FOTOREPORTAGE av fotografen Roger Schederin och med text av Ariel Borenstein:


OHB Sweden håller presskonferens om servicemodulen till rymdskeppet Orion.

Talare: Gierth Olsson och Staffan Persson för OHB, Sue Motil för NASA, Philippe Deloo för ESA, Mark Michaels för Airbus och Johan Köhler för Rymdstyrelsen. 

“European Service Module” är ESA:s bidrag till NASAs bemannade rymdkapsel Orion som ska sända astronauter till månen och Mars. Modulen innehåller farkostens raketmotor och bränsle, samt elektricitet, vatten och syre.

Den modul som byggs ihop hos OHB Sweden ska fraktas till USA för att genomgå NASA:s tester. Om testerna utfaller positivt kommer en identisk modul att monteras ihop med rymdskeppet Orion och sändas mot månen. Farkosten är obemannad, den ska runda månen och sedan återvända till Jorden. Detta sker 2018. Men år 2022 flyger astronauter med Orion runt månen. På 2030-talet hoppas NASA sedan vara redo att sända astronauter till Mars med Orion.
En ingenjör jobbar med servicemodulen.


Gierth Olsson är VD för OHB Sweden.


Ann Over och Sue Motil från NASA.


Sue Motil från NASA berättar om planerade färder till MARS på 2030-talet.


Sue Motil från NASA.Philippe Deloo från ESA. ESA:s modul ATV som fraktade förnödenheter till rymdstationen byggs om till en servicemodul för rymdskeppet Orion.


Philippe Deloo från ESA.


Mark Michaelis från företaget Airbus. I februari 2016 fick OHB Sweden i uppdrag av Airbus Defence and Space att montera ihop alla bränslerör, ventiler och motorer till ett exemplar av servicemodulen. Man ska också utföra tester av komponenternas integrering. Just detta exemplar kallas Propulsion Qualification Model och ska användas för att testa konstruktionen. Efter att OHB är klara ska modulen skeppas iväg till White Sands i USA där motorn ska testas (hot-firing-test).


Mark Michaelis i grönt ljus.


Staffan Persson är projektansvarig på OHB Sweden för servicemodulen.


Johan Köhler på Rymdstyrelsen med klädsam OHB-projektion.


Servicemodulen vilar på en arbetsplattform. 


Presskonferensens talare poserar framför modulen: 
Philippe Deloo, Ann Over, Staffan Persson, Sue Motil och (vem?)


Servicemodulen uppifrån.


Konstnärlig och vacker detaljstudie.


Ingenjörerna Lars Axenfalk och Carl-Michael Danielsson i arbete med modulen.
Mot planeten Mars!

Uppdaterat 2016-12-11