.Artikel om 2010 års internationella symposium för fjärranalys i Washington.
(Källa: webb-sidan för organisationen Geospatial Intelligence.2010-03-18) 

2010 International Commercial Remote Sensing Symposium Hugely Successful

USGIF, NOAA and the Department of Commerce brought together business and government leaders from around the globe for the 2010 International Commercial Remote Sensing Symposium (ICRSS), which took place March 3 - 5. The event exceeded all expectations with a max capacity exhibit area and registration numbers of almost 400 attendees.

Feedback on the event has been overwhelmingly positive. Both speakers and attendees have expressed desire for ICRSS to become a reoccurring and must-attend event. From its strong agenda of speakers and topics to the ample amount of innovative technologies and organizations, attendees found ICRSS to be well worth its admission.

The symposium attracted attendees from 17 different countries including: Austria, Canada, Germany, India, Israel, Italy, Japan, Nigeria, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates and United Kingdom.

Roughly 33 percent of attendees were from government and military organizations such as the European Space Agency, NGA, U.S. Navy, OSD, U.S. Air Force, ODNI, NRO, Los Alamos National Lab, DHS, CIA, State Department and the U.S. Army, Navy, Air Force and Coast Guard. Capitol Hill was also well represented with staffers from the House Permanent Select Committee on Intelligence and Senate Select Committee on Intelligence as well as attendees from the offices of Sen. Udall, Rep. Ruppersberger, Rep. Tiahrt, Sen. Webb and Sen. Roberts.

In parallel of its mission to promote educational success within the tradecraft, USGIF provided academia the opportunity to attend by discounting their admission rate and drawing students from George Mason University, George Washington University, Gettysburg College, National University of Singapore and Washington College.

The 2010 ICRSS provided three days of discussions and exhibits on key issues affecting the community. Mary Glackin, deputy under secretary of NOAA, Dennis Hightower, deputy secretary of Commerce and Rep. C.A. Dutch Ruppersberger, D-Md., all gave keynote addresses. GeoEye, DigitalGlobe, ERDAS, Infoterra, Riverside Research Institute, Compusult, Spot Image, Applied Imagery, Fugro EarthData, GIS Development, Pictometry, Geospatial Intelligence Forum, DMC International Imaging and NGA exhibited their latest remote sensing capabilities and solutions for the community.

USGIF is a 501(c)(3) non-profit educational foundation dedicated to promoting the geospatial intelligence tradecraft and developing a stronger GEOINT Community with government, industry, academia, professional organizations and individuals whose mission is the development and application of geospatial intelligence to address national security challenges. For more information, please visit
www.USGIF.org  
_________________________________________________________________________________

Utredningsförslag: Metria ska bli bolag 
(Källa:Metrias webbsite. 2010-01-11)

Utredningen om en eventuell bolagisering av Metria är nu klar. Utredaren Christina Rogestam föreslår att Metria ska bli bolag från och med den 1 januari 2011. Det gäller hela verksamheten med undantag för GeoSe, som levererar information till Försvarsmakten.

Christina Rogestam har lämnat sin rapport till regeringen idag och i ett pressmeddelande från Regeringskansliet motiverar hon kortfattat sitt ställningstagande med att Metria uppfyller de kriterier som statsmakterna satt upp för när en bolagisering är lämplig. Hon bedömer också att konkurrensförhållandena på marknaden förbättras när ombildningen är genomförd.

- Det är mycket glädjande att utredaren föreslår en bolagisering av Metria. Vi har sedan tidigare konstaterat att bolagsformen är att föredra om vi ser till verksamhetens, kundernas och medarbetarnas bästa. Vi hoppas att den fortsatta förberedelseprocessen kan ske så smidigt som möjligt. Inledningsvis har vi att förvänta oss ett sedvanligt remissförfarande, säger generaldirektör Stig Jönsson.

_______________________________________________________________________

Intressanta FJÄRRANALYSDAGAR 10-11 mars 2009:
(2009-03-11) 
 


Svenska producenter och användare av satellitdata träffades 10-11 mars för att utbyta erfarenheter. Träffen hette fjärranalysdagarna och den ägde rum på Djurönäsets konferensanläggning en bit utanför Stockholm. Arielspace bevakade konferensen. Redan idag kan ni läsa en rapport men under de närmaste veckorna kommer några fler artiklar att publiceras.
 

Bland annat detta finns att läsa idag:
Nya lättillgängliga databaser och söktjänster håller på att skapas. 
EU satsar på militära observationssatelliter, men Sverige tvekar.
Unika tredimensionella kartor.

Min rapportering här är ett axplock, jag hade varken tid eller kompetens att ta till mig allt intressant som berättades på konferensen. Jag hoppas att Rymdstyrelsen eller någon annan av arrangörerna gör föredragen tillgängliga på nätet. Där fanns föredrag om jord- och skogsbruk, om fjälltrakterna, om miljön, om söktjänster, om land och stad.

Per Tegnér inledde.

Rymdstyrelsens generaldirektör Per Tegnér inledde Fjärranalysdagarna med ett skämt som fick mig att hoppas på en riktigt stor nyhet. Han sa att man egentligen hade letat efter någon politiker som skulle inledningstala men att någon sådan inte gått att få tag på. Per avsåg därför att för en gångs skull göra ett politiskt uttalande och att han hade ett färdigskrivet tal i detta syfte. Men han sa att ha nu ändrade sig och han skrynklade därför ihop pappret.
Ingen sensationell politisk nyhet, således.

I sitt tal nämnde han bl.a. att ESA är främst i världen vad gäller bredd på jordobservations- satelliternas inriktning. USA har mer snäv forskning. Han påpekade även att det stora flertalet användare av fjärrobservationsdata är myndigheter.

Två intressanta föredrag berättade om nya bättre sätt att hitta satellitdata:
SACCESS och Geodata. SACCESS.
 
Mats Halling från Metria berättade om SACCESS. Bakgrunden framgår av denna text från Lantmäteriets webbsite:

”Sverige har tidigare saknat en plan för hur satellitdata ska arkiveras, tillhandahållas och uppdateras. Det har varit svårt att vara beställare av satellitdata och få överblick över tillgängliga data och få veta var och hur man beställer dem. Fem myndigheter (Naturvårdsverket, Lantmäteriet, SMHI, Skogsstyrelsen och Rymdstyrelsen) gick därför samman och beskrev problemet för regeringen och fick därefter i uppdrag att utreda frågan närmare. De fem myndigheterna föreslog att inrätta en satellitbildsdatabas och under 2007 beviljade statsmakterna särskilda anslag för uppbyggnad och datainsamling. Statsmakterna har också beviljat ett särskilt anslag för datainsamling 2008.

Saccess innehåller optiska satellitdata från 1970-tal, 1980-tal, millennieskiftet och 2005. Med början 2007 uppdateras Saccess årligen med ett nytt rikstäckande dataset.”

Mats Halling berättade att det just nu finns ca 1.300 registrerade användare och att ca 10 tillkommer per dag. Hälften är privatpersoner men skogsnäringen är en stor beställare.

Vem kan använda sig av tjänsten?

Alla kan titta på satellitdata (lågupplösta). För att beställa högupplösta mosaiker och scener måste man registrera sig. Genom avtalen med satellitdataägarna har Lantmäteriet förvärvat vissa rättigheter och iklätt sig vissa skyldigheter. Bland annat är vi skyldiga att föra register över dem som använder tjänsterna i Saccess.

Enligt avtalen måste dessutom användaren vara hemmahörande i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Användare bosatta utanför dessa länder har inte rätt att ladda ner produkterna. Av denna orsak måste man ange i vilket land man är bosatt vid sin registrering.

Man hittar ingången på Lantmäteriets hemsida.

Portalen Geodata.se

är en informationssida och gemensam webbplats för Inspire, den nationella geodatastrategin och Geodataprojektet. Här hittar du allmän information och dokument kring geodataområdet.

Ulf Sandgren på Lantmäteriet berättade om Geodata.

Inspire (Infrastructure for spatial information in Europe) är ett EG-direktiv för upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen. Direktivet har sin grund i EU-kommissionens sjätte miljöhandlingsprogram och är tillämpligt inom områden för gemenskapens miljöpolitik samt för politik och verksamhet som kan påverka miljön. Syftet är att skapa en rättslig ram för hantering och spridning av rumslig information via Internet.

Mer information hittar man på Geodata.se

Militära satelliter.

Under ett föredrag av Christer Andersson från FOI framgick det att EU under de senaste åren visat ett ökat intresse för att skaffa sig satelliter som kan lämna information till militär verksamhet. Sverige har ännu inte visat intresse för att delta.

På Rymdforum 2005 väckte det uppmärksamhet att försvarsmakten visat intresse för en satellit som skulle lämna militär information, men som även användes för civila ändamål. Men man fick tydligen inte gehör för detta, eftersom det ännu inte tagits något beslut i den riktningen.
Arielspace återkommer eventuellt om någon vecka i detta ämne.

”Tre-dimensionella” kartor.

Kristian Lundberg från Saab Bofors Dynamics demonstrerade en otrolig kartläggning i tre dimensioner. Jag testade hur Stockholm såg ut. Man kan vrida och vända på staden och se den ur olika vinklar. Det handlar om en ny tjänst på hitta.se under rubriken Labbet. Kolla själva:

www.hitta.se/labbet/ 

Tre internationella föredragen. 

Mikko Strahlendorff från GMES-byrån, Steffano Bruzzi från ESA-direktoratet och Samuel Djavidnia från European Maritime Safety Agency höll varsitt intressant föredrag.
Uppdaterat 2013-04-10
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum