ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Reportage
Astronauterna
Svenska Rymdsällskapet
Utdrag ut Rymdrörelsens stadgar.
Reportage från 1984: föreningen grundas.
Den ryske rymdspionen och andra berättelser.
Lag om rymdverksamhet i Sverige
Eugen Semitjov
Norsk rymdförening träffar Rymdsällskapet
Svenska Interplanetariska sällskapet!
Rymdmänniskor, intervjuer och möten.
Rymdmänniskor: Fler intervjuer
Fjärranalys, geomatik
När reser vi till Månen?
När reser vi till Mars?
Google Lunar X Prize: Privatfinansierad månlandning.
Ariel och rymden
Tredimensionell stjärnkarta
Rymdlitteratur
Inte rocket science

Svenska Rymdsällskapet
___________________________________________

Svenska Rymdsällskapet finns kvar som en bortglömd ideell förening.

År 1991 besökte jag en rysk rymdutställning i Stockholm. Där förevisades satelliter m.m.
I receptionen låg reklamblad för en förening som hette Svenska Rymdsällskapet. Jag tyckte det lät spännande och tog kontakt. Resultatet blev lite underligt.
(Av Ariel Borenstein. 2012-01-06)

Rymden gick ner.

Det visade sig att Svenska Rymdsällskapet hade varit väldigt aktivt på 80-talet och haft många  hundra medlemmar men nu återstod endast några få. Jag besökte föreningens lokal på Skånegatan där det hade utlovats en föreningsträff. Jag träffade några medlemmar men pratade mest med en man som verkade vara den mest aktiva i föreningen.

Jag deltog i föreningens årsmöte som hölls i en hyrd biograf i Vällingby, tror jag det var. Vi var tre deltagare. Vi blev alla invalda i styrelsen, jag blev vald till antingen kassör eller sekreterare, jag minns inte vilket, och jag tror att den aktive mannen blev ordförande.

Föreningen hade i flera år givit ut en tidning och jag ville skriva i den, men det blev inget av och efter några månader tappade jag kontakten med den aktive ordföranden.

Tiden gick.

Efter några år kontaktades jag av Kungliga Biblioteket som undrade om det utkommit fler exemplar av tidningen Rymdnytt. Det senast utkomna nummer jag innehade var från 1994. Jag kunde inte hjälpa Kungliga Biblioteket med att besvara frågan om fler nummer utkommit.

Tiden gick igen och denna gång ganska rejält.

År 2007 kontrollerade jag med Skatteverket om den ideella föreningen Svenska Rymdsällskapet fortfarande existerade. Jo! Föreningen hade aldrig blivit avregistrerad! Den hade organisationsnummer 802012-2217 och adressen Box 173,  161 26 Bromma.

Jag har på senare tid gjort en del försök att hitta medlemmarna i den sista aktiva styrelsen från 1994 men inte lyckats.

Omstart för Rymdsällskapet? 

Nu har jag två mål vad gäller Svenska Rymdsällskapet: Dokumentera föreningens historia och dra igång den igen i modern form.

Dokumentera därför att jag tycker det är intressant och i vissa delar rätt så komiskt, därför att målen var väldigt högt ställda samtidigt som möjligheterna att uppnå målen var väldigt små. Man ville ha svenska raketer och satelliter och astronauter och rymdstationer osv.

Dra igång igen därför att Sveriges riksdag och regering fortfarande inte tycks förstå vilken nytta Sverige kan ha av att satsa rejält på rymdverksamhet. I USA finns National Space Society, Mars Society osv . I Sverige kunde ett modernt Rymdsällskap med många medlemmar fungera som en  lobbygrupp. Dessutom skulle det vara roligt att vara medlem i ett rymdsällskap. När den första svenska satelliten ( Viking) sändes upp blev medlemmarna i rymdsällskapet inbjudna till Rymdbolagets lokaler för att följa händelsen.

Rymden på Skatteverket.

Personligen tycker jag att det är fascinerande att föreningen existerat som juridisk person från 1994 tills nu (2012) eftersom ingen medlem i föreningen sett till att avregistrera den hos Skatteverket. Jag var den siste kassören – fast jag såg aldrig till några pengar eller några papper – eller också var jag den siste sekreteraren –fast jag såg aldrig till några protokoll.     

Först googlade jag på Svenska Rymdsällskap utan att hitta speciellt mycket. Men så kom jag på att det ju hette Svenska Rymdrörelsen utom de allra sista åren. Och då hittade jag både det ena och det andra på internet. Jag har också fått mailkontakt med några av de dåvarande medlemmarna. För att föreningen inte ska avregisteras för passivitet har jag adressändrat till min egen adress. Om föreningen skulle bli aktiv igen kan man meddela t.ex. ordförandens adress till Skatteverket. 

Till vänster på denna sida finns de länkar och texter som jag hittat.

1. Utdrag ut stadgarna.
2.
Artikel från första numret av föreningens tidning 1984: reportage från mötet då föreningen bildades. (Texten är ofullständig. Hela artikeln kommer att läggas ut inom några dagar) 
3. Från diverse webbplatser: Spionen. Actionfilm. Öl.
4. Sveriges lag om rymdverksamhet. 
5. En av grundarna: Vetenskapsjournalisten och tecknaren Eugen Semitjov.
6.
Text från webbplatsen för norsk rymdförening: Rymdmöte i Stockholm.
7
. Ett annat sällskap från 50-talet: Svenska Interplanetariska sällskapet!

Uppdaterat 2012-01-24
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum