InvesteringssparkontoBeräkna skattenI praktikenSkatteavtalUtländsk skattUtdelningarKvittningLag: ISKInkomstlag
Beräkna skatten
VILL DU VETA HUR SKATTEN BERÄKNAS?

Nuvarande beskattning av aktier.

Försäljningspris ( minus courtage ) minus anskaffningsvärde (inklusive courtage ) = vinst eller förlust.

Om man utfört flera affärer med samma aktieslag beräknas anskaffningsvärdet med genomsnittsmetoden, dvs medeltalet. Ett alternativ är schablonmetoden som innebär att 20 % av försäljningsvärdet används som ”anskaffningsvärde”. Det är förstås förmånligt om kursuppgången varit väldigt stor.

Vinster beskattas med 30 %.

Förluster kan kvittas mot vinster men om de inte kan kvittas fullt får man bara ta upp 70 % och kan sedan kvitta 30 % av kvarvarande förlust mot skatt på inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. (Det kallas skattereduktion för kapitalförlust)

Skatten på ett Investeringssparkonto.

Vinster, förluster och utdelningar ska inte tas upp i deklarationen. Istället sker schablonbeskattning av aktiernas värde. Man beräknar ett underlag för skatten som en viss procentsats av värdet. Procentsatsen varierar från år till år och kallas statslåneräntan. Skatten på underlaget är 30 %.

Underlaget kan kvittas bort i deklarationen med ränteutgifter eller kapitalförluster.

Här följer en närmare beskrivning av hur schablonskatten för ett visst år räknas ut:

Marknadsvärdet på de värdepapper som finns på kontot ska fastställas vid början av varje kvartal, dvs fyra gånger per år. Dessutom ska man konstatera hur mycket man betalat in till kontot under året. Kvartalsvärdena och inbetalningarna summeras och delas med fyra.

Det belopp man räknat fram ska sedan multipliceras med statslåneräntan från november året innan. Skatten på det underlag som räknats fram är 30 %.ETT TIPS: DET TALAS BARA OM ATT AKTIEAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT ÄR SKATTEFRIA. OCKSÅ AKTIEUTDELNINGARNA ÄR SKATTEFRIA! AKTIER MED HÖG UTDELNING ÄR BRA ATT HA PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT NU NÄR STATSLÅNERÄNTAN ÄR LÅG.EN VARNING: OM MAN GÖR FÖRLUSTAFFÄRER PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT SÅ HAR MAN INGEN AVDRAGSRÄTT I INKOMSTDEKLARATIONEN MEN MÅSTE ÄNDÅ BETALA SKATT PÅ INNEHAVET PÅ KONTOT. DET KÄNNS FÖRMODLIGEN INTE SÅ ROLIGT ATT FÖRLORA PENGAR OCH DESSUTOM BETALA SKATT!


 VARNING FÖR KOMBINATIONEN BÖRSFALL OCH ISK!

Investeringssparkonto: Bra vid uppgång, riktigt dåligt vid börsnedgång. (2015-07-12)

Rätten till avdrag för pensionsförsäkringar i inkomstdeklarationen trappas ner under 2015 och upphör under 2016. Alla experter på privatekonomi verkar eniga om att rekommendera ISK som ersättning för pensionssparandet. Men rådet är förhastat. Experterna underskattar de problem som spararen drabbas av vid en större börsnedgång.

ISK istället för pensionsförsäkring?

Det har i många år varit tillåtet att göra avdrag i sin deklaration för det sparande man gör i en pensionsförsäkring. Högsta tillåtna avdrag har sänkts de senaste åren. Under 2014 var gränsen satt till 12.000 kr.

År 2012 lagstiftades om en ny sparform som fick namnet Investeringssparkonto, förkortat ISK. Man sparar i aktier och aktiefonder. Den stora poängen med denna sparform är att man inte behöver betala skatt på kapitalvinsterna, dvs man kan sälja sina aktier och fondandelar skattefritt! Syftet med denna nya sparform är att öka allmänhetens sparande. Det första året väckte detta förvånansvärt lite intresse, men efter hand som informationen nått fram till allmänheten har sparformen tagit rejält fart. Det finns nu nästan en miljon ISK-konton (Det är tillåtet att ha flera konton per person).

Enligt ny lagstiftning om pensionssparande kommer det för inkomståret 2015 att vara tillåtet att göra avdrag endast med 1.800 kr. Från och med inkomståret 2016 får man inte göra något avdrag alls. Hur ska nu alla som pensionsparar göra? De får inget avdrag när de sparar, men ska betala skatt när de lyfter pensionen. Det verkar vara en bra idé att spara för sin pension på något annat sätt.

Experterna ger enhälligt rådet att spara i ISK, men enligt min erfarenhet är detta inte ett bra råd.

Rådet innebär egentligen bara detta: ”Spara i aktier och aktiefonder, och gör det i form av ISK eftersom det sparandet är skattebefriat.”

Men aktier och fonder kan sjunka i värde. De kan sjunka rejält i värde. Om aktier som ingår i ett ISK-sparande sjunker i värde och man säljer dem så får man inte dra av förlusten i sin deklaration! Och som ”grädde på moset” måste spararen sedan betala en schablonskatt på sparandet, trots att innehavet sjunkit i värde.

ISK har i stora drag utformats på samma sätt som lagstiftningen om utländska kapitalförsäkringar. För några år sedan hade jag diskussioner med många som sparade i utländska kapitalförsäkringar och hade råkat ut för en riktigt stor börsnedgång. De var mycket upprörda. Inte nog med att deras förmögenheter sjunkit rejält i värde, de kunde inte ens dra av förlusten i deklarationen. Och som en sista ”förödmjukelse” måste de dessutom betala en schablonskatt på det värde som aktierna haft INNAN kurserna sjönk!

Nu kan man ju invända att om de hade väntat några år så hade börsen stigit igen och fonderna/aktierna återfått sitt värde. Men det beror på vilka fonder/aktier det gäller. Ibland går företag dåligt, kanske t.o.m. går i konkurs med en värdelös aktie som följd. Och fonder kan uppvisa dålig utveckling också på lång sikt.

Hur ska man då förhålla sig till sparande i ISK?

Mina råd: Läs på om hur ISK fungerar eller anlita en bra rådgivare. Bestäm dig för hur du ska parera en kursnedgång. Ska du följa börsen varje dag och försöka sälja snabbt vid börsnedgång? (... men det är oftast omöjligt att förutse en börsnedgång). Ska du placera i en bred indexfond som förhoppningsvis hämtar sig igen efter en börsnedgång? Ska du spara på något annat sätt? Eller använda dina pengar till konsumtion? Huvudsaken är att du är medveten om hur ISK fungerar skattemässigt vid en börsnedgång.

Updated 26/02/2020
Printer friendly page
rymden@arielspace.se
Provided by Webforum