Om Arielspace.

Jag som publicerar sidan heter Ariel Borenstein. Jag är en civilekonom som varit intresserad av astronomi, rymdfärder och science-fiction sedan jag var barn! Förebild för denna webbplats är den internationella tidningen Space News.  

Här handlar det verkligen om en tillväxtbransch! På Rymdstyrelsens webbplats finns en lista med ca 30 svenska företag med anknytning till rymdverksamhet. Jag hoppas att Arielspace kan hjälpa till att skapa kontakter mellan företag i rymdbranschen - både här hemma och internationellt.

Den svenska delen av webb-platsen handlar både om den svenska och den internationella rymdindustrin. Många av texterna är referat av artiklar från tidningarna "Space News" och "Aviation Week & Space Technology", (förkortade och översatta).

Den engelskspråkiga delen vill väcka intresse utomlands för den svenska rymdindustrin.
Uppdaterat 2021-01-19