ArielspaceNyheterSvensk rymdindustriInternationelltReportageRymdaktierRymdmuseumOm ArielSpaceSökLogga in
Svensk rymdindustri
Esrange och SmallSat - min artikel
SmallSat: satelliter från Esrange.
Statlig rymdstrategi för Sverige
Lista över de svenska rymdbolagen
Svenska rymdföretag i närbild
Spaceport Sweden
SpaceOps - internationell rymdkonferens 2012 i Stockholm
Rymdforum 2019
Rymdforum 2017
Rymdforum 2015
Rymdforum 2013
Rymdforum 2011
- Rymdforum 2011 Föredragen
Rymdforum 2009
Rymdforum 2007
Flyg- och rymdkonferens 2013 i Linköping
Konferensen Flyg- och Rymdindustri 2020-2040
Konferens Flyg- och Rymdtekniska föreningen 2019
Gästblogginlägg
Försäljning av SSC Space Systems - diskussioner i ett år.
Rymdpolitik
Investeringar
Rymdlänkar
Rymdforum 2011.

Kiruna, 21 november.


Jag anlände klockan 17:00 till Kiruna för att delta i konferensen Rymdforum 2011. Det är väldigt mörkt här, men bara ett tunt lager snö.

Det stora samtalsämnet idag i rymdbranschen är att Volvo informerat om att man vill sälja dotterbolaget Volvo Aero, där rymdverksamheten ingår som en mindre del. Här är Volvos pressmeddelande:

Som ett led i att ytterligare renodla Volvokoncernen mot tunga kommersiella fordon, har AB Volvo inlett en process som syftar till att sälja Volvo Aero.

En av förutsättningarna för att en affär skall bli av är att Volvo Aero genom en försäljning kan komma in i en struktur som ger bolaget ökade möjligheter att utvecklas ytterligare inom sin bransch”, säger Volvos koncernchef Olof Persson. ”En annan förutsättning är förstås att vi får rimligt betalt. Vi för i dagsläget diskussioner med ett antal potentiella köpare men det är ännu i ett tidigt skede och inga definitiva beslut är fattade.”

Volvo Aero är idag en ledande tillverkare av komponenter för flyg- och rymdmotorer vars produkter finns i mer än 90 procent av världens större civila flygplan.

Kiruna, 23 november. 

Igår befann jag mig hela dagen på Institutet för rymdfysik där jag deltog i konferensen Rymdforum 2011. Dagen inleddes med att Martin Kores från företaget Omnisys berättade om dokumentet Rymdagendan som ska användas för att argumentera för ökad rymdverksamhet i Sverige. Många av Sveriges största rymdföretag och också några intresseföreningar inom näringslivet står bakom skriften Rymdagendan.

Själva rymdkonferensen med många föreläsningar pågick hela dagen igår. Idag ägnar man några timmar på förmiddagen åt att diskutera Rymdagendan. Den har presenterats för departement, enskilda politiker, myndigheter och organisationer under hö sten och kampanjen för att framhålla vikten av rymdverksamhet ska fortsätta.

Igår kunde vi lyssna på information om allt från Rymdgymnasiet till nebulosor.

Fotografier från rymden.

Bengt Nilsson från företaget AVTECH berättade om hur flygplan navigerar. Man har flera olika system, men GPS är ännu inte så avancerat att det kan utgöra huvudsystem, utan är endast ett komplement för pilotens positionsbestämning i alla dimensioner.
Maria Nilsson berättade om fjärranalys och visade fascinerande satellitfotografier av jordytan, och Anki Thoss från SMHI berättade bl.a. om hur satellitbilder tydligt visar de stora klimatförändringar som nu sker pga människans påverkan på atmosfären. SMHI är den största användaren av satellitbilder i Sverige, följda av Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket m.fl.

Utrikespolitik och militära satelliter.

Sedan kunde vi lyssna på ett utrikespolitiskt/militärt informationsblock där de nya förutsättningarna framgick för militär information och säkerhet vad gäller satelliter nu när vi lämnat det kalla kriget bakom oss för länge sedan. Jag återkommer till ämnet senare på Arielspace.

Innovationer.

Efter lunchen berättade företrädare för Volvo Aero, ÅAC Microtec och RUAG Space om de innovationer på rymdområdet som dessa företag jobbat fram.

Galaxer.

Därefter följde ett allmänt rymdkunskapsblock, där min favorit var astronomen Carina Persson från Chalmers som förmedlade den omtumlande känslan man får av att se bilder på nebulosor och galaxer samt fundera över frågan: Hur är det möjligt att någonting existerar överhuvudtaget?

Undervisning om rymden.

De två sista temablocken tog oss ned på jorden igen, eller snarare till rymden direkt ovanför våra huvuden. Anna Rathsman från SSC och företrädare för Luleå Tekniska Universitet samt Rymdgymnasiet tog oss till rymdvardagen i Kiruna. Vi fick också information om ett nytt nätverk som ska skapa intresse bland forskare för ökat svenskt deltagande i utforskning av planeter, månar, meteorer osv. Nätverket heter Planetary Exploration Center.

Spaceport Sweden, Mojave och Dryden.

Det mest spektakulära hade man sparat till sist. Det var dagens tre föredrag på engelska: Development of the Commercial human spaceflight industry. Karin Nilsdotter, VD för Spaceport Sweden berättade senaste nytt från etableringen av kommersiell rymdverksamhet i Kiruna. Det viktiga är förstås strävan efter att skapa rymdturism tillsammans med Virgin Galactic och Mojave Airport, men det finns många idéer om olika aktiviteter som kompletterar rymdturismen eller blir en följd av den.

Stuart Witt är chef för Mojave Air & Space Port i södra Kalifornien. Han är en f.d. militär testpilot men har kunskaper och erfarenheter från många andra områden. Han visade en film från anläggningen och höll sedan ett brandtal för privatfinansierad rymdfart. Det råder en entusiastisk pionjäranda på Mojave Port med många företag som experimenterar med nya rymdskeppskonstruktioner. Spaceship One flög härifrån. Jag återkommer definitivt i detta ämne senare.

Dagens sista talare var en gäst från NASA. David McBride är chef för ett av NASA:s tio vetenskapscentra, Dryden Flight Research Center, som är belägen vid den berömda Edwards Air Force Base. Det här kan sägas vara den statliga parallellen till den privata Mojave-basen, dvs man experimenterar med nya flygplanstyper. Man kan säga att historien om bemannad rymdfart började på Edwards-basen eftersom det bedrevs experiment med raket-plan här på 50-talet. Det var flygplan som i praktiken var ett raketrör! (Det gick inte så bra, NASA satsade istället på bärraketer och rymdkapslar, dvs Mercury-kapseln som John Glenn flög med.)

Vi vill ha mer rymd.

Allt det där pratade man om på Rymdforum 22 november. Många deltog endast igår, ungefär hälften av deltagarna är kvar idag för att diskutera dokumentet Rymdagendan och föreslå aktiviteter som ska berätta för politiker och allmänhet hur bra och viktigt det är att Sverige ökar sin rymdverksamhet. Större stöd från politiker i form av budgetmedel och beslut, samt en positivare syn på rymdverksamhet hos allmänheten. Och en god jul och ett gott nytt år. (Man kan ju alltid önska sig saker.) 


Uppdaterat 2012-01-14
Utskriftsvänlig sida
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum